Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

13. březen 1741

13. března 1741 se narodil český a uherský král, císař Svaté říše římské Josef II.

Josef II. z habsbursko-lotrinské dynastie, 1741-1790, od 1780 český a uherský král, od 1765 císař Svaté říše římské a spoluvládce matky; syn Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského, bratr Leopolda II. Nadšený stoupenec osvícenství, autor mnoha reforem; některé byly natolik radikální, že je společnost nepřijala.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Císař Josef II.

Císař Josef II.

Císař Josef II.
Císař Josef II. se narodil roku 1741 jako nejstarší syn Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského. Mladý arcivévoda Josef byl vychován v osvíceného a sebevědomého pragmatika, který neměl příliš smysl pro umění a vědy, neboť neměly - podle jeho mínění - okamžité praktické uplatnění. Z přísné výchovy v mládí si odnesl přesvědčení, že se jako budoucí vladař musí starat především o blaho státu a lidu. V roce 1764 se stal římsko-německým králem a o rok později, po otcově smrti, i císařem - spoluvládcem matky. S matkou vedl tvrdé spory o charakter a tempo reforem. Její reformy považoval za pomalé a polovičaté. Proto se raději nezdržoval ve Vídni a často cestoval, aby poznal cizí kraje a život prostého lidu. V roce 1769 při inspekční cestě po Moravě dokonce pomáhal zorat pole Ondřeje a Barbory Trnkových ve Slavíkovicích na pozořickém panství u Brna, což žádný jiný císař předtím ani potom neučinil. Navštívil ve Francii svoji sestru Marii Antonii, která byla francouzskou královnou. Osobně se setkal s jejím manželem Ludvíkem XVI., kterého považoval za nerozhodného a málo schopného krále, seznámil se rovněž s pruským králem Fridrichem II., jehož velmi obdivoval, i s carevnou Kateřinou II., s níž hodlal dobýt na Turecku další území.
Když se stal po matčině smrti v říjnu 1780 samovládcem v habsburské monarchii, okamžitě začal s neúprosnou věcností a vojáckou přímočarostí i hrubou logikou absolutního vládce uvádět do života smělé reformy a osvícené vladařské ideály. Zjednodušoval veškeré články správního a vládního systému, jež se pokusil přenést do všech provincií obrovské říše. Uváděl do stavovsky rozvrstvené společnosti rovnost občanů před soudem, což se neobešlo bez dalšího omezování vrchnostenského soudnictví. Ještě důsledněji než matka odděloval od soudnictví politickou správu a současně tvořil moderní sociální a policejní stát. Mnohé ze svých reforem musel ke konci života odvolat, mnohé likvidovat, aby uklidnil především stavy a katolické duchovenstvo v jednotlivých provinciích říše. V únoru 1790 zemřel na tuberkulózu, když ještě předtím zahájil po boku ruské carevny poslední válku proti Turecku. Umíral v době, kdy ve Francii vypukla revoluce, která svrhla nejen bourbonskou dynastii, ale také rakouské panství v Jižním Nizozemí. Největší prospěch přinesly Josefovy reformy majetnějšímu vesnickému obyvatelstvu v českých zemích. Lid si velmi rychle osvojoval ty reformy, které mu přinášely ulehčení a prospěch, a naopak nepřijal ty, které považoval za necitlivé rušení starých zvyklostí (například zrušení církevních svátků a procesí či pohřbíváni ve lněných pytlích místo v drahých dřevěných rakvích).

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Císař Josef II. vyorává brázdu na pozořickém panství ve Slavíkovicích u Brna

Císař Josef II. vyorává brázdu na pozořickém panství ve Slavíkovicích u Brna.

Josef II. cestoval často na zapřenou jako "hrabě Falkenštejn"

Josef II. cestoval často na zapřenou jako "hrabě Falkenštejn",
aby poznal skutečné poměry v říši.
Zejména venkov si od něj sliboval "zlatý patent", tedy zrušení roboty.
Rušení klášterů znamenalo často i zničení mnoha památek.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
31. března 1948 zemřel pražský německý spisovatel a publicista Egon Erwin Kisch

Virtuální galerie
Více zde.
Soutine Chaim: Chrámový zpěvák, 1927, 69 x 49 cm (Paříž, Louvre)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
8. listopad 1519 - Den, kdy začal zánik říše Aztéků

Historie olympiád
Více zde.
Athény 1896

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Fotbal, 1986 - Maradonova "Ruka Boží"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!