Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

18. březen 1848

18. března 1848 začaly vycházet Palackého Dějiny národa českého.

Palacký František, 1798-1876, český historik; organizátor politického a kulturního života. Hlavní dílo Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě zpracovává události od nejstarších dob do 1526. S P. J. Šafaříkem napsal teoretickou obhajobu časomíry Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

František Palacký

František Palacký.
V díle Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě
zpracoval František Palacký naše dějiny do roku 1526.
Byl organizátorem politického a kulturního života a pro mnohé
se stal ztělesněním českých národních myšlenek. Výrazně formoval české obrození.

První svazek prvního vydání díla Františka Palackého Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě vyšel 18. března 1848. Toto rozsáhlé dílo, které vyšlo celkem v pěti svazcích, mapovalo české dějiny od mytických dob do roku 1526, kdy na český trůn nastoupili Habsburkové.
Palacký byl historikem, politikem a národním buditelem. Lidé ho nazývali  "otec národa". Ve své práci předložil koncepci národních dějin, která poznamenala myšlení následujících generací, a položil základy české moderní historické vědy.
Jeho nejznámější dílo Dějiny národa českého popisuje v pěti dílech českou historii až do roku 1526, tedy do nástupu Habsburků na český trůn. Dále Palacký nepokračoval. Patrně pod vlivem Rukopisů zde dějiny mírně idealizuje, líčí je jako boj slovanských demokratických principů proti germánskému feudalismu. Za nejslavnější období považuje husitství.
První díl je napsaný německy, další díla jsou v češtině. Palacký při svém psaní vychází z klasicistní filozofie z Německa. Zdrojem vývoje je pro něj střetávání předpokladů. Třetí díl je věnován husitství, toto období vnímá jako dominantu našich dějin. Husitství vidí jako boj za svobodu, poznání a vyznání, boj vůči slepé poslušnosti a podřízenosti.

Zdroj:
Internet - více zde

Palackého Dějiny národa českého

Palackého nejdříve německy psané Geschichte Böhmens,
od roku 1848 vydávané v české verzi pod názvem
Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě,
jsou dodnes základním dílem české historické vědy.

Zemský historiograf František Palacký
Narodil se roku 1798 v Hodslavicích na severní Moravě v rodině evangelického učitele. Vzdělání získal na evangelických školách v Uhrách, nejdříve v Trenčíně, poté v Prešpurku (dnešní Bratislavě), kde se seznámil s Jánem Kollárem a Pavlem Josefem Šafaříkem. Zajímal se o českou literaturu, dějiny umění a estetiku a posléze hlavně o českou historii. V roce 1823 přišel do Prahy. Stal se archivářem hraběte Šternberka, jednoho ze zakladatelů Vlasteneckého muzea, a také členem Královské české společnosti nauk. V letech 1830-1831 se podílel na založení Matice české, která vydávala české knihy, například Jungmannův Česko­německý slovník. Spoluzakládal a později řídil Časopis Českého muzea, který vycházel nejdříve od roku 1827 dvojjazyčně a posléze jen česky. Pro své odborné schopnosti a neobyčejnou píli byl František Palacký českými stavy jmenován v roce 1831 historiografem (dějepiscem) Království českého s pověřením sepsat jeho dějiny. Palackého nejdříve německy psané Geschichte Böhmens, od roku 1848 vydávané v české verzi pod názvem Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, jsou dodnes základním dílem české historické vědy. Toto monumentální pětisvazkové dílo dotažené až do nástupu Habsburků v roce 1526 pojal Palacký v duchu romantismu jako nepřetržitý střet slovanských demokratických principů s římsko-německým feudálním živlem, který vrcholil v husitské době. Toto pojetí českých dějin mělo velký vliv na aktuální emancipační a státoprávní boj českého národa po celou druhou polovinu 19. století. František Palacký výrazně zasáhl do událostí v revolučních letech 1848/49 a v době po obnovení ústavnosti v 60. a 70. letech. Patřil k čelným představitelům Národní strany, zvané staročeská.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku

Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku.

Pomník Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku

Pomník Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku.

Návrat na začátek stránky

© , Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
1. dubna 1948 začali samostatně zásobovat Západní Berlín Britové a Američané

Virtuální galerie
Více zde.
Sutherland Graham: Somerset Maugham, 137 x 65 cm (Londýn, Tate Galery)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
15. listopad 1969 - Den největšího protestu proti válce ve Vietnamu

Historie olympiád
Více zde.
Paříž 1900

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lyžování, 1988 - Ve skoku na lyžích vítězí "véčko"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!