Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

21. leden 1793  

21. ledna 1793 byl popraven francouzský král Ludvík XVI.

Ludvík XVI. z dynastie Bourbonů, 1754-1793, 1774-92 francouzský král. Bránil provádění reforem navrhovaných A. R. Turgotem (1727-1781) a J. Neckerem. Finanční krize státu jej donutila 1788 svolat generální stavy, jejichž zasedání se stalo počátkem Velké francouzské revoluce. Vyslovil se pro ústavu, ale současně 1791 organizoval zahraniční intervenci. Po neúspěšném útěku v srpnu 1792 svržen, souzen Konventem jako občan Ludvík Kapet, shledán vinným vlastizradou a odsouzen k popravě gilotinou.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Francouzský král Ludvík XVI.

Francouzský král Ludvík XVI.

Poprava Ludvíka XVI. na náměstí Revoluce (Svornosti) v Paříži.
Kat ukazuje královu hlavu davu, propukajícímu v euforickou psychózu... Šlechta a royalisté masově prchali do exilu od samého počátku Francouzské revoluce. Houfovali se nedaleko hranic, přičemž jejich centrem se stal Koblenc, město při ústí Mosely do Rýna. Královský pár s útěkem dva roky otálel, a když se odhodlal, bylo pozdě. Při pokusu o emigraci v červnu 1791 byli Ludvík a Marie Antoinetta těsně u hranic, ve Varennes, odhaleni. Syn poštmistra Droueta krále poznal podle portrétu na bankovkách, tvrdí legenda... Nuceným návratem a internací v Paříži král přišel o poslední zbytek prestiže. Už mohl jen to, co mu přikázali. V září 1791 odpřisáhl věrnost právě přijaté Ústavě a Deklaraci lidských práv do ní vtělené. V červnu 1792 byl donucen nasadit si rudou, frygickou čapku svobody a slavnostně připíjet na zdraví lidu. Oslovovali ho "Občane Kapete!", aby věděl, že formálně je sice první mezi rovnými, fakticky však nula. A když v září 1792 velitel intervenčních vojsk vévoda brunšvický vydal nešťastné prohlášení, že Paříž srovná se zemí, bude-li zkřiven vlas komukoli z královské rodiny, byl osud panovníka zpečetěn. Rozezlený pařížský lid si vynutil Ludvíkovo okamžité sesazení a uvěznění. 21. září 1792, den po bitvě u Valmy, vyhlásil Konvent Francouzskou republiku. O tři měsíce později, 21. ledna 1793, byl Ludvík XVI. za velezrádné paktování s nepřítelem veřejně gilotinován...

Text převzat z:
Petr Hora-Hořejš/Ilustrace: Vladimír Novák: Toulky českou minulostí 5 /Od časů Marie Terezie (1740) do konce napoleonských válek (1815)/, Baronet & Via Facti, 1996

Poprava Ludvíka XVI. na náměstí Revoluce (Svornosti) v Paříži

Poprava Ludvíka XVI. na náměstí Revoluce (Svornosti) v Paříži.

Ludvík XVI. zemřel statečně
Pohled na jednu z "nejslavnějších" a dodnes nejvíce diskutovaných poprav všech dob - stětí francouzského krále Ludvíka XVI. republikánskými revolucionáři v lednu 1793 - asi budou muset historici trochu poopravit.
Po téměř dvou stech letech se totiž znovu objevilo téměř zapomenuté písemné svědectví od muže, který nepochybně o popravě monarchy něco věděl.
Dopis samotného kata, Charlese Henri Sansona.
Nepotvrzuje tehdejší i pozdější pověsti o Ludvíkově zbabělosti, pláči a prosbách o milost. Podle kata se naopak král choval statečně a přijal svůj osud s až neuvěřitelnou chladnokrevností.
"Byl tak vyrovnaný a klidný, že nás to všechno šokovalo," píše popravčí. Dodává, že král si sám sundal košili.
Dopis ležel dlouho v archivu francouzské rodiny, která si nepřála zveřejnit své jméno. Nedávno byl "znovuobjeven" a namířil do Londýna, kde byl vydražen v aukční síni Christie´s.
Vyvolávací cena byla 210 tisíc dolarů.
Kat Sanson poslal na onen svět téměř tři tisíce lidí, s "řemeslem" skončil v dubnu 1793.
V dopise popisuje také poslední slova krále, který se po svém svržení marně pokoušel vrátit na trůn.
Těsně před tím, než Sanson spustil gilotinu, podle něj Ludvík pohlédl na dav na náměstí a zvolal: "Lidé, umírám nevinný."
Pak se obrátil na kata. "Nedopustil jsem se ničeho, z čeho jsem obviněn. Jen doufám, že má krev navrátí Francii štěstí."
Podle jiných zdrojů Ludvík u gilotiny a před nepřátelským, zfanatizovaným davem naopak panikařil a neustále s křikem opakoval, že je ztracen. Dopis to vyvrací.
Ludvíkovu manželku Marii Antoinettu z rodu Habsburků, dceru Marie Terezie popravili revolucionáři devět měsíců po smrti krále.

Zdroj:
Internet - více zde

Francouzský král Ludvík XVI.

Francouzský král Ludvík XVI.
Ludvík XVI. byl sice velmi vzdělaný panovník (ovládal například několik jazyků),
ale chyběly mu vladařské schopnosti.
Uvědomoval si, v jak hrozivé situaci se Francie nachází. Nedokázal však prosadit reformy,
které by situaci zlepšily, ani zabránit vyhazování peněz u dvora, i když on sám se snažil šetřit.

Dopis kata - Charlese Henri Sansona

Dopis kata - Charlese Henri Sansona.

Marie Antoinetta a Ludvík XVI.

Předtím a potom.
Na vrcholu moci se Marie Antoinetta a Ludvík XVI. pyšnili tím nejnákladnějším oblečením.
Po jejich pádu z nich veškerou nádheru strhli
a královně před jejím rendez-vous s gilotinou ostříhali vlasy.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!