Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

20. leden 1211

20. ledna 1211 se narodila česká světice Anežka Česká. Dcera krále Přemysla Otakara I. a sestra krále Václava I.

Anežka Přemyslovna, svatá Anežka – 1205-1282, dcera Přemysla I. Otakara. 1234 založila v Praze klášter sv. Františka řádu klarisek, do 1238 první abatyše. Věnovala se péči o nemocné a chudé. Svatořečena 1989.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Anežka Česká

Anežka Česká.

Anežka Česká
Anežka (1211?-1282), dcera Přemysla Otakara I., o šest roků mladší sestra Václava I., zakladatelka a první abatyše Anežského kláštera klarisek v Praze na Františku (založen 1233). Po staletí byla v Čechách uctívána jako světice. Za blahoslavenou ji však prohlásil teprve papež Pius IX. roku 1874. V roce 1989 byla svatořečena. Anežka Přemyslovna, žena krásná a velmi ctižádostivá, se hned na prahu dospělosti zklamaně odvrátila od světa k bohu. České princezně už v dětství svitla naděje, že se jednoho dne stane císařovnou: snad v osmi letech (roku 1219?) byla zasnoubena o něco staršímu synu Friedricha II. Jindřichovi. Plánovaný sňatek však vzbudil nelibost konkurenčních rodů a vyvolal složité pletichaření. Nakonec si Jindřich vzal (1225) Markétu Babenberskou, ženu nejméně o pět a možná o deset let starší. (Vítězná konkurentka Anežky Přemyslovny se o čtvrt století později, pořádně zestárla, stala na čas manželkou Přemysla Otakara II. - kandidát císařského trůnu Jindřich totiž roku 1242 předčasně zemřel.) Anežka, léta vychovávaná a připravovaná pro roli císařovny, vyšla ze souboje naprázdno. Ještě se vynořila naděje, že si vezme anglického krále Jindřicha III. Plantageneta, jenže i z toho vzápětí sešlo. A tak pokořená Přemyslovna "jako holubice ulétla z potopy ničemného světa do archy svatého řádu". Svou ctižádost napříště ztotožnila se zájmy katolické církve. Začala si dopisovat s učednicí Františka z Assisi sv. Klárou a roku 1233 uvedla do Prahy její přísnou řeholi, ženskou odnož minoritů, řád klarisek (od jména Klára). Součástí Anežského kláštera se stal i mužský konvent minoritů. Zbožná Přemyslovna byla také zakladatelkou špitálního řádu křižovníků s červenou hvězdou. V touze stát se světicí podnikla dokonce pokus založit vlastní řeholi, u papeže však s projektem neuspěla. Král Václav I. sestru Anežku velmi miloval, vážil si její vzdělanosti a zbožné čistoty, takže princezna proměněná v abatyši mohla nejen pečovat o církev, ale i ovlivňovat českou politiku.

K osobnosti Anežky České ještě pár detailů...
Byla nejmladší z 13 (?) dětí Přemysla Otakara I. Ten měl s Adlétou (Adélou) Míšeňskou nejméně 4 děti, s Konstancií Uherskou 9. Po určitý čas žil dokonce s oběma ženami v bigamickém svazku, dlouho římskou kurií tolerovaném. Jak pro otce Přemysla, tak později i pro bratra Václava představovala Anežka politickou kartu a kapitál. Ve skutečnosti ji oba zkoušeli výhodně provdat mnohokrát. Dodnes je pro historiky otázkou, zda se dívka s pomocí papeže nakonec obrátila k životu v církvi proto, že ji sňatkové čachry stresovaly a znechucovaly, anebo spíše proto, že se službě bohu a trpícím cítila být vnitřně zaslíbená. Asi se uplatnily oba důvody. Jakmile se rozhodla, brala ovšem úkol s neobyčejnou oddaností. Nutno zdůraznit, že řád křižovníků s červenou hvězdou, který založila (klarisky do Čech jen uvedla), byl vůbec jediným řádem vskutku české provenience. Křižovníci se věnovali výlučně péči o nemocné, chudé, handicapované. Odbočky jejich špitálu vznikly ve Stříbře, Mostě, Chebu, dokonce i ve Slezsku. Proto Anežku Českou považujeme za zakladatelku první sociální sítě u nás. Za svatou byla mezi prostým lidem považována už za svého života. První pokus o její kanonizaci učinila Eliška Přemyslovna, po ní Karel IV. i Václav IV. a jiní. V minulém století byla prohlášena za blahoslavenou, nicméně svatořečení bránila mj. zejména skutečnost, že zmizely její ostatky. Přesto se Anežka kanonizace dočkala. Došlo k ní v takřka zázračné koincidenci těsně před "sametovou" revolucí, 12. listopadu 1989 ve svatopetrském chrámu ve Vatikánu z úst papeže Jana Pavla II.

Text převzat z:
Petr Hora-Hořejš/Ilustrace: Jiří Běhounek: Toulky českou minulostí 2
/Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197-1526)/, Baronet & Via Facti, 1995

Anežka Česká pečuje o nemocné

Anežka Česká pečuje o nemocné.

Anežský klášter

Anežský klášter - raně gotický stavební komplex vybudovaný králem Václavem I.
a Přemyslem Otakarem I. v letech 1234 - 1280 pro klášter klarisek
(zakladatelkou a představenou byla Václavova sestra Anežka).
Komplex dvou kostelů (sv. Františka a sv. Salvátora),
dvou kaplí (sv. Barbory a sv. Magdalény), kláštera klarisek,
domu představené a hospodářských budov.
Postupná obnova po r. 1945, od r. 1980 umístěna stálá expozice Národní galerie.
Národní kulturní památka od 1978.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!