Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Poznávací zájezd do Varšavy a spolupráce s polskými studenty

Poznávací zájezd do Varšavy a spolupráce s polskými studenty

Poznávací zájezd do Varšavy a spolupráce s polskými studenty
(čtvrtek 25. – sobota 27. září 2014)

Na konci září proběhlo ve Varšavě pod záštitou Občanského sdružení PANT a polského Institutu paměti národa (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) již třetí setkání studentů z Gymnázia EDUCAnet v Ostravě, z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě a z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě s jejich vrstevníky z varšavského Lycea LXXXI Aleksandra Fredry a Dvojjazyčného Lycea XXXIII Mikołaja Kopernika.
Setkání bezezbytku naplnilo záměr, kterým bylo seznámit české i polské studenty s historií Varšavy, potažmo dějinami Polska ve 20. století.
Studenti ve čtvrtek navštívili Institut paměti národa, kde po vzájemném seznámení zhlédli film zachycující práci českých žen v disentu a besedovali s českou disidentkou, novinářkou a překladatelkou Petruškou Šustrovou. Filmová část programu byla ještě doplněna o dokumentární filmy zachycující pád komunismu v obou zemích. Během čtvrtku, pátku a soboty proběhly tematické procházky po varšavském ghettu, mapující život polských Židů ve městě před válkou a během 2. světové války, na ně navázala návštěva varšavského Starého Města a dvou nejvýznamnějších muzeí – Varšavského povstání a Muzea dějin polských Židů. Studenti se dále seznámili s poválečnou socialistickou architekturou Varšavy a s obnovou zcela zničeného města po 2. světové válce. Byly vytvořeny česko-polské skupinky, ve kterých se společně pracovalo na zadaných úkolech. Jedním z úkolů pro studenty bylo vyfotografování památky mobilním telefonem, její popis a odeslání ke zveřejnění. Výsledek je k nahlédnutí pod článkem.
Na tyto velmi zdařilé dny naváže reciproční setkání v polovině října v Ostravě. Vše bude jednodušší. Poznávat, studovat a pracovat již budou "staří dobří známí".

Marek Šimoňák, ředitel školy a člen Občanského sdružení PANT

Tank s názvem "Goliath"

Tank s názvem "Goliath".
Tank s názvem "Goliath" byl malý pásový transportér (nosič)
zkonstruovaný za druhé světové války.
Goliath (Goliáš) byl používán německou armádou a sloužil k dálkovému odpálení nálože.
Ve Varšavě byl používán německou armádou k potlačení povstání.
Autor fotografie s popiskem: Ondřej Vlček,
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 2. A.

Muzeum Historii Żydów Polskich / Muzeum historie polských Židů

Muzeum Historii Żydów Polskich / Muzeum historie polských Židů.
Muzeum se nachází v centru Varšavy ve čtvrti Muranów.
Bylo postaveno v roce 2005 podle návrhu finského architekta Rainera Mahlamäkiho.
Je jedinou polskou kulturní institucí, která dokumentuje tisícileté dějiny Židů v Polsku.
Autor fotografie s popiskem: Táňa Lysková,
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.

Královský palác je oficiální sídlo polských panovníků

Královský palác je oficiální sídlo polských panovníků.
Osobní komnaty, stejně jako správní kanceláře královského dvora tu sídlily
až do dělení Polska na konci 18. století.
Mezi lety 1926 a 1939 byl zámek sídlem polského prezidenta.
Nachází se na Zámeckém náměstí při vstupu do Starého města.
     Autor fotografie s popiskem: Anna Bohatá, 
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 1. A.

Památník hrdinům Varšavského povstání

Památník hrdinům Varšavského povstání.
Autor fotografie s popiskem: Barbora Kolibíková, 
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 2. A.

Palác kultury a vědy

Palác kultury a vědy je výškovou budovou ve Varšavě, v centrální části metropole.
Jedná se o nejznámější a nejdochovanější památku socialistického režimu v zemi,
palác je oficiálně známý jako "Dar národů Sovětského svazu".
Autor fotografie s popiskem: Tomáš Macek, 
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 1. A.

Umshlagplatz

Umshlagplatz se nacházel na náměstí ve Varšavě,
kde byli židé shromažďováni za účelem vyhoštění z varšavského ghetta.
Památník obsahuje mnoho symbolů
např. jsou zde pamětní desky a židovké křestní jména vyryté na památníku.
Památník byl vybudován v roce 1988 k připomenutí a uctění památky obětím deportace.
  Autor fotografie s popiskem: Natálie Koubková,
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.

Svatyně

Svatyně,
při Varšavském povstání byly tyto svatyně často stavěny matkami,
které se bály o své děti, bojující na barikádách.
Dávaly k nim kvítí a dopisy s přáním k bohu.
Autor fotografie s popiskem: Daniela Milotová, 
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 1. A.

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela.
Nachází se ve Starém městě poblíž Královského zámku.
V roce 1944, během Varšavského povstání, najel do katedrály tank s výbušninami
a zničil velkou část budovy.
Část pásu z tanku je nyní připevněna na zdi katedrály i s pamětní deskou.
Autor fotografie s popiskem: Simona Musialková,
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.

