Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

4. prosinec 1644

4. prosince 1644 byla ve vestfálském Münsteru zahájena diplomatická jednání mezi Francií, Španělskem a Švédskem týkající se ukončení třicetileté války.

Radnice v německém Münsteru, kde roku 1648 došlo k uzavření míru mezi rakouskými Habsburky a jejich spojenci na jedné straně a Francií na straně druhé

Radnice v německém Münsteru, kde roku 1648 došlo k uzavření míru mezi rakouskými
Habsburky a jejich spojenci na jedné straně a Francií na straně druhé.
Tato dohoda byla součástí vestfálského míru.

Mír vestfálský - listina osnabrücká
Ve vestfálských městech Osnabrücku a Münsteru byly podepsány mírové smlou­vy, které ukončily třicetiletou válku (1618-1648). V Osnabrücku došlo 6. srpna 1648 k uzavření dohody mezi císařem, říšskými knížaty a Švédskem.

ČI. I

Nechť nastane mír křesťanský, všeobecný a stálý a pravé a upřímné přátelství mezi svatým císařským Veličenstvem, domem rakouským a všemi jeho spojenci a sousedy i s jejich dědici a nástupci, především králem katolickým, kurfiřty, knížaty a stavy říšskými se strany jedné a svatým královským Veličenstvem a královstvím švédským a všemi jeho spojenci a sousedy i s jejich dědici a nástupci, především nejkřesťanštějším králem a případně kurfiřty, knížaty a stavy říšskými se strany druhé. Budiž tak upřímně a vážně zachován a ctěn, že obě strany budou zvětšovat dobro, čest a výhody druhého a na obou stranách opět vzroste a vzkvete upřímné sousedství a klidné pěstování snah po míru a přátelství mezi světovou římskou říší a královstvím švédským a naopak mezi královstvím švédským a římskou říší.

ČI. IV
§ 54

Buďtež jim navráceny ty statky, jež jim dříve byly odňaty za to, že zvedli zbraně pro Švédy nebo pro Francouze proti císaři a domu rakouskému, v takovém stavu, v jakém jsou nyní a bez navrácení sebraných a spotřebovaných zisků nebo spáchané škody.

§ 55

Dále v Čechách a ve všech jiných dědičných císařských zemích budiž nestranně vykonáváno právo a spravedlnost, se zřetelem ke katolíkům, pro poddané nebo věřitele a jejich dědice, přiznávající se k augsburskému vyznání, mají-li své nějaké soukromé nároky a jestliže pro ně zahájili nebo se účastnili soudního jednání.

ČI. V
§2

Začáteční hranice obnovení dřívějšího stavu ve věcech církevních a politických, jež vzhledem k nim byly změněny, budiž den 1. ledna roku 1624. A tak nechť je zcela a spravedlivě obnoven původní stav všech kurfiřtů, knížat a stavů obojího vyznání, včetně svobodné vznešenosti říše, jako i přímých městských obcí a vesnic, nechť jsou zrušeny všechny výroky, dekrety, ujednání, smlouvy, kapitulace a jiné nebo rozsudky, jež byly mezi tím v těchto věcech vyneseny, vyhlášeny a nařízeny, ve všech případech nechť je provedena obnova podle stavu řečeného roku a dne.

(Čáda, F. Vybrané prameny k právním dějinám středoevropským. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1931.)

Radnice v Osnabrücku

Radnice v Osnabrücku.

Přísaha představitelů válčících států po podepsání Vestfálského míru

Přísaha představitelů válčících států po podepsání Vestfálského míru.

Leták oznamující ukončení třicetileté války

Leták oznamující ukončení třicetileté války.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
28. února 1409 se narodila Alžběta Lucemburská

Virtuální galerie
Více zde.
Purkyně Karel: Sova sněžná, (Praha, Národní galerie)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. září 1977 - Den, kdy člověk poprvé uviděl Zemi a Měsíc dohromady

Historie olympiád
Více zde.
Tokio 1964

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Moderní gymnastika, 1998 - Dívka, která dosáhla dokonalosti


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!