Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

1. listopad 1781

1. listopadu 1781 císař Josef II. svým patentem zrušil nevolnictví v českých zemích.

Nevolnictví, nejtěžší stupeň poddanství, kdy nevolník je zcela ekonomicky i osobně bezprávný a plně závislý na rozhodnutí vrchnosti, jejímž je majetkem. V českých zemích zrušeno Josefem II. 1781.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví

Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví.
V listopadu 1781 vydal Josef II. patent o zrušení tzv. nevolnictví,
ve skutečnosti osobní závislosti poddaných na vrchnosti.
Kromě obecně humánních cílů umožňovalo opatření volný pohyb lidí
a přísun pracovních sil do stále četnějších průmyslových podniků.

Patent o zrušení nevolnictví
Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví z 1. listopadu 1781 odstraňoval tuhé poddanství (člověčenství), bezprostřední osobní závislost poddaných na šlechtických velkostatkářích, představoval významný mezník ve společenském i hospodářském vývoji našich zemí.

My Josef Druhý, z boží milosti volený Římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše, král v Germánii, v Uhřích, v Čechách etc. etc.
Poněvadž jsme rozvážili, že vyhlazení a vyzdvižení tělesné poddanosti neb člověčenství a uvedení mírné, dle případu našich rakouských dědičných zemí spořádané poddanosti, k zvelebení vorby a společnýho polního hospodářství, jakož i taky k přičindlivému vyhledávání užitku velmi prospěšné jest, a že se taková proměna s zdravým rozumem, tak taky s láskou blížního srovnává, protož jsme pohnuti byli tělesnou poddanost nebo člověčenství hned od této chvíle zcela vyzdvihnouti /zrušit/, místo ní ale mírnou poddanost uvédsti, a tudy gruntovním /pozemkovým/ vrchnostem a jejich ouředníkům jakož i poddaným následující pravidlo k nejbedlivějšímu zachování příkazně předepsati:
1. Má jeden každý poddaný právo, jedině na předběžné ohlášení a neodplatně /zdarma/ k obdržení mající ceduli, v stav manželský vstoupiti. Jakož i taky
2. jednomu každýmu poddanýmu na vůli se zanechává, že on s pozorováním toho, co naše nejvyšší ustanovení strany okršleckýho /okresního/ verbování předpisuje, i také z panství se odstěhovati, a někde jinde v zemi se usaditi anebo službu hledati může...
3. Můžou se poddaní dle libosti řemeslům a kunstům /umění/ etc. etc. učiti, a bez vejhostných /propouštěcích/ listů, který beztoho již zcela přestávají, k svému vyživení potřebný vejdělek tu, kdeby ho najíti mohli, hledati.
4. Nebudou poddaní povinni, budoucně nějaké dvorské služby víceji konati. Však ale
5. budou oni poddaní, kteří od otce a matky osiřeli jsou, z té příčiny, že gruntovní vrchnost jejich vrchní poručenství neodplatně obstarává, povinni, sirotčí léta /službu na vrchnostenských dvorech/ jenom v těch místech, kde v obyčeji jsou, na dvorské služby vynaložiti, které ale nikde dýle nežli tři léta trvati nemají. A poněvadž
6. všechny ostatní roboty, naturální a peněžité daně, jenž z podacích gruntův /statků/ k vykonávání jsou a ku kterému poddaní i taky po vyzdvižené tělesné poddanosti zavázáni zůstanou...

Dáno v našem hlavním a sídelním městě Vídni 1. dne měsíce listopadu 1781...

(Veselý, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Victoria Publishing, 1994.)

Císař Josef II.

Císař Josef II.

Josef II. z habsbursko-lotrinské dynastie, 1741-1790, od 1780 český a uherský král, od 1765 císař Svaté říše římské a spoluvládce matky; syn Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského, bratr Leopolda II. Nadšený stoupenec osvícenství, autor mnoha reforem; některé byly natolik radikální, že je společnost nepřijala.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Český sedlák na trhu s obilím, dobová kresba

Český sedlák na trhu s obilím, dobová kresba.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!