Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

12. říjen 1492

12. října 1492 janovský mořeplavec Kryštof Kolumbus objevil při hledání cesty do Indie Ameriku.

Kolumbus Kryštof, italsky Colombo Christoforo, španělsky Colón – 1451-1506, italský (janovský) mořeplavec ve španělských službách; objevitel Ameriky. 1476-84 žil v Portugalsku a inspirován mapou florentského astronoma a geografa P. Toscanelliho (1397-1482) došel k názoru, že z Kanárských ostrovů je přes Atlantský oceán do Cipangu jen 4500 - 5000 km. O výhodnosti plavby tímto směrem se snažil přesvědčit portugalského krále Jana II.; po přesídlení do Španělska získal pro svůj záměr královnu Isabelu I. Katolickou. Na první cestu vyplul se třemi loděmi 3. 8. 1492 z přístavu Palos a 12. 10. přistál poblíž ostrova Watling, domnívaje se, že doplul do jihovýchodní Asie. 28. 10. přistál na Kubě, kterou považoval za asijskou pevninu. Do Španělska se vrátil 1493. Podnikl ještě tři výpravy (1493-96, 1498, 1502-04); zemřel zapomenut ve Valladolidu. Objev Nového světa (Ameriky) patří k nejvýznamnějším událostem v historii a považuje se za začátek novověku.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Kryštof Kolumbus

Kryštof Kolumbus.
Kryštof Kolumbus byl výborný navigátor,
určoval polohu své lodi podle hvězd a využíval oceánské proudy.

Z Kolumbova lodního deníku
Čtvrtek 11. října - Plul na západojihozápad. Moře bylo tak vzdemuto, jako ještě nikdy za celou dobu plavby. Spatřili pardélas a zelený rákos u samé lodi. Lodníci z karavely Pinty uviděli kus třtiny a kůl; pak vylovili hůlku, opracovanu podle všeho železem, další kus třtiny a jinou trávu, jež roste na zemi, a prkénko. Námořníci z karavely Niňi zase spatřili jiná znamení, svědčící o blízkosti země, mezi nimi šípkovou větévku plnou plodů. Při těchto znameních si všichni oddychli a rozveselili se.
Pátek 12. října - V pátek dospěli k jednomu ostrůvku v souostroví Lucayském (Bahamském), který Indiáni ve svém jazyce nazývali Guanahaní. Brzy spatřili nahé lidi a admirál spolu s Martínem Alonsem Pinzónem a jeho bratrem Vicentem Yanezem, kapitánem Niňi, se v doprovodu ozbrojenců vydali na člunu k pobřeží. Admirál vzal s sebou královskou vlajku a oba kapitáni každý praporec se zeleným křížem, který měl admirál jako znak na všech svých lodích; na praporcích byla písmena F (Ferdinand) a Y (Ysabella), každé po jedné straně kříže, a nad nimi admirálova korunka. Když vystoupili na břeh, spatřili svěže zelené stromy, mnoho vodních toků a ovoce rozličného druhu.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 2, Středověk a raný novověk, SPN Praha, 2004

Isabela Kastilská

Příprava Kolumbovy výpravy vyžadovala peníze.
Po dlouhém úsilí Kolumbus získal podporu královny jedné ze španělských zemí,
Isabely Kastilské. Dohoda, kterou s ní uzavřel, mu garantovala titul námořního admirála, místokrále objevených zemí a podíl na zisku. Isabela nedodržela všechny sliby.
Velký mořeplavec zemřel v zapomnění dva roky po návratu z poslední výpravy.

Znázornění Kolumbova přistání u Antil

Symbolické a schematické znázornění Kolumbova přistání u západoindických
(tj. amerických) ostrovů, dnešních Antil, v Karibském moři (dřevořez z tisku Kolumbova listu
o objevení Západní Indie z přelomu 15. a 16. století). Dvě z Kolumbových lodí byly karavely, vlajková loď Santa Maria pak baskický koráb, resp. koga (druh severské plachetnice).

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!