Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

8. srpen 1588

8. srpna 1588 za vlády královny Alžběty I. rozdrtila anglická flotila v bitvě u Gravelines v kanále La Manche španělskou Armadu.

Bitva u Gravelines
V bitvě u Gravelines došlo ke střetu španělské Armady a anglického loďstva (někdy se používá označení anglická Armada nebo Counter Armada, proti Armada). K největšímu střetu došlo v roce 1588 v Lamanšském průlivu poblíž města Gravelines a španělské loďstvo bylo poraženo a zahnáno.

Zdroj:
Internet - více zde

Alžběta I. - královna Anglie a Irska

Alžběta I. - královna Anglie a Irska.

Objevitelé a korzáři
Za vlády Alžběty I. se kolem světa plavil proslulý mořeplavec Sir Francis Drake. Další z objevitelů, Sir Walter Raleigh, založil v Severní Americe kolonii. Angličtí kapitáni, jako Raleigh nebo Drake, byli však nejen průzkumníky, ale také korzáry. Přepadávali španělské přístavy a loupili poklady ze španělských lodí.

Španělská Armada
Španělský král Filip II. byl velmi pobouřen anglickými útoky na své lodě a rozhodl se proti Angličanům zakročit. V roce 1588 vyslal k břehům Anglie velké loďstvo, tzv. "Armadu". Španělské lodě pluly směrem k Nizozemsku, kde na ně čekaly posily. Na cestě Lamanšským průlivem však byli Španělé přepadeni anglickými koráby.

Obávané zápalné lodě
Po čtyřech zuřivých bitvách na moři španělská flotila zakotvila u města Calais na severním pobřeží Francie. Za noci však Angličané Španěly překvapili osmi tzv. zápalnými loděmi (úmyslně zapálené lodě), které poslali doprostřed španělské flotily. Španělé propadli panice a snažili se na svých lodích uniknout.

Konec Armady
Ráno po útoku zápalných lodí spolu Angličané a Španělé svedli námořní bitvu u Gravelines. Bitva trvala celý den a Španělé v ní byli poraženi.
Po bitvě vichřice hnala lodě Armady směrem na sever. Španělé tak byli přinuceni plout kolem Skotska a Irska, kde většina jejich lodí ztroskotala v silné bouři.

Text převzat z:
Rodinná encyklopedie světových dějin, Fragment, Havlíčkův Brod, 2003

Španělská Armada v plamenech

Španělská Armada v plamenech.
Touto porážkou je doba největší slávy Španělska u konce
a do popředí koloniálních velmocí se začíná dostávat Anglie.
Skončila rovněž španělská námořní dominance.

Anglické vítězství nad Španělskou Armadou

Anglické vítězství nad Španělskou Armadou:
anglické flotile veleli admirál Howard a viceadmirál Drake (soudobá malba).

Sir Francis Drake

Sir Francis Drake.

Španělská Armada

Španělská Armada.
Říká se, že když se na obzoru objevilo 130 lodí Armady,
hrál Sir Francis Drake bowle a že svou partii v klidu dohrál.
Anglické loďstvo pod vedením admirálů Howarda a Draka Španěly odrazilo
a zahnalo je do Severního moře, kde byly jejich lodě zničeny bouří.

Nedokonalá palba

Nedokonalá palba.
Neohrabané dělové lafety a hlavně vystřelující koule různých velikostí
působily na dolních palubách španělských lodí zmatek.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
5. června 1723 se narodil skotský ekonom a filozof Adam Smith – zakladatel moderní ekonomie

Virtuální galerie
Více zde.
Vermeer van Delft Jan: Dívka se džbánem vody, 46 x 40 cm (New York, Metropolitan Museum of Art)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách u Blanska

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
20. listopad 1945- Den, kdy byl zahájen Norimberský proces

Historie olympiád
Více zde.
Barcelona 1992

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Automobilismus, 2008 - Kráska, která přepsala historii


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!