Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Ostravské setkání 2. ročníku česko-polské výměny studentů z Ostravy a Varšavy

Druhý ročník česko-polské výměny

Druhý ročník česko-polské výměny
(čtvrtek 7. - sobota 9. listopad 2013)

Uběhl již měsíc od našeho setkání ve Varšavě a tentokrát přišla řada na polské studenty, aby se vydali za námi na návštěvu Ostravy. Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 jsme přijeli přivítat naše kamarády na Hlavní nádraží v Ostravě, odkud také začal náš celodenní program.
Nejprve jsme se zastavili u pomníku transportu ostravských Židů do Niska nad Sanem, poté jsme se přesunuli k náměstí Svatopluka Čecha, kde jsme si vyslechli přednášku o zdejší architektuře a obecně o rozvoji Ostravy. Následně jsme se zastavili u Elektry, kde kdysi stával Německý dům - někdejší významná dominanta moravskoostravského náměstí symbolizující národní jednotu ostravských Němců na konci 19. století. Po okupaci si ale česká společnost vyžádala demolici tohoto objektu a dodnes se na místě Německého domu rozkládá volná nezastavěná plocha. Po výkladu u domu Bachnerových jsme se také zastavili na Masarykově náměstí, kde se dodnes nachází dům Reiszových. Pobavili jsme se o Nicholasi Wintonovi, který se zasloužil o záchranu především židovských dětí před transportem do koncentračních táborů, a jedním z těchto dětí byl také později známý režisér Karel Reisz. Z náměstí jsme došli k mostu Miloše Sýkory, připomněli jsme si jeho oběť a také jsme viděli tank z Ostravské operace.
Po vydatném obědě jsme se zastavili u Krajského soudu v Ostravě, kde v minulosti probíhaly politické procesy, došli jsme k Nové radnici a poté navštívili i Polský dům. Náš odpolední program zahrnoval také návštěvu oblasti Dolních Vítkovic, kde jsme si všichni nadšeně nasadili známé žluté helmy a vyrazili vstříc prohlídce Vysoké pece č. 1. Pan průvodce nás seznamoval s principy výroby železa, místy nezapomněl výklad doplnit vtipnými komentáři a ke konci nás nechal i pokochat se výhledem na večerní Ostravu z jedné z věží. Po prohlídce jsme se přesunuli do budovy naší školy, povečeřeli jsme, následně zhlédli výstavu zbraní a náročný den zakončili tematickým filmem s názvem Občanský průkaz.
Následující den jsme odstartovali prohlídkou historické části Ostravy, a to Jubilejní kolonie. Pokračovali jsme dále k náměstí Míru ve Vítkovicích a vstřebávali atmosféru dělnických kolonií. Další zastávkou bylo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, jedna ze škol podílejících se na tomto projektu. Naše cesta pokračovala do Hrabyně, kde se nachází Památník 2. světové války. Zde jsme zhlédli mnoho exponátů a jedním z nejpůsobivějších byl pro nás úsek, kde byly vyobrazeny tzv. "schody smrti", které se nacházely v koncentračním táboře Mauthausen. Prohlídka utekla poměrně rychle a v porovnání s minulým rokem mi osobně přišla čímsi méně poutavá. Po typickém českém obědě sestávajícím z vepřo-knedlo-zela jsme navštívili komplex opevnění z předválečného Československa - Darkovičky v Hlučíně. Mimo zhlédnutí částí bunkru jsme si osahali a pohráli si s již nefunkčními střelnými zbraněmi nebo vyhlíželi potenciálního nepřítele skrze sofistikovaně ukryté dalekohledy. Vrátili jsme se do centra Ostravy a následovalo setkání v Knihcentru s váženým hostem, panem Luďkem Eliášem. Tento velice dobře vyhlížející starý pán nám povyprávěl o tom, jak přežil hrůzy koncentračního tábora - i díky svému optimistickému přístupu a nevídanému štěstí. Jeho příběh byl ohromující a jsem si jistá, že na všechny silně zapůsobil. Program pátečního dne jsme zakončili osobním volnem a následným návratem do naší školy.
Dva předešlé dny nabité programem utekly jako nic a nadcházel náš, už bohužel, poslední den. Již zrána jsme si udělali příjemnou procházku do nedalekého kostela sv. Kateřiny v Hrabové, kde jsme si nevídanou stavbu prohlédli, dozvěděli se o její historii a naučili se také něco nového o původu křesťanství nebo o náboženství v Česku a Polsku obecně. Po návratu následovala práce ve skupinách, kde jsme měli za úkol přečíst si korespondenci z 2. světové války. Některé dopisy nás velice ohromily svým prostým, ale přesto silným emočním sdělením. Další část naší společné práce zahrnovala, jak již tomu bylo i ve Varšavě, vyjádření našich pocitů a dojmů na velký kus papíru. Každá skupina se snažila podat všechny své nápady nejkreativnějším způsobem, na jaký mohla přijít. Výsledkem byly opravdu povedené práce s hlubokou myšlenkou. Jelikož byly ale tři skupiny se stejným počtem bodů, obohatila se soutěž o další aktivitu - a tou bylo předvedení scénky. Týmy byly z tohoto překvapení trochu vyvedené z míry, ale nakonec se vše vydařilo a všichni jsme se skvěle pobavili a byli i rádi, protože jsme měli pocit, že máme k našim polským kamarádům zase o něco blíž. Po vydatném obědě – naší oblíbené pizze - nastala už smutnější část dne. Balení zavazadel a postupné loučení, jelikož někteří z nás nemohli doprovodit polské studenty až k nádraží. Při vzpomínkách na úžasně strávené předešlé dny nás to všechny mrzelo, ale při vidině dalšího možného setkání ve Lvově jsme to dokázali snést s lehčím srdcem.
Tato zkušenost mne zase obohatila o řadu nových vědomostí, i přestože studuji v Ostravě, tak jsem toho mnoho o tomto městě a okolí nevěděla. Nyní jsem se i díky tomuto projektu sblížila s polskými studenty mého věku a lépe pochopila jejich historii a souvislosti mezi našimi zeměmi.

