Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

8. říjen 1848

8. října 1809 byl hrabě Klemens Wenzel Metternich jmenován ministrem zahraničních věcí Rakouska. V této funkci ovlivňoval dějiny Evropy až do revolučního roku 1848.

Metternich Klemens Wenzel, 1773-1859, rakouský politik. Od 1809 ministr zahraničí, 1810-1848 státní kancléř. Snažil se udržet integritu Rakouska za napoleonských válek (spojenectví s Francií sňatek Marie Luisy s Napoleonem I.) a obnovit jeho velmocenské postavení. 1813 přešlo Rakousko pod jeho vlivem na stranu protifrancouzské koalice a bylo rozhodujícím činitelem na vídeňském kongresu 1814-15. Spoluzakladatel Svaté aliance. 1848 uprchl před revolucí do zahraničí.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Hrabě Klemens Wenzel Metternich

Hrabě Klemens Wenzel Metternich.

Symbol doby: rakouský kancléř kníže Metternich
Symbolem období takzvané restaurace a obnovení rovnováhy sil v Evropě mezi léty 1815 a 1848 byl jistě kníže Metternich. Klemens Wenzel Lothar Metternich se narodil roku 1773 v Koblenci. Vyrůstal ve šlechtickém prostředí v Porýní. Jeho otec byl diplomatem trevírského dvora. Po obsazení Porýní francouzskou republikánskou armádou v roce 1794 se s otcem odebral do Vídně a vstoupil do diplomatických služeb habsburské monarchie. Oženil se s bohatou moravskou šlechtičnou kněžnou Eleonorou Kounicovou, vnučkou bývalého kancléře čtyř císařů Václava Antonína Kounice, který vlastnil slavkovský zámek na Moravě. Metternich vykonával nejdříve úřad vyslance, postupně v Drážďanech, Berlíně a Paříži. V letech 1809-1848 byl rakouským ministrem zahraničí, roku 1821 se stal rakouským státním kancléřem. Roku 1813 byl povýšen do dědičného knížecího stavu. Obratnou politikou (například na jeho radu bylo po porážce Rakouska v roce 1809 zpečetěno nové spojenectví s Francií svatbou rakouské arcivévodkyně Marie Luisy s císařem Napoleonem) se mu podařilo udržet náklonnost jak císaře Napoleona I., tak ruského cara. Po Napoleonově neúspěšném ruském tažení zaujal nejdříve neutrální vyčkávací postoj a teprve v roce 1813 vstoupil do nové protinapoleonské koalice, která zvítězila v říjnu 1813 v "bitvě národů" u Lipska a posléze obsadila i Paříž. Od podzimu 1814 do léta 1815 pořádal ve Vídni mezinárodní kongres, který nově upravil poměry v Evropě a významně posílil moc východních konzervativních monarchií. Jeho politickým přesvědčením bylo tvrzení, že "jedině panovníkům přísluší řídit osudy národů a že knížata nejsou za své jednání nikomu zodpovědna kromě Boha". Podpořil carovu myšlenku vzniku Svaté aliance jako spojenectví tří křesťanských panovníků proti revoluci, liberalismu a nacionalismu. Jako strážce nového evropského pořádku uskutečnil se svolením a s pomocí ostatních panovníků "trestné výpravy" za účelem rychlého pokoření revolučního hnutí na Apeninském poloostrově a ve Španělsku. Systém Svaté aliance vydržel s přestávkami až do krymské války (1853-1856), ačkoli samotného Metternicha smetla z politického jeviště Evropy i Rakouska revoluce na jaře 1848. Zemřel ve Vídni v roce 1859. V Čechách vlastnil západočeská panství Kynžvart a Plasy, kde je pochován.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Metternichovský absolutismus, politické poměry v Rakousku 1815-48; systém zavedený K. W. Metternichem k udržení absolutismu, opřený o cenzuru, policii, armádu. Odstraněn revolucí 1848.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Rakouský kancléř kníže Metternich

V habsburské monarchii ztělesňoval myšlenku společenského pořádku Klemens Wenzel Lothar Metternich, od roku 1809 ministr zahraničních věcí a poté dlouholetý kancléř.
Metternich, předseda Vídeňského kongresu a spolutvůrce Svaté aliance, s pomocí policejního dozoru zklidnil až znehybnil politické poměry v habsburské říši, takže se hovoří o období Metternichova absolutismu. To však neznamená, že by významný politik postrádal lidské vlastnosti. Neskrýval kulturní sklony ani vášnivý vztah k ženám, zvláště pak ke krásné Kateřině Vilemíně Zaháňské, známé "paní kněžně" z Babičky Boženy Němcové.

Hrabě Metternich utíká z Vídně

Revoluční rok 1848.
Hrabě Metternich utíká z Vídně.
Dobová karikatura.

Rodinná hrobka Metternichů

Rodinná hrobka Metternichů.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:

Letní prázdniny
začínají za: 7 dnů

Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Architektura 20. století – Einsteinova věž v Postupimi v Německu

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
21. leden 1793 - Den, kdy byl popraven Ludvík XVI.

Historie olympiád
Více zde.
Moskva 1980

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Fotbal, 1962 - Češi ve finále MS ve fotbale


Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy
"

Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!