Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Základy společenských věd - 3. ročník

Základy společenských věd - 3. ročník
1, 2

Opakování učiva 1. ročníku: statky, služby, výroba, spotřeba,
druhy spotřeby, základní ekonomická otázka

Ekonomika zvyková, příkazová a tržní

Charakteristika sociálně-tržní ekonomiky

Ekonomické subjekty, jejich typy a charakteristika

Ekonomické sektory, jejich funkce a úkoly

Trh: charakteristika trhu, směna

Typy trhu, zákonitosti fungování trhu, tržní mechanismus

Princip nabídky a poptávky

Konkurence, důsledky cenových změn

Vznik a vývoj peněz, podstata peněz

Formy oběhu peněz, národní měna, valuty, konvertibilita měny, měnový kurz

Inflace a deflace, jejich důsledky

Bankovní soustava ČR

Typy bankovních služeb a operací, úvěr, úrok, typy vkladů, formy platebního styku

Burza, RM-Systém, druhy cenných papírů, jejich účel

Právní subjekty v tržní ekonomice, právní úprava podnikání:
živnosti, obchodní společnosti, družstva

Právní úprava podnikání: základní jmění, kapitál, zisk

Úloha státu v tržní ekonomice, nástroje hospodářské politiky státu

Daňová soustava, typy daní

Charakteristika státního rozpočtu ČR, příjmy a výdaje státního rozpočtu

Ekonomika ČR: transformace, privatizace;
výkonnost české ekonomiky, hrubý domácí produkt

Postavení české ekonomiky ve světové ekonomice, orientace
vnějších hospodářských vztahů, zahraniční obchod, mezinárodní měnový systém

Význam právní regulace mezilidského styku, právní řád státu, třídění právních norem

Uspořádání právního řádu ČR, účel a typy právních předpisů,
způsob jejich uveřejňování, uspořádání předpisů ve Sbírce, jejich formální náležitosti

Právní vztahy, subjekty právních vztahů (pojem fyzické a právnické osoby), právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, prameny práva, systém práva, funkce právních odvětví, právo veřejné a soukromé, právnické profese

Občanské právo: práva věcná a závazková, právní pojetí věcí a majetku,
přehled věcných práv, závazkové právo, občanskoprávní smlouvy,
uplatňování nároků vzniklých ze smluv (např. reklamace)

Rodinné právo: manželství, vztahy manželů a dětí, vzájemné povinnosti, formy náhradní rodinné výchovy, ústavní výchova dětí

Pracovní právo: účastníci pracovněprávních vztahů, jejich vzájemná práva a povinnosti, podmínky vzniku, změny a zániku pracovního poměru, pracovní doba, pracovní řád, formy odměňování práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (termín odevzdání závěrečné práce)

Trestní právo: znaky trestného činu, trestní odpovědnost, právní následky trestného činu, základní typy trestů

Trestní právo: orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, advokacie, soudy), jejich úkoly, subjekty a průběh trestního řízení

Správní právo: veřejná správa, územní samospráva, systém české veřejné správy, orgány státní správy, jejich působnost, obce, jejich hospodaření a působnost, orgány obce, jejich úkoly a funkce, soustava okresů, působnost okresních úřadů

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. listopadu 1938 byl JUDr. Emil Hácha zvolen novým československým prezidentem

Virtuální galerie
Více zde.
Manet Edouard: Nana, 1877 (Hamburk, Kunsthalle)

Architektura
Více zde.
Orientální (maurský sloh) – Synagoga v Čáslavi

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
4. duben 1949 - Den, kdy bylo založeno NATO

Historie olympiád
Více zde.
Mnichov 1972

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Moderní gymnastika, 1998 - Dívka, která dosáhla dokonalosti


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!