Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Odhalení pamětní desky vojenského stíhacího pilota mjr. Jaroslava Nováka v rámci oslav 10. výročí založení gymnázia (sobota 24. září 2016)

U příležitosti oslav 10. výročí založení našeho gymnázia, které má sídlo na ulici Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě-Hrabůvce, byla ve vestibulu naší školy odhalena pamětní deska vojenského stíhacího pilota z období II. světové války mjr. Jaroslava Nováka, letce 312. stíhací perutě RAF (více a J. Novákovi naleznete pod tímto článkem).
V průběhu celého slavnostního sobotního odpoledne docházelo na milá a příjemná setkání absolventů (od roku 2011 jich odmaturovalo 150) s vyučujícími, rodiči a pozvanými hosty z veřejného života a akademické obce. Návštěvníci si prohlédli školu, debatovali ve školní kavárně a vzpomínali na zážitky spojené se středoškolským studiem.
Jedinou oficiální částí tohoto zcela neformálního odpoledne bylo odhalení pamětní desky mjr. Jaroslava Nováka ve vestibulu školy za účasti tvůrců – sochaře Antonína Kačmaříka, výtvarníka Josefa Švihla a všech přítomných.
Poté následovalo krátké kulturní vystoupení s tematicky zaměřenými skladbami z filmů Tmavomodrý svět a Pearl Harbor.
Celé desetileté období působení našeho gymnázia dokládá internetový archiv v podobě webových stránek školy.

Web gymnázia 2015 - 2016

Web gymnázia 2014 - 2015

Web gymnázia 2013 - 2014

Web gymnázia 2012 - 2013

Web gymnázia 2006 - 2012

Marek Šimoňák, ředitel školy

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Fotogalerie


Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka (pátek 1. leden 2016)

V září 2016 tomu bude již deset let od založení našeho gymnázia na ulici Mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce. Tato ulice se nachází na sídlišti, kde v okolí naší školy bydlí ve výškových domech spousta obyvatel. 
Téměř denně se při vstupu do školní budovy setkávají pohledy studentů a vyučujících s cedulí Mjr. Nováka 1455/34. Podobně to mají i obyvatelé bydlící v okolních domech na této ulici. Kdo z našeho gymnázia či obyvatel této ulice ale ví, že před bytovou výstavbou tohoto velkého sídliště a konkrétně na této ulici bývalo původní ostravské letiště, které se dnes jmenuje Letiště Leoše Janáčka Ostrava a které bylo přemístěno do obcí Mošnov, Albrechtičky a Petřvald? Kdo z nás ví, že major Novák se křestním jménem jmenoval Jaroslav, pocházel z Ostravy a byl vojenským pilotem, který v době 2. světové války působil ve 312. československé stíhací peruti RAF a v roce 1943 byl sestřelen nad kanálem La Manche?
Zcela jistě si letec Jaroslav Novák, který obětoval svůj život za naši svobodu, zaslouží, abychom ho alespoň trochu blíže poznali a tímto mu vzdali svůj hold.
Pamětní desku tomuto hrdinovi z 2. světové války odhalíme při oslavách 10. výročí založení našeho gymnázia v sobotu 24. září 2016. Deska bude umístěna ve vestibulu naší školy. Odhalením této desky se vojenský letec a hrdina z 2. světové války plk. Jaroslav Novák (povýšený do hodnosti plukovníka in memoriam) dostane do povědomí všech studentů a návštěvníků našeho gymnázia a snad i obyvatel, kteří na této ulici bydlí, pracují nebo touto ulicí jenom procházejí.
V rámci příprav vzniku a odhalení pamětní desky jsme podali žádost na Městský obvod Ostrava-Jih, který je majitelem budovy, a rovněž jsme oslovili Magistrát města Ostravy, Archiv města Ostravy, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a výtvarníky Antonína Kačmaříka a Josefa Švihla. 

Marek Šimoňák, ředitel školy

Pamětní deska vojenského stíhacího pilota Mjr. Jaroslava Nováka

Z deníku leteckého archeologa 36: Nezvěstný F/O Jaroslav Novák nalezen!