Česká ambasáda ve Varšavě

Česká ambasáda ve Varšavě.
Velvyslanectví zastupující ČR na polském území.
Autor fotografie s popiskem: Barbora Pravdová, 
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 3. A.

Fotogalerie
Poznávací zájezd do Varšavy a spolupráce s polskými studenty
- fotogalerie

Poznávání Varšavy společně s polskými studenty

 

Dějepisný výlet do Varšavy

Pozvánka na dějepisný výlet do Varšavy (čtvrtek 25. září - sobota 27. září 2014)

Dějepisný výlet do Varšavy

Program III. ročníku setkání české a polské mládeže

"Z periferie impéria do svobodné Evropy ve světle vývoje česko – polských vztahů v nejnovějších dějinách"

Akce se zúčastní za českou stranu vybraní studenti z:

Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

EDUCAnet Ostrava - gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a IT

Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

a za polskou stranu vybraní studenti z:

Lycea LXXXI Aleksandra Fredry ve Varšavě

Dvojjazyčného lycea XXXIII Mikołaja Kopernika ve Varšavě

Termín: čtvrtek 25. – sobota 27. září 2014.
(Setkání v Ostravě se uskuteční v termínu čtvrtek 16. – sobota 18. října 2014)

Cena: 700,- Kč (příspěvek zahrnuje cestu, ubytování, strava, vstupy).
Výše uvedená cena pokrývá náklady pouze z části, zbytek je hrazen z fondů Česko - polského fóra, IPN a soukromých donátorů a zahrnuje i ostravskou část výměny

PROGRAM varšavského setkání

ČTVRTEK 25. ZÁŘÍ 2014

- příjezd do centra Institutu Národní paměti (Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej) ve Varšavě v 8:30 hodin

- snídaně 09:00 - 10:00 hodin

- přivítání ředitelkou centra IPN Kamilou Sachnowskou

- seznamovací aktivity 10:00 - 11:30 hodin

- procházka po okolí - budování socialistického realismu  - Náměstí ústavy 11:30 – 13:00 hodin

- oběd v centru IPN 13:00 – 14:00 hodin

- setkání s ředitelem IPN; přednáška: Demokratická opozice v Československu 14:00 – 15:15 hodin

- workshop: Dějiny česko-polských vztahů ve dvacátém století - rok 1968 - 15:15 - 16:15 hodin

- návštěva varšavského Starého města 16:15 – 18:45 hodin

- večeře v centru IPN 19:00 – 19:30 hodin

- promítání dokumentárních filmů a beseda s Petruškou Šustrovou 19:30 – 20:30 hodin

- ubytování na lyceu Aleksandra Fredry 21:00 – 21:20 hodin

PÁTEK 26. ZÁŘÍ 2014

- snídaně na lyceu Aleksandra Fredry

- prohlídka lycea Aleksandra Fredry a vzdělávací exkurze po varšavském ghettu 9:00 – 11:00 hodin

- návštěva Muzea dějin polských Židů 11:30 - 12:30 hodin

- oběd v centru IPN 13:30 – 14:30 hodin

- muzeum Varšavského povstání 15:00 – 18:30 hodin

- večeře na lyceu Aleksandra Fredry 18:45 – 19:15 hodin

- dokumentární filmy: Cesty k svobodě, cesta do společné Evropy 19:15 hodin

- přenocování na lyceu Aleksandra Fredry

SOBOTA 27. ZÁŘÍ 2014

-
snídaně na lyceu Aleksandra Fredry 7:30 hodin

- návštěva lycea Mikołaja Kopernika – skupinová práce; prohlídka školy: 8:30 hodin

- oběd v lyceu Mikołaja Kopernika 11:00 hodin

- odjezd z Varšavy do Ostravy v odpoledních hodinách


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Druhý ročník česko-polské výměny
Druhý ročník česko-polské výměny (čtvrtek 7. - sobota 9. listopad 2013)
Uběhl již měsíc od našeho setkání ve Varšavě a tentokrát přišla řada na polské studenty, aby se vydali za námi na návštěvu Ostravy.
Dějepisná exkurze do Varšavy 2013
Druhý ročník třídenního setkání s historií, Varšavou a polskými studenty (4. - 6. říjen 2013)
Patnáct ostravských studentů se zúčastnilo třídenního, bezplatného setkání s polskými vrstevníky ve Varšavě.
Oblast Dolní Vítkovice
Setkání českých a polských studentů tentokráte v Ostravě
Dvacet studentů z Gymnázia Olgy Havlové a Gymnázia EDUCAnet v Ostravě se zúčastnilo druhého podzimního setkání s polskými vrstevníky, po tom varšavském tentokráte v Ostravě.
Poznávání Warszawy
Poznávání Varšavy (září 2012)
Pod patronací Občanského sdružení PANT a Vzdělávacího portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny se uskutečnila pro deset studentů našeho gymnázia v měsíci září 2012 třídenní, poznávací cesta do hlavního města Polska - Varšavy.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
5. prosince 1791 zemřel hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart

Virtuální galerie
Více zde.
Leonardo da Vinci: Mona Lisa, okolo 1503, 77 x 53 cm (Paříž, Louvre)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Karlův most v Praze

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
12. únor 1912 - Den, kdy abdikoval poslední čínský císař

Historie olympiád
Více zde.
Nagano 1998

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Atletika, 1908 - Srdceryvný maraton


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!