Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Středověk

Středověk

Francká říše - Karel Veliký, vnitřní uspořádání

Francká říše - Karel Veliký, vnitřní uspořádání

Bronzová jezdecká soška Karla Velikého.

Byzantská říše

Byzantská říše

Byzantské umění.
Byzantští umělci byli proslulí svým uměním jemně vyšívat a vyřezávat ze slonoviny.
Vytvářeli rovněž veliké třpytivé mozaiky a malovali působivé
náboženské portréty, kterým se říká ikony.
Na obrázku ikona Panny Marie s dítětem.

Slované – život v temných staletích, Sámova říše

Slované – život v temných staletích, Sámova říše

Napadení slovanského hradiště Avary.

Velkomoravská říše, vznik států východních a jižních Slovanů

Velkomoravská říše, vznik států východních a jižních Slovanů

Pozlacená rukojeť železného meče z Blatnice.

Křesťanská Evropa v zápase s Araby a Vikingy

Křesťanská Evropa v zápase s Araby a Vikingy

Muhammad a jeho vojsko táhnou na Mekku.
Islám sice zakazuje zobrazovat lidské postavy,
ale například perští malíři miniatur tento zákaz někdy porušovali.
Muhammad býval často zobrazován jako plamen.

Počátky Anglie, Francie a Svaté říše římské

Počátky Anglie, Francie a Svaté říše římské

Normanští bojovníci v bitvě u Hastingsu roku 1066 - slavná tapiserie z Bayeux,
zhotovená v letech 1067-1077.

První Přemyslovci, křesťanství a církev v přemyslovských Čechách

První Přemyslovci, křesťanství a církev v přemyslovských Čechách

Kníže Václav – tvář sochy ze Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v Praze.

Český stát v 11. století

Český stát v 11. století

Svatý Václav v takzvaném Kodexu vyšehradském,
pořízeném u příležitosti korunovace Vratislava II. českým králem.

Počátky polských dějin, raněstředověký uherský stát

Počátky polských dějin, raněstředověký uherský stát

Na dveřích arcibiskupské katedrály v Hnězdně (založené kolem roku 1000)
je vyobrazená celá legenda o svatém Vojtěchovi.
Vojtěch byl pražský biskup a pocházel z rodu Slavníkovců.

Vzdělanost a umění v raněstředověké Evropě

Vzdělanost a umění v raněstředověké Evropě

Protorománský i raně románský sloh se v českém prostředí omezoval na jednoduché stavby. Nejznámější z nich jsou malé okrouhlé kostelíky, nazývané podle svého tvaru rotundy.
K nejznámějším stavbám tohoto typu patří rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě.

Vrcholný středověk - Zemědělství, kolonizace, rozvoj měst, společnost

Vrcholný středověk - Zemědělství, kolonizace, rozvoj měst, společnost

Jarní práce na poli: vláčení a setí před hradbami Paříže.
V pozadí středověká podoba Louvru.
(Z dobového rukopisu Přebohaté hodinky vévody z Berry,
iluminovaného v letech 1411-1416 bratry z Limburka).

Křížové výpravy

Křížové výpravy

Iluminace zachycující Fridricha Barbarossu jako účastníka křížové výpravy.

Evropská gotika

Evropská gotika

Pařížská gotická katedrála Notre Dame
s dvěma nedokončenými věžemi (chybějí hrotité střechy) zdobenými portály,
rozetou, vysokými okny a balustrádou byla postavena v letech 1163-1250.

Západní Evropa a tatarské nebezpečí na východě

Západní Evropa a tatarské nebezpečí na východě

Božský vládce.
Čingischán o sobě tvrdil, že má božskou moc,
a posiloval tak ve svém lidu naději na moc a slávu.
"Předurčila mě mocná nebesa a k vám mě poslala Matka země." prohlašoval.

