Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

12. červen 1897

12. června 1897 se narodil britský politik Anthony Eden. Řadí se k rozhodným odpůrcům Mnichovské dohody.

Eden, sir Robert Anthony, 1897-1977, britský konzervativní politik, blízký spolupracovník W. L. S. Churchilla. 1935-38, 1940-45 a 1951-55 ministr zahraničí, 1955-57 předseda vlády. Jeden z tvůrců protihitlerovské diplomacie.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Sir Anthony Eden

Sir Anthony Eden.

"Mnichované měli všichni živé vzpomínky na jatka první světové války, i když v ní, tak jako Daladier, nyní stejně nenáviděný jako Chamberlain, nutně nebojovali. Anthony Eden rezignoval začátkem roku 1938, protože nesouhlasil s Chamberlainovou politikou, ale v žádném případě nebyl pro válku za každou cenu. Eden zdůrazňoval, že podle slovníku Oxford English Dictionary znamená slovo "appease" "přivodit mír, vyřešit konflikt". Na válku se díval se smíšenými pocity, což bylo přirozené pro člověka, který zažil válku v zákopech, přišel v první světové válce o dva bratry a v druhé světové válce o syna.

Zdroj:
Internet - více zde

Dopis Antohny Edena Janu Masarykovi
Dopis Anthony Edena Janu Masarykovi

Dne 5. srpna 1942 britský ministr zahraničních věcí Anthony Eden dopisem čs. ministru zahraničních věcí Janu Masarykovi oznámil, že Británie se mnichovskou dohodou,
kterou Německo zničilo, necítí nijak vázána
a nebude na ni brát žádný ohled při definitivní úpravě čs. hranic.

Foreign Office, S.W.I. 

Dne 5. srpna 1942.

Vaše Excelence,

mám za užitečné, abych na základě nedávné výměny názorů mezi našimi vládami učinil toto prohlášení o stanovisku vlády Jeho Veličenstva ve Spojeném království, pokud jde o Československo:

Ve svém dopise z 18. července 1941 zpravil jsem Vaši Excelenci, že král rozhodl pověřit mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra u dr. Beneše jako presidenta Československé republiky. Vysvětlil jsem, že rozhodnutí to zároveň značí, že vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království považuje právní postavení presidenta vlády Československé republiky za totožné s postavením ostatních spojeneckých hlav států a vlád, sídlících v této zemi. Status zástupce Jeho Veličenstva byl pak nedávno povýšen na status velvyslanecký.

Předseda vlády oznámil již dne 30. září 1940 v rozhlasovém poselství československému národu stanovisko vlády Jeho Veličenstva k ujednáním, k nimž došlo v Mnichově v roce 1938. Mr. Churchill tehdy prohlásil, že mnichovská dohoda byla Němci zničena. Toto prohlášení bylo formálně oznámeno dr. Benešovi dne 11. listopadu 1940.

Toto prohlášení a formální akt uznání vlády československé určovaly politiku vlády Jeho Veličenstva vůči Československu. Aby se však zamezilo jakémukoli nedorozumění, přeji si nyní prohlásit jménem vlády Jeho Veličenstva ve Spojeném království, že vzhledem k tomu, že Německo úmyslně zničilo ujednání o Československu z roku 1938, na kterých vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království byla účastná, považuje se vláda Jeho Veličenstva za zbavenu jakýchkoli závazků v této věci. Při konečné úpravě československých hranic na konci války nebudou na její stanovisko mít vliv žádné změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později.

Jsem Vám upřímně oddaný

Anthony Eden, v. r.

J.E. p. J. Masarykovi, C.B.E.

Text převzat z:
E. Beneš, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1947, s. 473-475

Anthony Eden

Anthony Eden.

Dne 5. srpna 1942.

Vaše Excelence,

mám čest potvrdit Vám Vaši nótu ze dne 5. srpna 1942 a používám této příležitosti, abych Vám vyslovil nejvřelejší díky jak za československou vládu a za sebe, tak jménem celého československého národa, který dnes tak strašně trpí pod nacistickým jhem.

Vaše nota zdůrazňuje, že formální akt uznání vlády československé určoval politiku vlády Jeho Veličenstva vůči Československu; nyní však, aby se zamezilo jakémukoli nedorozumění, vláda Jeho Veličenstva si přeje prohlásit, že vzhledem k tomu, že Německo úmyslně zničilo ujednání o Československu z roku 1938, na kterých vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království byla účastná, považuje se vláda Jeho Veličenstva za zbavenu jakýchkoli závazků v této věci. Při konečné úpravě československých hranic na konci války nebudou na její stanovisko mít vliv žádné změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později.

Má vláda přijímá Vaši nótu jako praktické řešení otázek a potíží, pro Československo životně důležitých, které vznikly mezi našimi státy jako následek mnichovské dohody; trvá ovšem na našem politickém a právním stanovisku k mnichovské dohodě a událostem po ní tak, jak to bylo vyjádřeno v notě československého ministerstva zahraničních věcí ze dne 16. prosince 1941. Považujeme Vaši závažnou nótu ze dne 5. srpna 1942 za vysoce významný akt spravedlnosti vůči Československu a ujišťujeme Vás o svém opravdovém uspokojení a své hluboké vděčnosti k Vaší veliké zemi a národu. Mnichovská dohoda může být nyní považována mezi našimi státy za mrtvou.

Jsem Vám, pane ministře, upřímně oddaný

Jan Masaryk, v. r.

J.E. Anthony Edenovi, P.C., M.C, M.P.

Text převzat z:
E. Beneš, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1947, s. 473-475

Odpověď Jana Masaryka v angličtině

Odpověď Jana Masaryka v angličtině.

Jan Masaryk

Jan Masaryk.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!