Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Školní výukový dokument o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a o holocaustu

Školní výukový dokument o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau

Prezentace filmového dokumentu o Auschwitz-Birkenau

Prezentace výukového dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a o holocaustu na celostátním setkání pracovníků vědeckých knihoven České republiky v Ostravě
(čtvrtek 11. říjen 2012)

Čtvrtek – pro mě magický den v kalendáři. 11. října ráno jsme s panem ředitelem jeli do Židovské obce v Mariánských Horách v Ostravě prezentovat náš film, který jsme skoro přesně před rokem poprvé promítli v kulturním zařízení K – triu v Ostravě-Hrabůvce. Naše vystoupení mělo začít kolem jedné hodiny odpoledne. Před námi byl promítnut film o panu Arnoštu Lustigovi za osobní účasti pana režiséra Iva Pavelky, který po skončení filmu vyprávěl o natáčení a odpovídal na otázky z publika. Dále následoval odborník na judaismus – pan doc. ThDr. Tomáš Novotný, který vyučuje na Ostravské univerzitě v Ostravě biblistiku a religionistiku, nová náboženská hnutí, hebrejštinu a kořeny evropského myšlení. Jeho vystoupení se mi velice líbilo, protože nám pouštěl ukázky z komedie Rabín Jákob a na základě tohoto filmu vysvětloval židovské zvyky a tradice. Celkem vše rychle uplynulo a my jsme přišli na řadu.
Pan ředitel film stručně představil a pak ho spustil. Když film skončil, přišel jsem na řadu já. Nevím proč, ale byl jsem hrozně nervózní. Chtěl jsem sdělit své myšlenky a pocity, jaké jsem měl při natáčení filmu až do jeho dokončení. Místo toho, abych sdělil něco smysluplného, tak jsem se do svých myšlenek dokonale zamotal. Naštěstí mě vysvobodil pan ředitel a já se z toho celkem slušně vyvlekl. Poté následovaly otázky, na které se mi už dařilo odpovídat celkem jasně. Film sklidil kladné ohlasy, líbil se. Pro příště se musím připravit lépe. Naše osvěta bude pokračovat v dalších týdnech na Střední škole v Havířově – Prostřední Suché, na Matičním gymnáziu v Ostravě a základních školách v Ostravě a jejím okolí.

Ondřej Grošaft, student historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
(student gymnázia EDUCAnet v Ostravě v letech 2008-2012)

 

Fotogalerie
Prezentace školního výukového dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a o holocaustu - fotogalerie
 


Den evropské židovské kultury

Den evropské židovské kultury (Dům knihy Librex Ostrava, úterý 4. září 2012)

Na konci srpna 2012 jsem obdržel společně s Ondrou Grošaftem pozvánku od PhDr. Mileny Slaninové z Židovské obce v Ostravě, abychom u příležitosti Dne evropské židovské kultury, který se konal v úterý 4. září 2012 v Domě knihy Librex v Ostravě, prezentovali školní výukový dokument o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a o holocaustu. Pozvání jsme samozřejmě přijali. 
V pořadu Dobré ráno ve studiu České televize Ostrava jsme dokument představili také divákům České televize a zároveň jsme diváky pozvali na odpoledne do Domu knihy Librex Ostrava.
Letošní Den evropské židovské kultury zahájil Fedor Gál, známý spisovatel, sociolog, filmový dokumentarista a publicista, který se narodil v roce 1945 v Terezíně. V úvodu prezentoval svou novou knihu "Několik dnů", která vyšla v edici Paměť nakladatelství Academia. Skládá se z příběhů všedních dnů, jsou zde úvahy o listopadu 1989 i o současné společnosti. Své vystoupení zakončil Fedor Gál autogramiádou této knihy.
Poté následovalo vystoupení mužského vokálního souboru Noah, který pod vedením Doc. ThDr. Tomáše Novotného z Ostravské univerzity zazpíval hebrejské písně a představil židovskou klezmerovou hudbu.
Na závěr programu byl promítnut školní výukový dokument našeho gymnázia o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a o holocaustu. Celý program tohoto odpoledne byl uzavřen besedou o tomto filmu.