Český stát ve vrcholném středověku

Český stát ve vrcholném středověku

Zdislava z Lemberka.
Tato světice bývá situována do Lemberka v severních Čechách.
Narodila se však na hradě v Křižanově. Matka pocházela ze Sicílie,
do Čech se dostala v doprovodu královny Kunhuty.
Zdislava byla asi jako 15letá provdána za významného šlechtice, pana Havla z Markvartic.
Spolu s ním z Křižanova odešla do Lemberka, kde založili klášter dominikánů.
Proslula péčí o chudé a darem uzdravovat.
Matka čtyř dětí zemřela velmi mladá v pověsti svatosti.
V roce 1995 se stala patronkou rodin.

Evropské problémy

Evropské problémy

V polovině 14. století zachvátila Evropu "morová rána" – epidemie moru,
smrtelně nakažlivé choroby. Jako smrt rdousící svou oběť ji zachytil tehdejší malíř.

Francie a Anglie za stoleté války

Francie a Anglie za stoleté války

Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku.

Lucemburkové na českém trůně

Lucemburkové na českém trůně

Císař Karel IV.

Opravné hnutí v českých zemích (husitství)

Opravné hnutí v českých zemích (husitství)

Jan Hus na hranici v Kostnici (Jenský kodex).
Potupnou čepici s namalovanými ďábly nasazovali
ve středověku lidem odsouzeným pro kacířství.

Český stát za Jagellonců

Český stát za Jagellonců

Znak udělený Vladislavem Jagellonským cechu staroměstských kožešníků, duben 1473.

Středovýchodní Evropa a Rusko na konci středověku

Středovýchodní Evropa a Rusko na konci středověku

Bitva u Grunwaldu.
V roce 1409 propukla válka mezi Polskem a řádem německých rytířů.
Její příčina nebyla důležitá, poněvadž hlavním cílem Poláků bylo oslabit protivníka,
který kontroloval baltské pobřeží. Obě strany se však nepustily okamžitě do bojů, nýbrž sbíraly posily. Na straně Polska stála i Litva a do služeb polského krále vstoupilo také mnoho českých,
a zvláště moravských i slezských bojovníků. Mezi nimi byl i Jan Žižka z Trocnova. Řada lidí ze zemí Koruny české stanula ovšem také na straně německých rytířů. V létě roku 1410 vstoupila polsko-litevská vojska na řádové území. K rozhodující bitvě došlo 15. července a Poláci se svými spojenci porazili pod velením krále Vladislava Jagellonského řádová vojska na hlavu.
K vítězství gratuloval polskému panovníkovi i Jan Hus. Poláci vždy považovali grunwaldské
vítězství za jednu z nejslavnějších událostí svých dějin. Spisovatel Henryk Sienkiewicz ji ztvárnil
v románu Křižáci, podle kterého byl později natočen historický velkofilm.

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus

Florentská katedrála Santa Maria del Fiore se skládá ze dvou částí.
Vysoká zvonice (vlevo) má sice gotická okna, spíše ovšem jako dekorativní prvek;
mohutná kupole, dílo stavitele Filippa Brunelleschiho, už nepokrytě náleží renesanci.
Obě složky spojuje chrámová loď.

Zámořské objevy

Zámořské objevy

Kryštof Kolumbus (1466-1506) vyplul v srpnu 1492 ze španělského přístavu se třemi loďmi.
V dalších letech podnikl ještě tři objevné plavby,
při nichž přistál i na pobřeží dnešní Latinské Ameriky.

Reformace a katolická reforma

Reformace a katolická reforma

95 tezí.
Na protest proti prodávání odpustků (prominutí hříchů za peníze)
přibil Luther v r. 1517 na dveře kostela 95 tezí (argumentů).
Tímto Lutherovým činem začala revoluce.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
2. světová válka – 2. října 1944 kapitulovala Varšava. Varšavané se vzdali německým jednotkám

Virtuální galerie
Více zde.
Dürer Albrecht: Madona s dítětem, kolem 1505, 40 x 50 cm

Architektura
Více zde.
Gotický sloh – Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
7. prosinec 1941 - Den útoku na Pearl Harbor

Historie olympiád
Více zde.
Melbourne 1956

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Vodní pólo, 1956 - Melbournská krvavá lázeň


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!