Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

29. březen 1372

29. března 1372 došlo k slavnostnímu zasvěcení Emauzského kláštera v Praze.

Emauzský klášter Na Slovanech v Praze

Emauzský klášter Na Slovanech v Praze.

Emauzský klášter
Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

Zdroj:
Internet - více zde

Karel IV. (1316-1378), zakladatel kláštera

Karel IV. (1316-1378), zakladatel kláštera.
Bysta z dolního triforia chrámu sv. Víta v Praze.
Parléřova huť 1375-1378, pískovec.

Stručné dějiny kláštera

1347 - 1419
Klášter založený králem a pozdějším císařem Karlem IV. ke cti Panny Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa se stal střediskem pěstování liturgie ve staroslověnštině a studia biblických jazyků.

1419 - 1592
Utrakvistické období Emauz. Klášter se podílel na některých událostech husitského hnutí, v určité míře si udržel i svou pozici centra vzdělanosti.

1593 - 1635
Po rekatolizaci se komunita připojila k české benediktinské kongregaci a klášter fungoval pod patronací břevnovsko-broumovského opatství.

1636 - 1880
Klášter se stal sídlem španělské benediktinské kongregace původem z Montserratu, jíž do Emauz uvedl císař Ferdinand III. Mezinárodní komunita se v 18. století začala silně počešťovat; po josefínských reformách založilo opatství svou existenci především na pedagogické činnosti.

1880 - 1945
Beuronské období. Emauzy osídlila roku 1880 benediktinská kongregace původem z německého Beuronu. V roce 1941 zkonfiskovali klášter nacisté a v únoru 1945 byl vážně poškozen při spojeneckém náletu.

1950 - 1989
Po zrušení kláštera komunistickou mocí osídlily jeho budovy vědecké a zdravotnické instituce.

Od roku 1990
Klášter byl v restituci navrácen benediktinskému řádu, který zde dnes působí.

Zdroj:
Internet - více zde

Emauzský klášter Na Slovanech v Praze

Emauzský klášter Na Slovanech v Praze.

Podzimní svítání nad starobylým klášterem Na Slovanech v Praze

Podzimní svítání nad starobylým klášterem Na Slovanech v Praze.

Emauzy - detail


Emauzy - detail.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
1. dubna 1948 začali samostatně zásobovat Západní Berlín Britové a Američané

Virtuální galerie
Více zde.
Sutherland Graham: Somerset Maugham, 137 x 65 cm (Londýn, Tate Galery)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
8. listopad 1519 - Den, kdy začal zánik říše Aztéků

Historie olympiád
Více zde.
Athény 1896

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Fotbal, 1986 - Maradonova "Ruka Boží"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!