Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Novověk

Novověk
1, 2

Západní Evropa v 16. století

Královna Alžběta I.

Královna Alžběta I. se nikdy neprovdala,
ačkoli se o ruku anglické panovnice pokoušel nejeden vlivný evropský vládce. Alžbětin portrét namaloval v roce 1588 Marcus Geeraerts na oslavu porážky španělské Armady, zobrazené v pozadí. Umělec zachytil panovnici v jednom z jejích pověstných kostýmů, kterým se hlásila k španělské módě, ač jinak se Španěly všemožně soupeřila. Všimněme si širokého, krajkou zdobeného okruží, vypasovaného živůtku, širokých vycpaných rukávů a ozdob ze stuh a šperků. Sukně má až sudovitý tvar. Vyčesané a částečně vyholené vlasy slouží k zdůraznění čela. Napodobování vyumělkované dvorské módy se však zdaleka všem mužům nelíbilo.
Ben Jonson dokonce veršoval:
"Já mám raději prostou krásu, /to je půvab, po němž pasu,/ volně rozpuštěné vlasy…/
nedbalost je výraz krásy. Ať jde k čertu kosmetika, ta se srdce nedotýká."

Věda, vzdělanost a umění v Evropě 16. a počátku 17. století

Umlčená věda

Umlčená věda.
Galileiho předvolali před inkvizici do Říma,
aby se "přísežně vzdal svého heretického" názoru,
že ze země pohybuje, "a tento náhled proklel".
Tváří tvář mučení Galilei odvolal.

Střední a východní Evropa v raném novověku

Turecký sultán Süleyman I.

Turecký sultán Süleyman I.

České země v předbělohorském období

Rudolf II.

Rudolf II.
Obavy českých stavů z Rudolfova prokatolického zaujetí se alespoň v prvním
období jeho vlády nepotvrdily. Císař byl nábožensky spíše chladný a vůči lidem
odlišného vyznání netrpěl předsudky.
Charakter českých zemí jako oázy náboženské tolerance tak osobitý panovník,
který se nikdy neoženil, ještě podpořil.

Třicetiletá válka

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský.
Mezi nejvýznamnější pobělohorské emigranty patřil biskup jednoty bratrské Jan Amos Komenský. Zjistěte, jaké byly jeho osudy po odchodu z Čech. V kterých zemích pobýval? Kde je pohřben?
Zjistěte také, jaká díla napsal. Komenský byl ve své době vyhlášeným pedagogem. Když se seznámíte s jeho pedagogickými názory, můžete je porovnat s tím, jak se vyučuje dnes.

Anglická revoluce

Oliver Cromwell

Oliver Cromwell.
Ačkoli byl Cromwell přísný protestant, miloval hudbu, tanec a lov.
Popisovali ho jako muže "majestátního chování a příjemného vzhledu."

Evropa ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století

Jeden z prvních mikroskopů sestrojený roku 1673 Holanďanem A. van Leeuwenhoekem

Jeden z prvních mikroskopů sestrojený roku 1673 Holanďanem A. van Leeuwenhoekem.
Měřil jen 5 cm na výšku a měl pouze jednu čočku.

Západoevropské státy od skončení třicetileté války do roku 1740

Francouzský král Ludvík XIV. roku 1701 na obraze Hyacintha Rigauda

Francouzský král Ludvík XIV. roku 1701 na obraze Hyacintha Rigauda.
Běžnou součástí módy společensky vyšších vrstev se stala paruka.
Ludvík XIV. byl nazýván "král Slunce".
Proslul i prohlášením: "Stát jsem já!"

Evropský sever a východ v letech 1648-1740

Dědictví Ivana Hrozného

Dědictví Ivana Hrozného.
Ruskou říši zdědil Petr I. od Ivana Hrozného velmi zaostalou.
Chrám Vasilije Blaženého v Moskvě dal postavit Ivan Hrozný
na oslavu svých vítězství v údolí řeky Volhy.

