Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historie školství ve Frýdku-Místku na dobových pohlednicích

ŠKOLY V MÍSTKU

ČESKÉ MATIČNÍ GYMNÁZIUM

České matiční gymnázium v Místku

Budova českého Matičního gymnázia postavená roku 1899.
Průčelí je vyzdobeno plastikami Josefa Skotnici. Gymnázium bylo založeno Maticí místeckou
a v prvních letech sídlilo v Národním domě. V roce 1910 bylo přeměněno v reálné gymnázium.
Za první světové války byla v budově zřízena vojenská nemocnice. Roku 1941 byli profesoři
a studenti oktávy zatčeni a gymnázium uzavřeno až do konce války.
Od roku 1953 zde sídlila základní škola.
Barevný světlotisk vydal E. Šlapeta kolem roku 1918.

Bývalá Gymnazijní ulice

Bývalá Gymnazijní ulice s budovami Národního domu,
domu Vincence Procházky (starosty Místku) a českého gymnázia.
Budovy vznikly díky působení Matice místecké, založené 4. 6. 1895.
Kromě působení na poli školství zakládala řadu spolkových a veřejných knihoven
či organizovala český společenský život ve městě.
Barevný světlotisk vydal E.Šlapeta roku 1910.

Matiční gymnázium v Místku

Tento záběr Matičního gymnázia v Místku je bez komentáře.
Vydal knihtiskem J. Novosad Místek.
Náklad Matice místecká kolem roku 1902.

Barevná litografie vydaná nákladem Jana Šťastného v Místku kolem roku 1900

Barevná litografie vydaná nákladem Jana Šťastného v Místku kolem roku 1900.

NĚMECKÁ OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA

Německá obecná a měšťanská škola

Budova německé obecné a měšťanské školy.
V roce 1919 byla v budově umístěna česká chlapecká měšťanská škola.
Po druhé světové válce zde sídlila až do svého sloučení s gymnáziem
národní a střední škola, pozdější dvanáctiletka. Dnes Gymnázium Petra Bezruče.
Barevný světlotisk vydal St. Werlik´s Söhne kolem roku 1910.

Německá obecná a měšťanská škola

Barevná koláž - knihtisk, vydal opět St. Werlik´s Söhne kolem roku 1905.

HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA

Hospodářská škola v Místku

Nový kostel a hospodářská škola. Nejstarší česká odborná škola v kraji vznikla zásluhou Hospodářské jednoty severovýchodní Moravy v Místku v roce 1880.
Ve školním roce 1889 - 1890 se již v nové budově připravovali budoucí zemědělští odborníci. /Říkalo se ji také "zimní", protože se v ní učilo jen v zimě. Práce na poli byla v létě důležitější./
V roce 1891 bylo přistavěno její pravé křídlo.
Barevná litografie vydána Janem Šťastným z Místku kolem roku 1905.

Sirotčinec a hospodářská škola v Místku

U kostela Jana a Pavla stojí dvě budovy se zajímavou historií - sirotčinec (vlevo)
a hospodářská škola (vpravo). Sirotčinec vznikl díky odkazu kupce K. R. Piskoře a děkana B. Kauna. Přestavba byla provedena v letech 1931 - 1932 stavitelem Jaro Čermákem.
Fotografická pohlednice z třicátých let minulého století.
Vydal Grafo Čuda Holice v Čechách.

Zadní strana svatého obrázku......

Zadní strana svatého obrázku......

ČESKÁ OBECNÍ ŠKOLA A DÍVČÍ MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA

Česká obecní škola v Místku

Česká obecní škola byla postavena v letech 1823 - 1824 na náklady města Místku.
Pohlednici vydala Fr. Hájovská z Místku kolem roku 1900 světlotiskovou technikou.

Česká obecní škola v Místku

Mladší pohlednici se záběrem na obecnou školu vydal Emil Šlapeta z Místku v roce 1908.
Jedná se o kolorovaný světlotisk.

Vyšší budova je dívčí měšťanská škola v Místku 

Vyšší budova je dívčí měšťanská škola.
Městská školní rada se stavbou české školy souhlasila,
ale souhlas muselo dát i městské zastupitelstvo. Buď souhlasit nebo zamítnout.
Když starosta Valentin Žischa obdržel usnesení školní rady o stavbě školy,
strčil ho do zásuvky. Stavbě školy nepřál. /Údajně řekl, "to se načekáte"./
Zapomněl však, že se do měsíce musí městské zastupitelstvo vyjádřit.
Protože se tak nestalo, /Starosta prý zapomněl./ usnesení školní rady nabylo právní moci.
A tak došlo ke stavbě budovy. Od roku 1911 byla škola pod vlastní střechou.
Kolorovaný světlotisk vydal Emil Šlapeta z Místku kolem roku 1913.

Vyšší budova je dívčí měšťanská škola v Místku

Vyšší budova je dívčí měšťanská škola.
Světlotisk vydaný Emilem Šlapetou v roce 1927.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. září roku 420 zemřel Hieronymus (Svatý Jeroným), narodil se asi 348

Virtuální galerie
Více zde.
Hockney David: Větší šplouchnutí, 1967, 243 x 224 cm

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Katedrála Notre-Dame v Remeši ve Francii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
3. listopad 1957 - Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lyžování, 1988 - Ve skoku na lyžích vítězí "véčko"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!