Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Adaptační kurz 2013

Adaptační kurz 2013

Adaptační kurz 1. A (září 2013)

Psalo se 4. září 2013, když se soubor žáků 1. A scházel v pozdním teplém ránu před školou. Již před desátou nás přivítala naše paní třídní profesorka, zanedlouho pan ředitel. V 10:15 jsme si uložili batohy ve výtvarce a připravili se na dlouhý den. V plánu byla procházka Ostravou s odborným výkladem. Ti, co dávali pozor, mohli přijít k zajímavým informacím. Ve volném čase mezi prohlídkou Ostravy, určeném k nacpání trávicího tunelu, jsme trávili čas s novými kamarády a stmelovali přátelství.
V odpoledních hodinách jsme zamířili zpět do školy, kde potom všichni pilně robotovali na hřišti. Někteří se snažili dostat míč do protihráčovy brány, zatímco jiní zahřívali lavičku. Samozřejmě se kolem nás potuloval paparazzi s foťákem a zvěčňoval tyto jedinečné momenty. Ano, jistě jsem tím mířil na neutuchající talent našeho pana ředitele v oblasti focení.
K večeru jsme se stáhli do prostor školy, kde jsme si připravili komfortní karimatkové postele a zhlédli film. Po filmovém představení jsme se odebrali do "ložnic" a pomalu usínali. Žertuji, to jsme se nejvíce bavili. Pan Chroustal pozřel komára za 30 korun a tím se postaral o zábavu na několik minut, o malém koncertu raději nemluvě.
Za brzkého a ošklivého rána jsme posnídali a vydali se na tramvaj, která nás odvezla na nádraží, odkud jsme se dostali do malebné krajiny Moravskoslezských Beskyd. Tam jsme pochodovali na autobusovou zastávku, kde jsme počkali na autobus. Náhle jsme se octli pod Lysou horou, kde započal náš výstup.
Šli jsme trávou po zahrádce k přírodní bráně vytvořené přírodou a častým chozením. Stoupali jsme snad tím nejstrmějším místem na celém kopci, který nás rozdělil na první vlnu, poněkud rozpadlou, a na rozházenou druhou vlnou. Třetí poslední vlnka byla někde daleko v týlu jednotky. Tehdy šlo cítit každé deka, každý řízek v batohu. Opět jsme se sešli na jedné cestě. Ti první odpočívali nejdéle, druzí o něco méně. Poslední ale mohli rovnou pokračovat. Byl nám udán směr a plus mínus přesný popis cesty a náhle jsme byli v těch jistých skupinách jako předtím. Už to nebylo tak strašné, už bylo něco vypito a vstřebáno. Já sám jsem vodu rozdával. Ani kopec to nebyl tak drastický, šlo se lépe, i bavit jsme se mohli.
Ten úsek byl spojen se vznikem nových kamarádství těch, kterým původní parťák zůstal někde vzadu. Mohli jsme si doplnit tekutiny a energii na borůvkách.
Na vrcholu jsme naplnili bříška a sestoupili na horolezeckou chatu Tatranku. Tolik údivu a zároveň zděšení jsem ještě nikde na výletě neviděl. Každý se rozletěl na jinou stranu prozkoumat okolí. Já shodil otěže a vylezl spolu s jedním spolužákem nahoru do třetího patra poschoďové postele. Byl odtamtud hezounký výhled na útulnou chatku. Asi po hodině pobytu v novém dočasném domově jsme se doplazili k táboráku bez ohně. Kvůli špekáčkům jsme tam nebyli, byli jsme tam kvůli instruktáži slanění a lezení po skalách. Následně dobrovolníci mohli tuto činnost provést sami, moc nás ale nebylo. Opět večeře, měli jsme fazole, večerní zábava a do spacáků.
Padlo tam několik solidních hlášek, bohužel nyní už moc neřeknou: Zabradly, zabradly (schválně takhle psáno), Můj palác se mění v ubytovnu! (to bylo, když se na třetí patro postele, kde do jistého momentu spal jen jeden, nastěhovaly 2 holky), třetí a ta nejlepší byla, když venkovní spáči, tedy nespáči dováděli, že na ně už pan ředitel zahulákal, ať jsou potichu, a dostal odpověď: Já mám rýmečku. A to bylo už snad půl čtvrté.
Asi v 8 hodin ráno byl budíček, balení, hygiena a v neposlední řadě také ranní snídaně, kdy jsme měli na výběr od májky po vajíčka. Rozloučili jsme se s kadibudkou a zvesela kráčeli dolů, do civilizace. Po dlouhém cestování hromadnou dopravou jsme se prodírali teplou krajinou. Tuto výpravu podtrhla ilegální vycházka v hukvaldské oboře. Ještěže nebyl lov. Sotva jsme se nadáli, stáli jsme v obci Hukvaldy, kde jsme měli čas na oběd. Zatíženi potravou jsme se vydali nahoru, na hrad. Tam se projevily lehké obědy. Jedinci zatěžkáni masem pomalu stoupali nahoru, jiní tam byli, než by řekli řízek.
Pan hradní to vzal šupem k nám a po rychlé, tedy zkrácené exkurzi se vypařil k přípravě show. Mezitím, co jsme si poslechli pana profesora hudebky s kytarou, bylo divadélko připraveno. Souboj šermířů mohl začít. Bohužel to skončilo 2:0 pro Ištvana.
K večeři špekáčky, oheň, zábava a nádherná obloha spolu s hudbou z vedlejšího táboráku, to vše vytvořilo nádherné klišé z časopisu, který by se mohl jmenovat: Jak si správně užít večer.
Už nemá ani cenu psát, co bylo ráno, ovšemže hygiena, balení spacáků a snídaně. Poté jsme opustili hrad Hukvaldy a odjeli odtamtud autobusem. Před příjezdem každý nahlásil, kam chce jet, takže v autobuse se každý jen rozloučil a vystoupil.
Ačkoliv tento výlet byl místy náročný, tak z mého pohledu jakožto žáka byl ojedinělý a nezapomenutelný. Tímto bych ještě chtěl poděkovat obětavému panu řediteli, naší paní třídní a kantorům, kteří se podíleli na výletě.