Habsburská monarchie v zápase s Osmany a Francií

Velkovezír Kara Mustafa se svou armádou dostal až k Vídni

Velkovezír Kara Mustafa se svou armádou dostal až k Vídni.

Barokní umění v Evropě a českých zemích

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou.
Jan Blažej Santini je stavitelem kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, pojatého v takzvané barokní gotice.

Osvícenství a absolutismus

Horkovzdušný balon bratří Montgolfiérů z roku 1783

Horkovzdušný balon bratří Montgolfiérů z roku 1783.

Velká Británie a počátky britského impéria. Vznik Spojených států amerických

První prezident USA George Washington, olejomalba z roku 1797

První prezident USA George Washington, olejomalba z roku 1797.

Mocenský vzestup Pruska

Koruna Svaté říše římské národa německého

Koruna Svaté říše římské národa německého,
kterou byli římsko-němečtí králové korunováni ve Frankfurtu nad Mohanem.

Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii

Česká a uherská královna Marie Terezie

Česká a uherská královna Marie Terezie.

České země ve druhé polovině 18. století

Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví

Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví.
V listopadu 1781 vydal Josef II. patent o zrušení tzv. nevolnictví,
ve skutečnosti osobní závislosti poddaných na vrchnosti.
Kromě obecně humánních cílů umožňovalo opatření volný pohyb lidí
a přísun pracovních sil do stále četnějších průmyslových podniků.

Rusko za Kateřiny II. Dělení Polska

Kateřina Veliká byla inteligentní a rozhodná panovnice, od svých poddaných však vyžadovala bezpodmínečnou poslušnost

Kateřina Veliká byla inteligentní a rozhodná panovnice,
od svých poddaných však vyžadovala bezpodmínečnou poslušnost.

Konec absolutismu ve Francii

Deklarace práv člověka a občana

Deklarace práv člověka a občana.

Konstituční monarchie ve Francii

Originální notový zápis Marseillaisy

Originální notový zápis Marseillaisy.

Marseillaisa

Kupředu, děti, za Francii,
nadešly vlasti slavné dny.
Proti nám zved se tyranií
praporec krví zbrocený.
Zda neslyšíte v salvách pušky
řev soldatesky surové?
Rodiny z náručí nám rve
a vraždí naše děti, družky.
Zbraň vzhůru, občané,
řaďte se v prapory.
Jen dál! Jen dál!
Krev nečistá
ať zkrápí úhory.

Republika a jakobínská hrůzovláda

Poprava gilotinou

Poprava gilotinou.

Direktorium a konzulát, císařství Napoleona I.

Napoleon Bonaparte se v roce 1800 vypravil na další tažení do severní Itálie

Napoleon Bonaparte se v roce 1800 vypravil na další tažení do severní Itálie.
Rakouské vojsko překvapil nečekaným a odvážným přechodem Alp.
David Jacques-Louis: Bonaparte na Velkém svatém Bernardu, 1800
(Berlín, zámek Charlottenburg). Obraz se dostal jako dar vítězného Blüchera až
ke králi Vilémovi III., do pruského sídelního města. Nápisy na kamenech dokládají
Napoleonův nárok – nastoupit okupaci Itálie následnictví Karla Velikého.

Vídeňský kongres a období restaurace

František II. v rakouském císařském ornátu od Friedricha von Amerling z roku 1832

František II. v rakouském císařském ornátu od Friedricha von Amerling z roku 1832.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
5. února 1796 byla v Praze založena Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdce dnešní Národní galerie

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens: Maria De´ Medici jako vítěz po dobytí Julicha (výřez) 1622/24 (Paříž, Louvre)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
15. duben 1912 - Den, kdy se potopil Titanic

Historie olympiád
Více zde.
Atény 2004

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lední hokej, 1987 - Nejkrásnější hokej v historii


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!