Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Jak studovat

Jak studovat 1

Zásady efektivního studia:

- učte se malé části látky najednou (pro naučení 10 slov potřebujeme 3 opakování, pro naučení 20 slov 30 opakování)

- okamžitě kontrolujte úspěšnost, co nejdříve opakujte a prověřujte míru zapamatování

- krátká pauza prospívá učení (cca. 5 minut každých 50 minut)

- oceňte sami svůj pokrok, chvalte se

- stanovujte si dosažitelné cíle, neodrazujte prvními neúspěchy sami sebe od další činnosti

- strukturujte si látku logicky, vyhledávejte a učte se souvislosti

- zopakujte si látku nejpozději do 1 hodiny po prvním učení

- učte se dopředu, před zkoušením si pak projděte to, co už umíte, neučte se novému

- strach, agrese působí útlum při učení, důležitý je klid

- pozitivně se motivujte pro učení, přece chcete něco umět

- látku je dobré si nejdříve projít, určit souvislosti, náročnost, podstatné a nepodstatné informace – toto nám pomůže látku rozdělit na menší celky. Ty potom číst asi po jedné stránce, okamžitě po dočtení knihu zavřít, a snažit se zopakovat vlastními slovy. To, co zůstalo nezapamatováno, označit v knize (textu) barevně

Jak studovat 2

Pomůcka pro asociativní učení (mechanické, učení se nazpaměť), které je při studiu společenských věd nezbytné

- krabice s pěti oddíly + kartičky s otázkami na jedné a odpověďmi na druhé straně. Všechny karty umístit do první přihrádky, potom karty vytahujeme – okamžité zodpovězení, karta postupuje do další přihrádky, nezodpovězení – karta se vrací o jednu přihrádku, nejistota, váhání, pozdní odpověď - karta zůstává v přihrádce. Karta vypadává z krabice, když se po tři dny udržela v páté přihrádce – takovou informaci si již pamatujete

Jak studovat 3

Najděte si svůj způsob učení. Důležité je zdvojování informací, využívání svých předností:

- vizuální typ – měl by si namalovat a zobrazit, co si přečte

- akustický typ – měl by si předříkávat nahlas, využívat nahrávek

- motorický typ – obtížně zapamatovatelné si má zapsat (pohyb rukou), při učení chodit, procházet se

Čisté typy se vyskytují zřídka, proto je nutné metody pamatování kombinovat.

Jak studovat 4

Pravidla správného opakování:

- opakovat co nejdříve – obtížnou látku do 10 minut, běžnou do 1 hodiny, nejpozději do 24 hodin

- opakování rozvrhnout – daleko účinnější jsou tři opakování ve třech dnech po sobě, než třikrát v jednom dni

- opakovat diferencovaně – neopakujte si celou látku od začátku do konce, ale jen obtížné, klíčové pasáže, méně podstatné informace se snažte logicky doplnit sami

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!