Daniel Polach, student 1. A

Adaptační kurz 2013

Odkaz na YouTube EDUCAnet Ostrava

Fotogalerie
Adaptační kurz třídy 1. A
- fotogalerie
 

Pozvánka na adaptační kurz

Adaptační kurz (středa 4. - sobota 7. září 2013)

Adaptační kurz, který proběhne na začátku září, ponese stejný slogan jako v loňském a předloňském školním roce: "Poznej město, ve kterém žiješ nebo studuješ. Poznej hory, do kterých máš nejblíže!"
Jeho náplň je oproti předcházejícím adaptačním kurzům o něco atraktivnější (jeden společný nocleh navíc) a změna je i v jeho ukončení (adaptační kurz bude ukončen v sobotu dopoledne). Seznamovací kurz je zaměřen na pobyt v přírodě, i když první den adaptačního kurzu bude probíhat v centru Ostravy. Zbývající dny kurzu už proběhnou na nejvyšší hoře Moravskoslezských Beskyd – Lysé hoře či pod ní v lokalitě Mazák a na hukvaldském hradu.
Celé dění z tohoto kurzu můžete sledovat online ve školním fotoalbu v galerii Picasa. Letošní adaptační kurz bude rovněž zaznamenán na filmový záznam, který bude vyvěšen na této stránce, školním facebooku a Google+ po jeho zpracování.

Organizace adaptačního kurzu pro 1. ročník (středa 4. - sobota 7. září 2013)

- studenti 1. ročníku, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit adaptačního kurzu, se v době adaptačního kurzu zúčastní výuky ve třídě 2. A

Program adaptačního kurzu

- středa 4. září
- sraz v 10:15 hodin ve škole (uložení batohů v učebně výtvarné výchovy)
- v 10:30 hodin přesun do centra Ostravy na Prokešovo náměstí k vyhlídkové věži Nové radnice
- poté proběhne na vyhlídkové věži výklad o historii a současnosti města Ostravy a bude následovat procházka centrem Ostravy s těmito tematickými okruhy:
- technické památky města Moravské Ostravy
- Ostrava - město neřesti
- během procházky budou studenti vyplňovat pracovní listy
- předpokládané ukončení cca ve 14:30 hodin
- 14:30 – 15:30 hodin osobní volno. Po osobním volnu společný návrat do školy
Program ve škole:
- ubytování a příprava učebny výtvarné výchovy na nocleh
- pro zájemce sportování v tělocvičně nebo na hřišti, osobní volno
- úprava a publikování fotografií z dnešního dne do alba Picasa
- večeře ve školní internetové kavárně
- osobní hygiena
- celovečerní film
- večerka

Prokešovo náměstí před vyhlídkovou věží Nové radníce v Ostravě

Prokešovo náměstí před vyhlídkovou věží Nové radníce v Ostravě.