Marek Šimoňák, učitel dějepisu a ředitel školy (neděle 7. říjen 2012)

 

Česká televize Ostrava - pořad Dobré ráno.
Pozvánka na Den evropské židovské kultury a představení školního výukového dokumentu
  -
září 2012, 5 minut 47 vteřin.

 

Fotogalerie
Den evropské židovské kultury
- fotogalerie
 

Plakát

 

Prezentace filmového dokumentu o Auschwitz-Birkenau

Prezentace filmového dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a o holocaustu na Židovské obci v Ostravě a na IV. ročníku mezinárodní dvoudenní konference o výuce soudobých dějin – "I mlčení je lež"

Ve středu 7. prosince a v pátek 9. prosince 2011 představoval Ondřej Grošaft, student našeho gymnázia ze třídy 4. A, svůj filmový dokument o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. Slavnostní premiéra tohoto dokumentu proběhla v pátek 14. října 2011.
Ve středu odpoledne Ondra navštívil za účelem promítání tohoto dokumentu Židovskou obec v Ostravě. Zhlédnutí dokumentu se zúčastnili v převážné míře pamětníci, kteří pobyt v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau či jiných koncentračních táborech přežili. Po promítnutí filmu bylo naprosté ticho, někteří pamětníci plakali. Tak silné emoce a vzpomínky v nich film vyvolal. Tato vzniklá situace ve mně bezprostředně vyvolala myšlenku, zda jsme vůbec měli film prezentovat. Vzápětí ale Ondra dostal první otázku a rozeběhla se přibližně hodinová diskuze, která se týkala 30. let 20. století, období 2. světové války, ale i současnosti, kdy dochází ze strany některých skupin ve společnosti k porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, které jsou motivovány zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo sociální nenávistí.
V pátek Ondra prezentoval svůj film na IV. ročníku mezinárodní dvoudenní konference o výuce soudobých dějin – "I mlčení je lež". Konferenci pořádalo Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Byla určena učitelům dějepisu základních a středních škol, ředitelům škol, metodikům a didaktikům z vysokých škol a studentům ze středních a vysokých škol. Konference se rovněž zúčastnili v hojném počtu odborníci z Maďarska, Polska a Slovenska.
Ondřej zde mluvil o své motivaci, která ho vedla k natočení dokumentu a o úskalích a nástrahách, které musel překonat, aby snímek dokončil. Ve svém vystoupení popisoval, že u diváků, kteří film zhlédnou, chtěl působit zejména na emoce. Za tímto účelem pečlivě volil výběr filmového či fotografického materiálu, hudby nebo otázek pro v dokumentu vystupující učitele dějepisu a pamětníka, pana Eliáše, který pobyt v tomto nejstrašnějším koncentračním táboře přežil. Hovořil také o vystoupení německého učitele v dokumentu, který popisuje své pocity z pohledu příslušníka německého národa, a také to, jak je dnes v německé společnosti holocaust vnímán. Po ukončení Ondrova příspěvku obdrželi účastníci konference film na DVD.
Ondra má ohledně svého dokumentu před sebou ještě jeden úkol. Film musí do května příštího roku opatřit anglickými titulky. Prostřednictvím Židovské obce v Ostravě bude film nabídnut židovským organizacím v USA a Ondra by chtěl film také použít jako jednu ze svých autorských prací při přijímacích zkouškách na univerzitu v Tampere ve Finsku, kde by chtěl po maturitě začít studovat filmovou tvorbu.

Marek Šimoňák, učitel dějepisu a ředitel školy (neděle 11. prosinec 2011)

Příprava na promítání na Židovské obci v Ostravě

Příprava na promítání na Židovské obci v Ostravě.

