Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

4. prosinec 1644

4. prosince 1644 byla ve vestfálském Münsteru zahájena diplomatická jednání mezi Francií, Španělskem a Švédskem týkající se ukončení třicetileté války.

Radnice v německém Münsteru, kde roku 1648 došlo k uzavření míru mezi rakouskými Habsburky a jejich spojenci na jedné straně a Francií na straně druhé

Radnice v německém Münsteru, kde roku 1648 došlo k uzavření míru mezi rakouskými
Habsburky a jejich spojenci na jedné straně a Francií na straně druhé.
Tato dohoda byla součástí vestfálského míru.

Mír vestfálský - listina osnabrücká
Ve vestfálských městech Osnabrücku a Münsteru byly podepsány mírové smlou­vy, které ukončily třicetiletou válku (1618-1648). V Osnabrücku došlo 6. srpna 1648 k uzavření dohody mezi císařem, říšskými knížaty a Švédskem.

ČI. I

Nechť nastane mír křesťanský, všeobecný a stálý a pravé a upřímné přátelství mezi svatým císařským Veličenstvem, domem rakouským a všemi jeho spojenci a sousedy i s jejich dědici a nástupci, především králem katolickým, kurfiřty, knížaty a stavy říšskými se strany jedné a svatým královským Veličenstvem a královstvím švédským a všemi jeho spojenci a sousedy i s jejich dědici a nástupci, především nejkřesťanštějším králem a případně kurfiřty, knížaty a stavy říšskými se strany druhé. Budiž tak upřímně a vážně zachován a ctěn, že obě strany budou zvětšovat dobro, čest a výhody druhého a na obou stranách opět vzroste a vzkvete upřímné sousedství a klidné pěstování snah po míru a přátelství mezi světovou římskou říší a královstvím švédským a naopak mezi královstvím švédským a římskou říší.

ČI. IV
§ 54

Buďtež jim navráceny ty statky, jež jim dříve byly odňaty za to, že zvedli zbraně pro Švédy nebo pro Francouze proti císaři a domu rakouskému, v takovém stavu, v jakém jsou nyní a bez navrácení sebraných a spotřebovaných zisků nebo spáchané škody.

§ 55

Dále v Čechách a ve všech jiných dědičných císařských zemích budiž nestranně vykonáváno právo a spravedlnost, se zřetelem ke katolíkům, pro poddané nebo věřitele a jejich dědice, přiznávající se k augsburskému vyznání, mají-li své nějaké soukromé nároky a jestliže pro ně zahájili nebo se účastnili soudního jednání.

ČI. V
§2

Začáteční hranice obnovení dřívějšího stavu ve věcech církevních a politických, jež vzhledem k nim byly změněny, budiž den 1. ledna roku 1624. A tak nechť je zcela a spravedlivě obnoven původní stav všech kurfiřtů, knížat a stavů obojího vyznání, včetně svobodné vznešenosti říše, jako i přímých městských obcí a vesnic, nechť jsou zrušeny všechny výroky, dekrety, ujednání, smlouvy, kapitulace a jiné nebo rozsudky, jež byly mezi tím v těchto věcech vyneseny, vyhlášeny a nařízeny, ve všech případech nechť je provedena obnova podle stavu řečeného roku a dne.

(Čáda, F. Vybrané prameny k právním dějinám středoevropským. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1931.)

Radnice v Osnabrücku

Radnice v Osnabrücku.

Přísaha představitelů válčících států po podepsání Vestfálského míru

Přísaha představitelů válčících států po podepsání Vestfálského míru.

Leták oznamující ukončení třicetileté války

Leták oznamující ukončení třicetileté války.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. květen 1977 - Den, kdy měly premiéru Hvězdné války

Historie olympiád
Více zde.
Lillehamer 1994

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Tenis, 1980 - Nejslavnější finále Wimbledonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!