Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Virtuální galerie

Altamira – jeskynní malby z Altamiry u Santanderu v severním Španělsku byly objeveny 1879 a do objevení dalších skalních maleb z doby ledové byly považovány za falzifikáty. Nyní jsou tyto naturalistické obrazy zvířat nejslavnějším dílem paleolitického umění.

Text převzat z:
Slovník světového malířství, Odeon a nakladatelství Artia, Praha, 1991

Altamira: Stojící bizon, délka 140 cm, asi 13 500 př. n. l.

Altamira: Stojící bizon, délka 140 cm, asi 13 500 př. n. l.
Na stropě takzvaného Velkého sálu altamirských jeskyní se nacházejí kresby asi 25 zvířat, převážně bizonů, vyznačující se překvapivou věrností a proporční správností.
Neznámý pravěký malíř se pokoušel modelovat barvou objemy
a dokázal kompozičně využít dokonce přirozených nerovností kamene.

Pravěké umění, umělecká tvorba nejrůznějšího charakteru od jejího vzniku v mladším paleolitu do počátku historické doby. Člení se na období paleolitu, neolitu a doby bronzové, od neolitu se ve střední Evropě projevoval vliv kultury pokročilejšího Středomoří. Nejstarší doklady výtvarné aktivity vznikly asi před 40 000 lety (otisky dlaní na stěnách jeskyň, hliněné plastiky zvířat a ženských figur – Věstonická venuše). Paleolitické umění vyvrcholilo v barevných nástěnných malbách v jeskyních (Altamira, Lascaux), zobrazujících lovnou zvěř v naturalistické stylizaci. V závěru paleolitu se rozvíjela reálná řezba a rytá kresba na kosti. V neolitickém umění (v Evropě od 5. tisíciletí př. n. l.) převládla geometrická stylizace a ornament jako důsledky změny životního způsobu (kultury prvních zemědělců). Nejstarší kovové kultury setrvávaly u jednoduché geometrické výzdoby bronzových a zlatých šperků a zbraní, koncem doby bronzové se objevily figury zvířat a ptáků, zájem o zvířecí plastiku vyvrcholil ve střední době železné (kultura halštatská), zvěrné motivy přecházely i do produkce keramiky; pod vlivem Středomoří a skytských podnětů se mísily geometrické motivy řeckého původu se zvěrným stylem. První osobitý a stylově ustálený umělecký projev severně od Alp vytvořili Keltové.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. listopadu 1938 byl JUDr. Emil Hácha zvolen novým československým prezidentem

Virtuální galerie
Více zde.
Manet Edouard: Nana, 1877 (Hamburk, Kunsthalle)

Architektura
Více zde.
Orientální (maurský sloh) – Synagoga v Čáslavi

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
4. duben 1949 - Den, kdy bylo založeno NATO

Historie olympiád
Více zde.
Mnichov 1972

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Moderní gymnastika, 1998 - Dívka, která dosáhla dokonalosti


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!