Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

24. listopad 1632

24. listopadu 1632 se narodil nizozemský filozof Baruch Spinoza (zemřel 21. února 1677).

Spinoza Benedictus (Baruch) de, 1632-1677, nizozemský filozof a panteisticky orientovaný myslitel; vyloučen ze židovské náboženské obce.
Hlásal, že svět lze hodnověrně poznat jen rozumem; v etice hlásal svobodu rozumu.
Stoupenec ateismu, ovlivnil zejména osvícenství.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza.

Tento nizozemský filozof byl pro kacířství vyloučen z židovské církve. Pro člověka žijícího uprostřed cizího národa to znamenalo bezmeznou osamocenost.

Napsal Teologicko – politický traktát. Bible má podle něj dvě vrstvy – povrch určený pro prostý lid a hluboké myšlenky a věčné pravdy určené pro filozofy. Kristus pro něj není boží syn, ale nejušlechtilejší ze všech lidí. V jeho následování by se měly sjednotit všechny národy.

Hlavní dílo – Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii. Klíčovým pojmem je zde substance = bůh = tvořící příroda. Jeho protějškem je modus = svět konečných jevů (stvořená příroda), kde je každá věc podmíněna jinou věcí. Nekonečná substance neboli bůh má dvě vlastnosti – nekonečné myšlení a nekonečnonu rozlehlost. Člověk není složen ze dvou oddělených substancí – těla a duše, to jsou jen dvě stránky téže bytosti. Každá bytost má pud sebezáchovy. Člověk je rozumná bytost, je však ovládán pudy a vášněmi. Vášeň slouží prchavému okamžiku, rozum odkazuje na vzdálené důsledky a pomáhá nám správně jednat. Rozum může překonat vášeň tím, že se sám stane vášní. Svoboda je podle něj poznaná nutnost. Všechno, co je nutné, je boží vůle, které by se měl člověk podrobit. To je láska k bohu. Blaženost není odměnou ctnosti, ale ctnost sama je blažeností. Nevědomý člověk jedná podle svých choutek, není si vědom sebe, Boha a nemůže dosáhnout pravé spokojenosti. Moudrý člověk je si vědom sebe, Boha a věčné nutnosti věcí a má pravou spokojenost ducha.

Ke Spinozovým politickým požadavkům patří především svoboda slova a myšlení.

Spinoza ovlivnil spisovatele Goetha i filozofy Schoppenhauera a Nietzscheho. Jeho filozofie fatalistické oddanosti osudu je srovnávána s naukou Buddhovou.

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza.

Spinozova etika

Spinozova etika.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!