Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

25. listopad 1915

25. listopadu 1915 český orientalista a lingvista Bedřich Hrozný oznámil, že se mu podařilo rozluštit klínové písmo.

Hrozný Bedřich, 1879-1952, český orientalista a lingvista; zakladatel chetitologie, profesor Univerzity Karlovy v Praze. Rozluštil chetitské nápisy na podkladě indoevropeistiky; zkoumal i další starověká písma. Hlavní dílo: Základy chetitského jazyka, Nejstarší dějiny Přední Asie, Kréty a Indie.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Bedřich Hrozný

Bedřich Hrozný.

Chetitský jazyk
Chetitština, hethitština – zaniklý indoevropský jazyk rozšířený na Předním východě zejména v 18. - 13. století př. n. l., dochovaný v hieroglyfickém a klínovém písmu. Vyluštil ho Bedřich Hrozný.

Zdroj:
Internet - více zde

Klínové písmo

 Klínové písmo.
V Mezopotámii Sumerové psali vtlačováním trojhranného kolíku do hlíny.

Hrozný Bedřich, 6. 5. 1879 Lysá nad Labem – 12. 12. 1952 Praha
Světově uznávaný orientalista a archeolog se měl stát původně evangelickým farářem a pokračovat v práci svého otce, faráře v Lysé nad Labem. Na vídeňské univerzitě začal evangelickou teologii skutečně studovat, ale po ukončení prvního semestru se rozhodl věnovat orientalistice. Po studiích odjel na stáž do Berlína, kde se zaměřil na zkoumání klínových nápisů.
Od roku 1902 působil na vídeňské univerzitě. Za první světové války (1914–1918) sloužil Bedřich Hrozný jako písař ve Vídni, a tak mohl ve volném čase pokračovat ve své práci. V roce 1915 prokázal, že jazyk klínopisných tabulek nalezených v  tureckém vnitrozemí je indoevropskou řečí starověkého národu Chetitů. Navíc se mu – jako prvnímu po dlouhých tisíciletích – podařilo tento jazyk přečíst a přeložit. I přes počáteční pochybnosti ostatních vědců, patří rozluštění klínopisné chetitštiny mezi nejvýznamnější objevy v dějinách světové orientalistiky.
Po válce se Bedřich Hrozný vrátil do Čech. Pracoval na Karlově Univerzitě, kde se stal v roce 1926 děkanem filozofické fakulty. V letech 1924–1925 podnikl významnou archeologickou expedici do Předního Orientu, během níž v Turecku objevil rozsáhlý archiv klínopisných tabulek. Později se podílel na založení pražského Orientálního ústavu a vydávání jeho časopisu Archiv orientální. V roce 1939 byl Bedřich Hrozný jmenován rektorem Karlovy Univerzity. Po uzavření českých vysokých škol během druhé světové války (1939–1945) alespoň veřejně přednášel, ale v roce 1944 ho stihla vážná mozková příhoda, která mu zabránila v další činnosti. Konec života strávil v sanatoriu, kde přijal také své jmenování akademikem nově založené Československé akademie věd.
Světově proslulý rodák Lysé nad Labem je pochován na místním hřbitově. V roce 1951 bylo v Lysé nad Labem otevřeno Muzeum Bedřicha Hrozného, v němž je umístěna také rozsáhlá expozice přibližující jeho život a dílo. Mezi unikátními exponáty nechybí Hrozného osobní předměty nebo rukopisy.

Zdroj:
Internet

Profesor Bedřich Hrozný při vykopávkách

Profesor Bedřich Hrozný při vykopávkách.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!