Ha Cam Uyen, studentka 3. A

Druhý ročník česko-polské výměny

 

Setkání českých a polských studentů v Ostravě

Ostravské setkání 2. ročníku česko-polské výměny studentů z Ostravy a Varšavy
(čtvrtek 7. - sobota 9. listopad 2013)

Program setkání české a polské mládeže v Ostravě

Program setkání české a polské mládeže v Ostravě 7. - 9. listopad 2013

Účastníci:
LXXXI LO im. Aleksandra Fredry w Warszawie
XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
LXV LO im. gen. Józefa Bema w Warszawie
Gymnázium EDUCAnet Ostrava - gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a IT
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

Čtvrtek - 7. listopad 2013

11:00 - Příjezd polské výpravy na Hlavní nádraží v Ostravě

11:05 - 11:15 - Náklad zavazadel

11:15 - 11:30 - Hlavní nádraží - pomník transportu do Niska

11:40 - 11:50 - Náměstí Svatopluka Čecha - Kamilo Site - rozvoj Ostravy

11:55 - 12:10 - Přesun tramvají do centra Ostravy

12:10 - 12:20 - Elektra - Německý dům - odsun Němců

12:25 - 12:35 - Obchodní dům Bachner - židovská emigrace

12:40 - 12:50 - Náměstí - Karel Reisz - Nikolas Winton

12:40 - 12:50 - Synagoga

13:00 - 13:15 - Most Miloše Sýkory - Ostravská operace

13:30 - 14:10 - oběd - restaurace Sofia

14:10 - 14:20 - Krajský soud Ostrava - Buchal - politické procesy

14:30 - 14:40 - Nová radnice - Ostrava 1968

15:00 - 15:10 - Polský dům - polská minorita

15:20 - 15:40 - Přesun tramvají

16:00 - 18:00 - Oblast Dolní Vítkovice

18:10 - 18:30 - Přesun na Gymnázium EDUCAnet Ostrava (ubytování)

19:00 - 19:30 - Večeře

19:40 - 23:00 - Prohlídka školy, výstava zbraní a výstava korespondence československých letců v Anglii v době 2. světové války, film

Pátek - 8. listopad 2013

7:30 - 8:00 - Snídaně

8:00 - Odjezd z EDUCAnetu na Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

8:00 - 8:20 - Přesun autobusem

8:20 - 9:00 - Prohlídka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

9:00 - 9:30 - Přesun autobusem

9:30 - 11:30 - Prohlídka Památníku II. sv. války v Hrabyni

11:45 - 12:35 - Oběd v Hrabyni

13:35 - 13:15 - Přesun autobusem do Darkoviček

13:15 - 15:15 - Prohlídka Areálu opevnění Hlučín – Darkovičky

15:15 - 16:00 - Přesun do Fiducie

16:00 - 18:00 - Beseda s pamětníkem Luďkem Eliášem ve Fiducii

19:00 - 22:00 - Individuální večeře a rozchod v centru města

Sobota - 9. listopad 2013

7:30 - 8:00 - Snídaně

8:00 - 10:00 - Práce ve skupinách

10:00 - 11:00 - Vyhodnocení setkání

11:00 - 12:00 - Oběd

12:00 - 13:00 - Přesun z EDUCAnetu na Hlavní nádraží v Ostravě

13:02 - Odjezd polské skupiny z Ostravy do Varšavy

Marcel Mahdal, učitel dějepisu a společenských věd na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě a člen Občanského sdružení Pant
Petr Popule, učitel dějepisu a společenských věd na Gymnáziu EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce
Marek Šimoňák, ředitel Gymnázia EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce a člen Občanského sdružení Pant
(čtvrtek 31. říjen 2013)

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!