Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

11. srpen 480 př. n. l.

11. srpna 480 př. n. l. Peršané vedení králem Xerxem I. porazili v bitvě u Thermopyl do posledního muže bojující Helény v čele se spartským králem Leonidem.

Thermopyly, soutěska v Řecku, kde 480 př. n. l. padli řečtí vojáci pod velením spartského krále Leonida v boji proti Peršanům.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Moderní pomník u Thermopyl na paměť Leonidovi a jeho mužům

Moderní pomník u Thermopyl na paměť Leonidovi a jeho mužům.

Druhá perská výprava do Řecka
Po Dareiově smrti nastoupil na perský trůn jeho syn Xerxes. Od otce převzal myšlenku dobýt Řecko a záhy začal usilovat o její uskutečnění. Když se Řekové dozvěděli, že Xerxes sbírá vojsko, uzavřelo asi třicet městských států protiperskou koalici. Vrchní velení připadlo Spartě. Strategickým plánem bylo hájit přístup do středního Řecka - na pevnině v soutěsce Thermopyly, na moři u mysu Artemision. Perská armáda, která na jaře roku 480 př. n. l. překročila Helespont, se totiž blížila po souši ze severu a podél pobřeží ji doprovázelo loďstvo.
Bitva u Thermopyl byla prvním (a posledním) perským vítězstvím na tomto tažení. Peršané nebyli schopni zdolat odpor Řeků hájících úzkou soutěsku; až řecký zrádce jim ukázal stezku, kterou se dal průsmyk obejít po hřebenech. Úmysl nepřátel však Řekům prozradily odlesky slunce na perských štítech. Spartský král Leonidas, jenž tu Řekům velel, věděl, že pokud by Peršané soutěsku obešli, byl by ohrožen ústup řeckého loďstva, které tou dobu bojovalo u Artemisia. Proto odeslal většinu vojáků na jih a sám se rozhodl s třemi sty Sparťany a sedmi sty spojenci obětovat život a postup Peršanů zdržet. Peršané je pobili do jednoho. Sparťané později na místě bitvy vztyčili svým padlým pomník, na němž stálo: "Cizinče, zvěstuj Lakedaimonským, že zde ležíme poslušni jejich zákonů."
Hrdinství Řeků u Thermopyl zdrželo Peršany natolik, že se řecká pěchota i loďstvo, které si u Artemisia vedlo poměrně úspěšně (Peršané ztratili asi šest set lodí z tisícovky), stačily stáhnout až na Korintskou šíji, kterou Řekové začali opevňovat. Cesta do Attiky však zůstala volná, Peršané tam vtrhli a plenili. Obyvatelé Athén se sotva stačili evakuovat na blízký ostrov Salaminu. Chování Peršanů v Athénách Řeky jen utvrdilo v tom, aby je i nadále považovali za barbary.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 1, Pravěk a starověk, SPN Praha, 2004

Místo bitvy v současnosti. Vpravo na obrázku vede dálnice k pobřeží

Místo bitvy v současnosti. Vpravo na obrázku vede dálnice k pobřeží.

Bitva u Thermopyl v Xerxově tažení

Bitva u Thermopyl v Xerxově tažení.

Leonidas u Thermopyl na obraze od francouzského malíře Jacquese Louise Davida (1814)

Leonidas u Thermopyl na obraze od francouzského malíře Jacquese Louise Davida (1814).

Řecká falanga

Řecká falanga.

Znázornění perských bojovníků

Znázornění perských bojovníků.

Náhrobní kámen s verši Simónida z Keu

Náhrobní kámen s verši Simónida z Keu.

Leónidův monument

Leónidův monument.

Leónidův monument

Leónidův monument.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
27. června 1950 byla popravena Milada Horáková. Stala se obětí justiční vraždy komunistického režimu 50. let v Československu

Virtuální galerie
Více zde.
Gentileschi Orazio: Hráčka na loutnu, kolem 1610, 144 x 129 cm

Architektura
Více zde.
Římská architektura - Koloseum je amfiteátr v centru města Říma v Itálii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
30. červen 1908 - Den tunguzské katastrofy

Historie olympiád
Více zde.
Stockholm 1912

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Baseball, 1960 - Nejslavnější odpal v dějinách baseballu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!