Flymag opět našim čtenářům jako zcela první z médií, věnujících se letectví, přináší zcela exkluzivní zprávu o nálezu časti vraku Spitfiru F/O Jaroslava Nováka, sestřeleného 14. května 1943 u ostrova Guernsey flakem.
"Hrůzou se mi zatajil dech při pohledu na Jardův letoun. Z pravé strany motoru mu vycházejí chuchvalce černého dýmu. Jsem okamžitě u něho. Vidím, že mimo zasažený motor má také rozstřílený konec pravého křídla. Snaží se stoupat. V rádiu poznávám jeho hlas, jak hlásí veliteli, že je nucen vyskočit padákem. Máme jen něco přes 200 stop, je to opravdu málo na seskok. Vidím, že mu to nejde výš, začíná mu vysazovat motor. Oblétáváme ostrov, který máme po pravé straně. Jsme jen asi 500 m vzdáleni do břehu. Nyní po nás pálí pobřežní baterie. Jde stále níž, rozhodl se, že přistane na vodu. Odhodil již kabinu. Divím se, proč nejde víc ke břehu, snad by tam bylo přistání bezpečnější. Někdo z naší peruti volá: "Nazdar Jardo - a hodně štěstí." Jarda odpovídá: "Nazdar kluci..., pozdravujte..."
To byla jeho poslední slova. Pozdrav patřil jeho mladé ženě, se kterou se před několika týdny oženil. Srdce mi skoro přestalo tlouci, když jsem viděl, jak jeho Spitfire mizí i s ním ve vlnách chladného moře. Přistání na vodu, do něhož vkládal své poslední naděje, se nepovedlo. Moře bylo příliš rozbouřené. Ještě na zlomek vteřiny jsem viděl nad vodou kormidla s červenomodrobílými pásy. Zůstal jsem ještě několik vteřin nad tímto místem. Marně mé oči bloudily po vlnách. Tajuplné a nenasytné moře pojalo Jardu ve svůj klín, aniž změnilo svoji tvář", vzpomínal později na smrt Jaroslava Nováka Sgt. František Loucký. Novákův Vickers Supermarine Spitfire MK.VB s vojenským sériovým číslem EP539 s imatrikulací DU-C ze stavu 312. československé perutě zmizel pod hladinou po nalétání 259 hodin a deseti minut. Jeho jméno je uvedeno na panelu 127 v kapli RAF v Runnymede mezi dalšími jmény nezvěstných britských letců, neboť jeho tělo moře nikdy nevydalo.
Pravděpodobně nikdo nečekal, že někdy vydá jakoukoli část zmíněného letounu. Naši čtenáři mají jako první možnost dozvědět se, že počátkem září se tato neuvěřitelná událost OPRAVDU STALA!
"Na lov ryb jsem vyrazil po dlouhé opravě motoru mého člunu společně se skupinou dalších rybářů". Po vytažení úlovku byla v síti i kovová část, na níž rybáři po očištění od velké vrstvy mořských živočichů našli identifikační štítek. "Když jsme tu zvláštní kovovou věc vyprostili ze sítě, zavládl poněkud zmatek, jako vždy, když máte při lovu plné ruce práce a v sítích je jiný předmět než ryby", dodává nálezce a vlastník podvozkové nohy "Guernseyman" Rob Falla.
"Podvozková noha pochází z jednoho z dvaceti tří Spitfirů, které v hlavním zdejším přístavu St. Peter Port útočily na německé lodě 14. května 1943. Letouny byly při útoku na přístav zasaženy těžkým flakem z lodí v přístavu i z pozemních pozic v jeho okolí. Útočící stroje zahlédly německé ozbrojené trawlery, plující severně od přístavu a varovaly jeho obranu vysílačkou. Piloti se pak nad přístavem setkali s doslova ohnivou stěnou flaku. Jeden z nich mi, když na akci vzpomínal, řekl: "Nikdo z nás si nemyslel, že kdokoli dokáže stěnou z flaku proletět". Myslím si, že letoun, z nějž Rob Falla nalezl podvozkovou nohu, opravdu pilotoval Jaroslav Novák. Jeho stroj, který byl spatřen, jak se vzdaluje těžce poškozený, byl během boje ztracen", dodává guernseyský letecký historik John Goodwin.
Velmi pozoruhodné je, že dalších šest československých Spitfirů MK V ze stavu 312. a 313. československé stíhací perutě - letouny s vojenskými evidenčním čísly AR614 s imatrikulací DU-Z a pilotem, velitelem "třistadvanácté" S/Ldr Tomášem Vybíralem, EN836 s imatrikulací RY-?, pilotovaný F/Lt Jaroslavem Muzikou, AR549 s imatrikulací RY-?, pilotovaný F/lt Otmarem Kučerou, EP352 s imatrikulací RY-?, pilotovaný W/O Josefem Pípou, EP757 s imatrikulací RY-?, pilotovaný P/O Františkem Masaříkem a EP661 s imatrikulací RY-Y, se zmíněnou vražednou stěnou probít dokázalo a jejich piloti dokonce pravděpodobně potopili jeden německý torpédový člun, byť byly při útoku všechny poškozeny flakem.
Ještě méně uvěřitelně pak zní informace, že Tomášem Vybíralem při útoku pilotovaný stroj s vojenským evidenčním číslem AR614, který byl při útoku těžce poškozen, existuje dodnes a po generální opravě je opět v původním markingu provozován na amerických show společností Flying Heritage Collection ze Seattlu. Připomíná tak i památku jednoho z 504 československých letců, kteří se z druhé světové války již domů nevrátili.
(Poznámka: Normanské ostrovy, Channel Island, patří od roku 1204 Britské koruně. Alderney, Guernsey, Jersey a Sark byly v letech 1940 -1945 jedinou německými armádami okupovanou částí Albionu. Přístav St. Peter Port byl i s okolím těžce opevněn a byl hlavní základnou torpédových a jiných člunů Kriegsmarine, operujících v La Manchi proti Royal Navy. Českoslovenští piloti na něj útočili mnohokrát.)
--
Prameny:
Rajlich, Jiří Na nebi hrdého Albionu 7. Černá kronika československého letectva v RAF 1940 – 1945 Cheb, Svět Křídel 2004.
Fishermen haul in Spitfire part off Guernsey coast
Mgr. Zdeněk Procházka
Zdroj:
Z deníku leteckého archeologa 36: Nezvěstný F/O Jaroslav Novák nalezen!