Fotogalerie
Projekce filmu Ondřeje Grošafta o hrůzách holocaustu
a diskuze na Židovské obci
v Ostravě
- fotogalerie

IV. ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin v Ostravě

IV. ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin v Ostravě.

Fotogalerie
Prezentace filmu Ondřeje Grošafta o Auschwitz-Birkenau na IV. ročníku mezinárodní konference o výuce
soudobých dějin
- fotogalerie

Trailer k výukovému dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau
(EDUCAnet gymnázium Ostrava).

 

Slavnostní premiéra

Slavnostní premiéra výukového dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau

V předvečer 70. výročí dne, kdy na rozkaz Reinharda Heydricha odjel první židovský transport z protektorátu Čechy a Morava do polského ghetta v Lodži, se v pátek 14. října konala v Kulturním domě K-Trio v Ostravě-Hrabůvce slavnostní premiéra výukového dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. 
Zelený salónek tohoto kulturního domu byl zcela zaplněn diváky.
Na premiéru se přišli podívat stávající i bývalí studenti našeho gymnázia a jejich rodiče, členové profesorského sboru, ale i hosté z Židovské obce.
Nesmírně nás potěšilo, že se osobně dostavil i pan Luděk Eliáš, který je ústřední postavou tohoto dokumentu.
Autora snímku, Ondřeje Grošafta  ze třídy 4. A, odměnilo publikum za jeho usilovnou čtyřměsíční práci dlouhotrvajícím potleskem. Ten se ozval ještě jednou – a to když vystoupil pan Luděk Eliáš, aby přednesl divákům své osobní memento.
Všem zúčastněným děkujeme.

Marek Šimoňák, ředitel školy (pátek 14. říjen 2011)

Promítání skončilo. Velké poděkování patří panu Eliášovi

Promítání skončilo. Velké poděkování patří panu Eliášovi.

Dokument je k dispozici i na DVD

Dokument je k dispozici i na DVD.

 

Fotogalerie
Slavnostní premiéra výukového dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau

Osvětim se rozpadá. Zbudou jen vzpomínky

Na všechny práce by byly zapotřebí desítky milionů dolarů.
Peníze však nepředstavují hlavní problém.
Polská vláda poskytuje vysoké částky, stejně jako řada mezinárodních dárců.
Nepřítelem je zde samotný čas, jenž postupně nahlodává budovy i jejich obsah.

 

Pozvánka

Pozvánka
na premiéru školního výukového dokumentu o koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau

(středa 28. září 2011)

Datum: pátek 14. říjen 2011 od 16:00 hodin
Místo: zelený salonek Kulturního domu K-Trio v Ostravě-Hrabůvce

Peklo v Osvětimi

Peklo v Osvětimi.
Obrázek z přelomu zimy a jara (1944).

Autorem tohoto 24 - minutového dokumentu je student našeho gymnázia Ondřej Grošaft ze třídy 4. A, který se dlouhodobě věnuje dějinám 20. století a natáčení dokumentů.
Ondra se tvorbě tohoto filmu věnoval 4 měsíce. Za účelem filmování a fotografování navštívil 2x osvětimský koncentrační tábor v Polsku a hlavní město Německa Berlín. Sběr dat, výběr hudby, či stříhání filmu mu zabralo spoustu času. V dokumentu budou k vidění záběry v 3D projekci, které vytvořil se svým kamarádem Michalem Vašenkou. V dokumentu vylíčil své vzpomínky na tuto nacistickou továrnu na smrt pan Luděk Eliáš, známý ostravský herec, který v Osvětimi pobýval v roce 1944.
O historii tohoto největšího vyhlazovacího tábora na světě ve filmu hovořili i vyučující společenskovědních předmětů našeho gymnázia a odborník na holocaust, pan Petr Šimíček, který je středoškolským profesorem dějepisu na gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.

Marek Šimoňák, ředitel školy

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. září roku 420 zemřel Hieronymus (Svatý Jeroným), narodil se asi 348

Virtuální galerie
Více zde.
Hockney David: Větší šplouchnutí, 1967, 243 x 224 cm

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Katedrála Notre-Dame v Remeši ve Francii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
3. listopad 1957 - Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lyžování, 1988 - Ve skoku na lyžích vítězí "véčko"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!