Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

1. leden 1831

1. ledna 1831 byla založena Matice česká, původně peněžní fond a nakladatelství, později společnost pro vydávání české literatury.

Matice česká je nakladatelský podnik a osvětová organizace, která vydávala českou literaturu, překládala díla cizích autorů a pořádala přednášky. Byla založena roku 1831 v poslední fázi národního obrození. Iniciátorem myšlenky jejího vzniku byl historik František Palacký a další čeští vlastenci, usilující o povznesení českého jazyka. Mezi významné členy patřil například Jan Nepomuk František hrabě Harrach.

Zdroj:
Internet - více zde

Historický znak Matice české z poloviny 19. století

Historický znak Matice české z poloviny 19. století.

Dějiny spolku Matice české
Matice česká vznikla roku 1831 z iniciativy historika Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury a o lepší podmínky pro vydávání českých knih. Oporu našli v Národním muzeu v Praze, kde byl ustaven Sbor pro vzdělávání řeči a literatury české. Při tomto sboru byl založen peněžní fond s názvem Matice česká, který sloužil k vydávání hodnotné české literatury. Fond vznikl z dobrovolných příspěvků a dárci zakladatelského příspěvku dostávali knihy vydané Maticí zdarma. Založení Matice české se setkalo v české společnosti s velkým ohlasem a její podpora se záhy stala přímo vlasteneckou povinností.
Matice převzala roku 1832 vydávání Časopisu Českého muzea, který s názvem Časopis Národního muzea vychází dodnes. Mezi nejvýznamnější publikace z jejích počátků patří pětidílný Slovník česko-německý J. Jungmanna (1834–1839) a Slovanské starožitnosti P. J. Šafaříka (1836–1837). Matice česká vydávala několik edičních řad s památkami staré české literatury, klasické světové literatury a s českými vědeckými publikacemi. Významná byla řada Malá encyklopedie nauk. V šedesátých letech Matice s úspěchem uskutečnila velký projekt vydávání překladů Shakespearových dramat, jichž vyšlo celkem 37. Matice česká se zabývala i osvětovou činností, zasazovala se o lepší postavení českého jazyka na školách a spolupracovala s Maticemi a vědeckými společnostmi slovanských národů. Během 19. století se z Matice české stalo největší české nakladatelství, které se nejvíce zasloužilo o produkci a rozšíření odborné české literatury. Za sto let svého trvání Matice vydala 194 titulů ze všech vědních oborů i populárních příruček.
V roce 1952 bylo Matici odňato nakladatelské právo a hrozila jí dokonce likvidace. Zachránila se začleněním do Společnosti přátel Národního muzea, kde ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea pořádala přednášky s literárněvědnou a knihovnickou tematikou. Když byla v roce 1990 obnovena Společnost Národního muzea, stala se Matice česká její sekcí. V současné době pokračuje v tradicích své vědecké a osvětové práce zejména na poli kulturní a literární historie, knihovědy a knihovnictví. Pořádá přednášky a kulturní pořady (vycházky, zájezdy, pietní akce), připravuje literární expozice a informační panely v ČR. Vydává Zpravodaj Matice české a jeho literární přílohu Matiční listy, snaží se rozvíjet svou vydavatelskou činnost a popularizuje činnost Knihovny Národního muzea. Spolupracuje s kulturními institucemi (Matice slezská v Opavě, Matice moravská v Brně) a školami a svým působením usiluje o zkvalitnění národního vědomí.

Zdroj:
Internet - více zde

Otcové zakladatelé Matice české

Otcové zakladatelé Matice české.
Zleva: F. Palacký / J. Jungmann / J. S. Presl / R. kníže Kinský.

Matiční kniha 1831-1846

Matiční kniha 1831-1846.

Matiční kniha 1831-1846

Matiční kniha 1831-1846.

Rukopis Karla Havlíčka Borovského "Křest sv. Vladimíra"

Rukopis Karla Havlíčka Borovského "Křest sv. Vladimíra".

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!