Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

20. říjen 1740

20. října 1740 nastoupila na rakouský trůn Marie Terezie.
Francie, Prusko, Bavorsko a Sasko neuznávají Pragmatickou sankci a začínají války o rakouské dědictví.

Marie Terezie z dynastie Habsburků, 1717-1780, od 1740 česká (korunována 1743) a uherská královna; dcera Karla VI., matka Josefa II. a Leopolda II., manželka Františka I. Štěpána Lotrinského. 1741-48 donucena vést válku o dědictví rakouské, v níž ztratila většinu Slezska, které po sedmileté válce (1756-63) získalo Prusko. Válečné neúspěchy ji přiměly k uskutečňování reforem, inspirovaných osvícenskými rádci.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Česká a uherská královna Marie Terezie

Česká a uherská královna Marie Terezie.

Pragmatická sankce, 1713 – nařízení císaře Karla VI. o nástupnictví na trůn v habsburské dynastii; zakotvoval nárok na vládu nad habsburskými zeměmi, jejichž sněmy (včetně českého, moravského a slezského) pragmatickou sankci přijaly. Měla uchovat habsburské državy po vymření Habsburků po meči; první se podle ní ujala vlády Marie Terezie 1740. Po smrti Karla VI. koalice evropských států pragmatickou sankci neuznala a ta se stala příčinou války o dědictví rakouské.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Marie Terezie a osvícenství
Období osvíceného absolutismu datujeme v habsburské monarchii již od nástupu Marie Terezie, ačkoli tato panovnice nebyla poznamenána osvícenou výchovou. Během svého čtyřicetiletého panování zůstala velice zbožnou dámou, byť úsilí o blaho státu ji mnohokrát vedlo k potlačování moci nejen stavovské obce, ale i katolické církve. A přestože nikdy nepřekročila svůj barokní stín v otázce náboženské tolerance, radikálnějšího řešení poddanské otázky a zdanění stavů, vládla v osvíceném duchu, který jí ukládal politicky spravovat a chránit všechny poddané. Její reformní dílo je obdivuhodné, uvědomíme-li si, že svědomitě plnila také své mateřské povinnosti (od konce 30. let do konce 50. let 18. století porodila šestnáct dětí, z nichž se jedenáct dožilo dospělosti) a dovedla dbát i na ceremoniální záležitosti dvora. Tajemství její státnické výkonnosti spočívalo ovšem také v umění zavčas se obklopit schopnými rádci, kteří pracovali pro jediný cíl: v době velké mezinárodní krize, která ohrožovala samu podstatu říše, obnovit a rozvinout její vnitřní síly a obranyschopnost.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Marie Terezie v mládí

Marie Terezie v mládí.

Půltolar s Marií Terezií

Půltolar s Marií Terezií.
Rakouská papírová bankocedule (nazývaná bankocetle)
v hodnotě 5 zlatých byla prvním papírovým platidlem na našem území.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!