Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

6. červenec 1415

6. července 1415 byl podle Kostnického koncilu jakožto kacíř upálen na břehu Rýna mistr Jan Hus.

Hus Jan, asi 1371-1415, český duchovní; mistr univerzity v Praze. Usiloval o nápravu církve a společnosti v duchu biblických ideálů. Od 1402 úspěšný kazatel v pražské Betlémské kapli, 1412 ostře vystoupil proti kupčení s odpustky, 1414 se vypravil do Kostnice, aby na koncilu obhájil své názory, v mnoha bodech vycházející z myšlenek J. Viklefa; hned po příjezdu byl zatčen, 1415 odsouzen a 6. 7. jako kacíř upálen. Hlavní díla: De ecclesia (O církvi), Postila, Knížky o svatokupectví, De orthographia bohemica (O českém pravopise – zavedl diakritická znaménka).

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Jan Hus

Jan Hus.
Smýšlený portrét neznámého mistra z 16. století.
Autentická podoba Jana Husa není známa.

V Kostnici upálili mistra Jana Husa
V roce 1415 rozhodl církevní koncil v Kostnici o upálení mistra Jana Husa, odbojného českého kazatele, který svému učení obětoval i vlastní život. Jen málo osobností v českých dějinách bylo a je tak oslavovaných či zatracovaných jako on. Hus se stal symbolem české náboženské reformace. Nebyl sám, kdo chtěl napravovat církev a společnost v duchu evangelia, byl však jediný, kdo v Čechách získal mimořádnou odezvu a uvedl dějiny do pohybu.
Mistr Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic kolem roku 1370. Studoval na pražské univerzitě, kde získal nejprve nižší hodnost bakaláře a pak se stal mistrem svobodných umění. Brzy přešel do učitelského sboru univerzity. Asi jako třicetiletý byl vysvěcen na kněze a od roku 1402 se stal kazatelem v Betlémské kapli, odkud zaznívaly jeho kritické myšlenky o nutnosti změn ve společnosti. Roku 1409 byl zvolen rektorem univerzity.
Hus a další reformátoři se stavěli ostře proti prodeji odpustků, čímž popudili papeže Jana XXIII. Na Husa byla uvalena klatba a Hus pod tlakem okolností odešel z Prahy na venkov.
Církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a v roce 1411 jej exkomunikovala. Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.
I když mistr Jan Hus neusiloval o vznik nové křesťanské církve a jednotu křesťanstva považoval za základní hodnotu, v mnoha směrech předjal zásady velkých evropských reformací. To byl důvod, proč se k jeho odkazu přihlásil i Martin Luther, jehož reformace od základu změnila náboženské poměry v Evropě.

Zdroj:
Internet - více zde

Jan Hus na hranici

Jan Hus na hranici.
Iluminace Janíčka Zmilelého z Písku v Jenském kodexu.

Upálení Jana Husa
O M. Janu Husovi v Kostnici napsal zprávu Petr z Mladoňovic, který byl na koncilu přítomen. Úryvek zachycuje poslední okamžiky Husova života:
"Dříve však, než ho podpálili, přijel k němu maršálek vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez úrazu a aby to, co kdysi kázal a svoje slova odpřisáhl, odvolal: A on, pohlédnuv k nebi, hlasitě odpověděl: ,Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani nekázal.' A uslyševše to, ihned řečený maršálek se synem Klemovým, tlesknuvše rukama, odjeli. A jeho hned biřici zapálili a mistr hned silným hlasem zazpíval. A když potřetí začal zpívati, vítr mu vehnal plamen do tváře, a tak sám v sobě se modle, pohybuje rty a hlavou, vypustil duši v Pánu. Ve chvíli pak mlčení bylo viděti, že se hýbe, dříve než vydechl, tak dlouho, za kdy bys rychle mohl odříkati dva nebo nejvíce tři otčenáše. Když pak dříví řečených svazků a provazy byly spáleny a ještě trup těla stál, vise za krk na řečeném řetězu, hned biřici řečený trup spolu se sloupem srazili na zemi, a zvětšivše oheň ještě třetím vozíkem dříví, pálili je a obcházejíce kyji kosti roztloukali, aby se tím dříve obrátily v popel. A sukni z příkazu řečeného maršálka hodili biřici spolu s obuví do ohně se slovy: ,Aby to snad Čechové neměli za relikvii, a my ti dáme tvou náhradu za to.' A to činili. A tak spolu se všemi řečenými popely oharků na jednu káru naložili a do řeky Rýna, který tam blízko teče, do hlubiny vhodili."

(Polívka, M. Bitva na Vítkově. Slovo k historii 8. Praha: Melantrich, 1987.)

Upálení Jana Husa ve Spiezově kronice (1485)

Upálení Jana Husa ve Spiezově kronice (1485).

Dům, ve kterém bydlel Jan Hus na koncilu v Kostnici (1414)

Dům, ve kterém bydlel Jan Hus na koncilu v Kostnici (1414).

Přípravy k upálení mistra Jana Husa

Přípravy k upálení mistra Jana Husa.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!