Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historie školství ve Frýdku-Místku na dobových pohlednicích

Historie školství ve Frýdku-Místku na dobových pohlednicích

ŠKOLY VE FRÝDKU

NĚMECKÉ GYMNÁZIUM

Budova německého gymnázia

Secesní budova bývalého německého gymnázia postavena roku 1903.
Barevný světlotisk, vydaný roku 1908 J. Šťastným z Místku.

Budova německého gymnázia

Budova německého gymnázia.
Za ní stojí škola Pod sovou a v popředí je doposud prázdno.
Jednobarevný světlotisk z roku 1916, vydal Leopold Koltcharsch, Frýdek.

ČESKÁ ŠKOLA

První česká škola ve Frýdku

Na Bruzovské ulici stávala první česká škola.
Byla postavena v letech 1899 až 1900.
Protože svolení ke zřízení české školy bylo podmíněno zajištěním vyhovujících prostor,
které v místě neexistovaly a německá městská rada nechtěla stavbu školní budovy povolit, požádala Matice osvěty lidové o stavbu Národního domu, kterou pak předala pro potřeby školy Ústřední matici školské.
Světlotisk vydal J. Šťastný z Místku roku 1908.

První česká škola ve Frýdku

Rovněž budova české školy, ale ještě nedostavěná.
Knihtisk z roku 1900.
Autor pohlednice není uveden.
Pravděpodobně to asi bude J. Orel z Frýdku.

ŠKOLA POD SOVOU

V dubnu 1888 se usnesla městská rada, že na počest 40 let panování císaře Františka Josefa I. bude postavena jubilejní měšťanská škola a 2. 12. 1888, v den narození císaře, byl položen základní kámen. V písemných materiálech je uvedeno: "Stavba této monumentální budovy, jež je chloubou městské architektury, netrvala ani 10 měsíců."
Nutno dodat, že se stavěla bez pomocí mechanismů, ve škole nebyl vodovod ani ústřední topení, sociální zařízení bylo velmi primitivní, samotná budova se však stala dominantou Frýdku již před sto lety a je jí dodnes.
Vyučování bylo v nové budově zahájeno 15. 9. 1889.

/Citace textu z Almanachu 1. ZŠ nár. umělce Petra Bezruče - 100 let 1.ZŠ Frýdek-Místek/

Ve škole Pod sovou byla zřízena česká chlapecká měšťanská škola a česká dívčí škola. Až do roku 1953 zde byla chlapecká a dívčí škola.

Barevný světlotisk školy Pod sovou z roku 1925

Barevný světlotisk školy Pod sovou z roku 1925, kterou vytiskl nakladatel Josef Orel.

Světlotisk školy Pod sovou

Světlotisk školy Pod sovou.

Litografie Frýdku, prošlá poštou r. 1902

Litografie Frýdku, prošlá poštou r. 1902.

Foto s žákyněmi školy Pod sovou

Foto s žákyněmi této školy je někde v její blízkosti či Růžového pahorku z roku 1937.
Foto - Osina, Frýdek - Zámecká.

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA

Židovská škola ve Frýdku

K položení základního kamene židovské školy ve Frýdku se konala 2 prosince 1898 slavnost.
Na jaře roku 1899 se začalo stavět.
Stavitel  Emil Hauke v létě roku 1900 školu dostavěl.
Slavnostně vysvěcena byla dne 15.září 1900.
Pohlednici vydal Jos. Zawatzky. Rok 1911.

FARNÍ ŠKOLA

Farní škola

U farního kostela byla zděná škola nazývaná farní nebo triviální,
protože se v ní vyučovalo triviu:
čtení, psaní a počtům, kromě hlavního předmětu - náboženství.
Pohlednice z období první republiky, kdy zde byla německá obecná a měšťanská škola.
Autorem je Jos. Zawatzky.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. září roku 420 zemřel Hieronymus (Svatý Jeroným), narodil se asi 348

Virtuální galerie
Více zde.
Hockney David: Větší šplouchnutí, 1967, 243 x 224 cm

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Katedrála Notre-Dame v Remeši ve Francii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
3. listopad 1957 - Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lyžování, 1988 - Ve skoku na lyžích vítězí "véčko"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!