Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

20. únor 1523

20. února 1523 se narodil český spisovatel a biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav.

Blahoslav Jan, 1523-1571, český teolog, kněz a biskup jednoty bratrské. Proti odpůrcům vzdělání ve své církvi vystoupil 1567 ostrou Filipikou proti misomusům. Vyváděl svou církev z kulturní izolace péči o bratrské školství. Redaktor Šamotulského kancionálu a Ivančického kancionálu, překladatel Nového zákona, autor Gramatiky české a prvního českého spisu o hudební teorii Musica.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Jan Blahoslav (fiktivní portrét)

Jan Blahoslav (fiktivní portrét).
Ačkoliv jednota bratrská musela nadále čelit četným panovnickým mandátům,
které její činnost zakazovaly, šlechtické vrchnosti české bratry jako přičinlivé poddané tolerovaly. V druhé třetině 16. století začala jednota pozvolna opouštět svou izolaci a otvírala se světu.
Její představitelé uznali užitečnost vyššího vzdělání a povolili členství i příslušníkům šlechty.
Tento vývoj vyvrcholil po polovině 16. století,
kdy hlavní slovo uvnitř této menšinové církve získal vzdělaný Jan Blahoslav (1523-1571).

Jednota bratrská, jednota Českých bratří, Čeští bratři – reformační církev radikalizující reformní hnutí v Čechách. Pod vlivem Petra Chelčického rozhodla 1457 vytvořit vlastní společenství s vlastním kněžstvím (uskutečněno 1467) odděleně od církve utrakvistů a v ústraní od světa. Sektářské tendence překonány asi 1500 rozchodem s bratrskými starověrci (tzv. Malou stránkou). Přísnou vnitřní kázni a vlivem pronásledování zůstala církvi menšinovou, výběrovou. Odmítala užívání vnější moci ve věcech víry a církve, soustředila se na budování malých společenství vzájemné služby, na výchovu a školství. Písemnictvím (písně, Bible kralická) obohatila českou kulturu.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Začátek knihy Kazatel v třetím dílu Kralické bible

Začátek knihy Kazatel v třetím dílu Kralické bible vydaném roku 1582 v Kralicích na Moravě.
První díl vyšel roku 1579, závěrečný, šestý na počátku roku 1594.

Z Chelčického myšlenek vycházeli stoupenci jednoty bratrské, kteří se roku 1458 usadili v Kunvaldu pod Orlickými horami a později ustavili vlastní církev, nezávislou na církvi katolické. Tato nepočetná skupina odmítala vzdělání (kromě četby bible) a jakoukoli činnost vedoucí k zisku. Teprve v průběhu 16. století své původní stanovisko zmírnila a otevřela se i zájemcům z řad šlechty.
Svůj původní postoj, odmítající vzdělání a přijímání urozených členů, na konci první třetiny 16. století opustila a poté se začala sbližovat s kalvínstvím. Pro svou odlišnost, která se nelíbila nejen katolíkům, ale ani mnohým představitelům nekatolických vyznání, byla jednota bratrská nejvíce pronásledována, neboť působila v rozporu s kompaktáty i kutnohorským náboženským mírem.
Jednota bratrská výrazně ovlivnila literární činnost, která zásluhou svého představitele Jana Blahoslava opustila nedůvěru vůči vzdělání a vzdělancům. Přičiněním jednoty vznikl i nový překlad bible do češtiny. Tým překladatelů se neřídil nespolehlivým latinským zněním, ale za základ vzal původní hebrejsky, aramejsky a řecky psaný text. Šestidílná bible byla vytištěna v letech 1579-1594 v Kralicích na Moravě. Proto se jí říká Bible kralická.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 2, Středověk a raný novověk, SPN Praha, 2004

Titulní list Bible kralické

Titulní list Bible kralické.
Čistotou jazyka a důrazem na přesnost překladu proslula Bible kralická,
vydaná v letech 1579-1594 péčí jednoty bratrské.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
28. února 1409 se narodila Alžběta Lucemburská

Virtuální galerie
Více zde.
Purkyně Karel: Sova sněžná, (Praha, Národní galerie)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. září 1977 - Den, kdy člověk poprvé uviděl Zemi a Měsíc dohromady

Historie olympiád
Více zde.
Tokio 1964

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Moderní gymnastika, 1998 - Dívka, která dosáhla dokonalosti


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!