Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Starověk

Starověk

Mezopotámie a Přední východ

Mezopotámie a Přední východ

Nabukadnezar II. dal velkolepým způsobem přestavět Babylon.
Nechal nákladně přebudovat chrám boha Marduka,
jehož součástí byl i zikkurat (babylonská věž). Od Mardukova chrámu vedla široká cesta,
takzvaná třída procesí. Zdi, které ji lemovaly, byly pokryty barevnými reliéfy složenými
z glazovaných cihel a stejně byla vyzdobena i monumentální Ištařina brána,
která stála v místě, kde třída procesí protínala hradby.
Na fotografii je její rekonstrukce.

Egypt

Egypt

Nefertiti.
Je pokládaná za nejkrásnější Egypťanku, byla hlavní - a nejoblíbenější - chotí faraona
Amenhotepa IV. (Achnatona). Nefertiti podporovala Amenhotepa při provádění jeho
náboženských reforem, ale díky svému vlažnému přístupu k vladařským povinnostem
si nakonec proti sobě popudil i ji. Její polychromovanou vápencovou bustu
nalezli roku 1912 němečtí archeologové a tajně ji z Egypta vyvezli;
proto je dnes vystavena v Egyptském muzeu v Berlíně.

Starověké Řecko - Počátky dějin

Starověké Řecko - Počátky dějin

Knossos, nejvýznamnější a nejzachovalejší palác minojské Kréty.
Byla to velmi členitá několikaúrovňová stavba, v níž se nezasvěcený člověk jen těžko vyznal.
Tato skutečnost mohla být (spolu s krétským kultem býka)
základem pro pověst o labyrintu a Minotaurovi.

Starověké Řecko - Archaické období

Starověké Řecko - Archaické období

Řecká zbroj.
Nejužívanějším typem přilby byla takzvaná přilba korintská,
která ponechávala volné pouze oči a ústa. Často byla ještě zdobená žíněným chocholem.
S touto přilbou na hlavě bývá zobrazována bohyně Pallas Athéna.
Tělo bojovníka kryl anatomicky tvarovaný krunýř, k němuž mohla být na spodním okraji připevněna jakási "sukénka" z kovových plátků, která chránila třísla.
Nohy si muži kryli náholenicemi. Ochrannou zbroj doplňoval okrouhlý štít.
Bojovníci byli vyzbrojeni krátkým rovným mečem a oštěpem nebo kopím.
Zbroj se v průběhu 7.-4. století př. n. l. měnila jen minimálně.

Starověké Řecko - Klasické období

Starověké Řecko - Klasické období

Perikles,
asi 500 - 429 př. Kr.,
Athénský politik patří k nejvýznamnějším osobnostem řeckého starověku.
Athény se pod jeho vedením staly velmocí nejen politickou, ale i kulturní.
V jeho době dosáhla athénská demokracie vrcholu.
Varoval před nebezpečím Sparty pro athénskou demokracii.
Měl jako politik velkou oporu ve své manželce Aspasii, která mu i připravovala některé projevy.
Na obrázku je římská kopie řeckého originálu.

Starověké Řecko - Klasické období

Parthenon.
Vystavěný v době Periklově na Akropoli,
je dokonalou harmonií svých proporcí mistrovské dílo.

Helénistické státy

Helénistické státy

Odznakem moci makedonských králů byl věnec z dubového listí,
zhotoveného z jemných zlatých plíšků.

Kultura Starověkého Řecka

Kultura Starověkého Řecka

Afrodite Knidská je dílem vrcholného období Praxitelovy tvorby.
Praxiteles byl první, kdo se odvážil Afroditu zobrazit nahou.
Socha byla polychromována, ale pouze mírně - barva zvýrazňovala oči, rty a vlasy.