Supermarine Spitfire

Supermarine Spitfire byl britský jednomístný stíhací letoun sloužící v RAF
a v letectvech dalších spojeneckých armád během druhé světové války.
Letoun tvořil spolu s Hurricany základ britského stíhacího letectva během bitvy o Británii.
Zdroj: Wikipedie.

Mapa s místem sestřelu Spitfiru Mjr. Jaroslava Nováka

Mapa s místem sestřelu Spitfiru Mjr. Jaroslava Nováka.
Normanské ostrovy, Channel Island, patří od roku 1204 Britské koruně.
Alderney, Guernsey, Jersey a Sark byly v letech 1940 -1945 jedinou německými armádami
okupovanou částí Albionu. Přístav St. Peter Port byl i s okolím těžce opevněn
a byl hlavní základnou torpédových a jiných člunů Kriegsmarine,
operujících v La Manchi proti Royal Navy. Českoslovenští piloti na něj útočili mnohokrát.

Ostrov Guernsey

Guernsey je druhý největší z Normanských ostrovů.
Leží v Lamanšském průlivu mezi pobřežím Francie a Británie.
Ostrov Guernsey má rozlohu 78 km2 a 65 228 obyvatel,
administrativně se člení na 10 farností.
Zdroj: Wikipedie.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
19. července 1870 vyhlásila Francie válku Prusku, začala tak prusko-francouzská válka

Virtuální galerie
Více zde.
Mistr z Flémalle (též Robert Campin): Portrét neznámé ženy, kolem 1420-1430, 40 x 28 cm

Architektura
Více zde.
Římské stavitelství - Římský akvadukt Pont du Gard ve Francii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. březen 1985 - Den, kdy Formanův film Amadeus získává osm Oscarů

Historie olympiád
Více zde.
Cortina d´Ampezzo 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Box, 1975 - Thrilla In Manila


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!