- čtvrtek 5. září
- po snídani ve školní internetové kavárně a úklidu učebny výtvarné výchovy odjezd na vlakové nádraží Ostrava střed
- po zakoupení společné jízdenky odjezd vlakem v 09:51 hodin do města Frýdlantu nad Ostravicí - příjezd v 10:39 hodin
- ve Frýdlantu nad Ostravicí přestoupíme na autobus (odjezd v 10:53 hodin) do Malenovic, kde vystoupíme u hotelu Petr Bezruč
- od hotelu Petr Bezruč v Malenovicích zahájíme pěší výstup po modré značce na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysou horu (1323 m n. m.). Délka výstupu je cca 4,5 km. Cesta je vedena zajímavým, členitým terénem
- na vrcholu Lysé hory si odpočineme a posvačíme. Stravování je možné z vlastních zásob, nabízí se rovněž využití stravovacích služeb Horské chaty Šantán či Turistické ubytovny Kameňák. Poté se seznámíme s vrcholem Lysé hory. Za dobré viditelnosti se z vrcholu Lysé hory naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníků, Malou a Velkou Fatru, Vysoké a Nízké Tatry, Martinské hole
- poté je zajištěna exkurze v Meteorologické stanici Lysá hora
- po ukončení exkurze v Meteorologické stanici na Lysé hoře sestoupíme po červené značce do přírodní rezervace Mazák. Jde o skalní pískovcový útvar nedaleko turistického rozcestníku na Butořance, na okraji kotle potoku Mazák, tj. v západních svazích masívu Lysé hory v nadmořské výšce cca 700 m. Jedná se pravděpodobně o nejznámější skalní útvar v oblasti Moravskoslezských Beskyd
- na Mazáku se seznámíme se zásadami bezpečnosti při lezení a sebejištění, vyzkoušíme si sedací úvazek, budeme pracovat s horolezeckým lanem a karabinami, pokusíme se naučit základní horolezecké uzly. Zájemci se mohou procvičit v základních technikách lezení, jištění a slaňování ve skalním terénu
- pod skalami na Mazáku se nachází dřevěná horolezecká chata Tatranka, ve které přenocujeme. V chatě je k dispozici malá kuchyňka pro uvaření čaje či kávy. Chata slouží jako zázemí horolezcům, kteří pohrdají komfortem. K dispozici je suchý záchod, umyjeme se ve studánce, spát budeme na postelích ve vlastních spacácích. Stravovat se budeme z vlastních zásob. V případě nepříznivého počasí se dá v chatě zatopit a jsou zde sušáky k usušení mokrých věcí

Lysá hora (1323 m n. m.) se severní sjezdovkou, po které budeme vystupovat na vrchol

Lysá hora (1323 m n. m.) se severní sjezdovkou, po které budeme vystupovat na vrchol.

Skalní útvary na Mazáku

Skalní útvary na Mazáku.

Horolezecká chata Tatranka na Mazáku

Horolezecká chata Tatranka na Mazáku.

- pátek 6. září
- po společné snídani a úklidu chaty bude následovat sestup na nádraží v Ostravici. Sestup je dlouhý cca 4 km a vede po červené značce. Z Ostravice pojedeme vlakem (10:52 hodin) do města Frýdlant nad Ostravicí (11:05 hodin)
- z Frýdlantu nad Ostravicí se vydáme po modré značce pěšky na Ondřejník k vyhořelé chatě Solárce (820 m n. m.) a odtud pěšky po žluté značce sestoupíme do obce Kozlovice. Z Kozlovic budeme pokračovat po žluté značce nenáročným, velmi pěkným terénem do hradní obory na Hukvaldech a v závěru naší cesty vystoupíme na hrad Hukvaldy, kde strávíme noc na 3. hradní baště. Vzdálenost z Frýdlantu nad Ostravicí na hrad Hukvaldy je přibližně 10 km
- odpolední a večerní program na hradě Hukvaldy: ubytování na 3. hradní baště, ukázka historického šermu, táborák, noční prohlídka hradu

Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy.

- sobota 7. září
- příprava společné snídaně, úklid 3. hradní bašty, sestup z hradu na autobusovou zastávku a odjezd v 9:40 hodin do Frýdku-Místku na železniční stanici a v 10:00 hodin do Ostravy na ÚAN. Příjezdem do Frýdku-Místku a Ostravy bude adaptační kurz ukončen a poté bude následovat rozchod

Vybavení na tyto dny: pevná obuv, sportovní oblečení, batoh, pláštěnka, spací pytel, karimatka, jídlo a pití (možnost nákupu sladkostí, slaností, nápojů nebo např. špekáčků k táboráku na hradě Hukvaldy cestou ve čtvrtek i v pátek).
Pedagogický dozor v době adaptačního kurzu zajistí: Marek Šimoňák, Michal Hofman (čtvrtek, pátek, sobota), Vítězslav Adam, Petr Popule (středa)
S podrobnou organizací adaptačního kurzu budou studenti seznámeni ve škole v pondělí 2. a v úterý 3. září.
Studenti, zajistěte si, prosím, během prázdnin potřebné turistické vybavení na adaptační kurz.
Náklady na adaptační kurz činí přibližně: 800,- Kč (3x snídaně a 2x večeře, ubytování, vstupné, skupina historického šermu, prohlídka hradu).
Školní řád:
Od zahájení kurzu až do jeho ukončení se na všechny studenty vztahují ustanovení školního řádu. Pro zdárný a bezproblémový průběh adaptačního kurzu je nutné, aby tato pravidla byla dodržována po celou dobu kurzu.

Marek Šimoňák, ředitel školy

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!