Starověký Řím - Etruskové a počátky Říma

Starověký Řím - Etruskové a počátky Říma

Proslulá kapitolská vlčice, symbol Říma, je etruským dílem.
Socha vlčice pochází z 6.-5. století př. n. l.,
postavičky dětí - Romula a Rema - jsou ovšem až renesančním dodatkem.

Římská republika do ovládnutí Itálie

Římská republika do ovládnutí Itálie

Pyrrhos Epeirský.
Pyrrhovo vítězství
Jihoitalští Řekové si na pomoc proti Římanům pozvali i épeirského krále Pyrrha
(Épeiros je krajina na západním pobřeží Řecka). První bitva s Pyrrhem dopadla pro Římany zoufale, ale odnesli si z ní jednu cennou zkušenost - naučili se bojovat s válečnými slony,
jimiž Pyrrhova armáda disponovala, což později zúročili v punských válkách.
I druhou bitvu Pyrrhos vyhrál, ale když mu jeho pobočníci oznámili ztráty, prohlásil:
"Jestli ještě jednou takhle zvítězím, bude to moje zkáza!"
Odtud pochází úsloví "Pyrrhovo vítězství".

Římská republika do ovládnutí Středomoří

Římská republika do ovládnutí Středomoří

Římští legionáři odvádějí zajaté nepřátelé do otroctví.

Krize římské republiky

Krize římské republiky

Kleopatra měla s Caesarem syna Caesariona.
Když byl Caesar zavražděn, podařilo se jí získat zájem jiného římského vojevůdce,
Marka Antonia, který se stal otcem jejich dvojčat.
Vztah Kleopatrou byl příčinou roztržky mezi Markem Antoniem a Octavianem
a měl dalekosáhlé důsledky jak pro Egypt, tak pro Řím.

Římské impérium za principátu

Římské impérium za principátu

Nástěnná malba v Pompejích.

Adoptivní císaři, dominát

Adoptivní císaři, dominát

Sousoší tetrarchů z chrámu sv. Marka v Benátkách.

Počátky křesťanství

Počátky křesťanství

Katakomby.
Katakomby sloužily jako místa tajných shromáždění křesťanů a jejich pohřebiště.
Na obrázku vidíme Kalixtovy katakomby na Via Appia v Římě. U Říma tvoří katakomby rozvětvenou síť chodeb vyhloubených ve skalnatém terénu. Ve stěnách chodeb se nacházejí výklenky pro kostrové pohřby v několika patrech nad sebou. Zdi katakomb jsou často zdobeny nápisy a freskami a mozaikami ze života Ježíše Krista a křesťanů.

Zánik impéria

Zánik impéria

Vizigóti dokázali vyrábět překrásné šperky ze zlata zdobené emailem.

Kultura starověkého Říma

Kultura starověkého Říma

Panteon, chrám všech bohů,
byl postaven na Martově poli Augustovým zetěm Markem Vipsaniem Agrippou.
Počátkem 7. století se Panteon stal křesťanských chrámem Panny Marie a mučedníků,
přesto zůstal interiér v původní podobě.
Bronzový reliéf z trojúhelníkového tympanonu byl však sňat v 17. století.

Indie

Indie

Část nástěnné malby z buddhistického jeskynního chrámu v Adžantě.

Čína

Čína

Hedvábná cesta.
Okolo roku 105 př. n. l. se začal rozvíjet obchod čínských kupců se západními státy.
Čínské hedvábí, koření a drahé kameny se vozily na velbloudech po takzvané Hedvábné cestě. Tato trasa se táhla z čínského vnitrozemí až ke břehům Středozemního moře.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. září roku 420 zemřel Hieronymus (Svatý Jeroným), narodil se asi 348

Virtuální galerie
Více zde.
Hockney David: Větší šplouchnutí, 1967, 243 x 224 cm

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Katedrála Notre-Dame v Remeši ve Francii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
3. listopad 1957 - Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Lyžování, 1988 - Ve skoku na lyžích vítězí "véčko"


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!