Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

28. březen 1592

28. března 1592 se narodil pedagog a filozof Jan Amos Komenský.

Komenský Jan Amos, 1592-1670, český teolog, kněz a biskup jednoty bratrské, teoretik jazykového vzdělání a autor pedagogických prací, shrnutých v Opera didactica omnia (1657). Po nuceném odchodu z vlasti (1628) žil v Polsku, Švédsku, Uhrách, Anglii a Nizozemí. Své církvi věnoval spisy teologické, vzdělavatelné a útěšné (Labyrint světa a ráj srdce, 1623, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, 1650). Ovlivněn M. Kusánským, Erasmem Rotterdamským i R. Descartem, usiloval o sjednocení všeho lidského vědění v pansofii, která by umožnila všeobecnou nápravu i v oblasti morálky. V době nesnášenlivosti a náboženských válek navrhl vytvořit ekumenickou radu církví, mezinárodní akademii učenců a mezinárodní mírový soud jako vrcholné sbory mírového uspořádání lidstva. Víra v blížící se příchod Ježíše Krista jej vedla k přehodnocování soudobé teologie, vědy a politiky pod zorným úhlem výchovy člověka, povolaného být rozumným správcem, nikoli dobyvatelem Božího stvoření. Komenského úsilí vyvrcholilo velkorysým plánem na nápravu lidstva, uloženým v sedmisvazkové Všeobecné poradě o nápravě věci lidských, jež zůstala až do 20. století v rukopise (česky 1992).

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský.
Humanista, pedagog a duchovní, známý jako Učitel národů.
Jan Amos Komenský byl také teologem, spisovatelem, historikem, jazykozpytcem
a nakonec i politikem, který se snažil nalézt v cizině pomoc pro svůj národ.

Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský patřil k nejznámějším příslušníkům domácí inteligence, kteří byli nuceni odebrat se do ciziny. Komenský byl posledním biskupem jednoty bratrské. Učil na bratrských školách ve Fulneku a Ivančicích. Vynikl jako autor školních příruček, například Svět v obrazech (Orbis pictus), nebo jazykové učebnice Brána jazyků otevřená. Psal také filozofické spisy. Jedním z jeho nejkrásnějších pojednání je Labyrint světa a ráj srdce, kde kritizuje společnost usilující o co největší hmotný prospěch a nedbající o spásu lidských duší. Po opuštění vlasti pobýval Komenský v Uhrách, Polsku, Švédsku a Nizozemí; v nizozemském Naardenu je také pohřben.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 2, Středověk a raný novověk, SPN Praha, 2004

Myslitel a pedagog Jan Amos Komenský

V pobělohorském období musel opustit svou vlast
i myslitel a pedagog Jan Amos Komenský.

Možné rodiště Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Možné rodiště Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Nejstarší dochovaný rukopis J. A. Komenského z roku 1611

Nejstarší dochovaný rukopis J. A. Komenského z roku 1611.
Obsahuje český citát: V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl,
a v starosti kterak by dobře umřel.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
1. dubna 1948 začali samostatně zásobovat Západní Berlín Britové a Američané

Virtuální galerie
Více zde.
Sutherland Graham: Somerset Maugham, 137 x 65 cm (Londýn, Tate Galery)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
8. listopad 1519 - Den, kdy začal zánik říše Aztéků

Historie olympiád
Více zde.
Athény 1896

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Fotbal, 1986 - Maradonova "Ruka Boží"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!