Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

9. únor 1759

9. února 1759 se narodil český spisovatel a nakladatel Václav Matěj Kramerius.

Kramerius Václav Matěj, 1753-1808, český novinář a nakladatel. 1789 založil knihkupectví a nakladatelství Česká expedice a začal vydávat Pražské poštovské noviny (od 1791 Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny), které řídil v osvícenském a protifeudálním duchu. Vydával zábavné, poučné a cestopisné knihy a vlastenecké úpravy lidové četby a šířil je do širokých vrstev.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Nakladatel Václav Matěj Kramerius

Nakladatel Václav Matěj Kramerius (1753-1808).
Jeho skutečnou podobu neznáme.

Václav Matěj Kramerius (1753-1808)
Kramerius byl osvícenský filantrop a přesvědčený josefinista, soucítil s ubožáky, odsuzoval útisk, na druhé straně nebyl žádný revolucionář. Vlastní noviny začal vydávat právě ve chvíli, kdy propukla Francouzská buržoazní revoluce. Její průvodní násilí ho natolik znechutilo, že pak ve shodě s pokyny státní cenzury dštil v novinách po léta síru a vše, co pocházelo z Francie, bylo ohavné, nemravné, nebezpečné. Paříž pro něho byla peleš lotrovská. Zajímavým způsobem vysvětloval Kramerius příčiny revoluce: "Ten národ se náramně a ne jináč než hmyz na teplém povětří začal množiti a plemeniti, takže obilí lidu v zemi francouzské nestačilo", a začal se proto bouřit... //Popularizační články v Krameriových novinách byly občas stejně naivní. Za příklad lze uvést zveřejnění zahradnické rady, jak docílit toho, "aby velké ořechy, švestky, broskve a mandle spolu na jednom stromě rostly..."// V České expedici vyšly mj. Trojanská kronika, Mandevillova Cesta po světě, Ezopovy bajky, Příhody Vratislava z Mitrovic, desítky pohádek, rytířských a dobrodružných příběhů, také však lecjaké popularizační příručky a kalendáře, obsahující hospodářská, lékařská a domácí ponaučení. Na Robinzona získal Kramerius 654 předplatitelů, tzv. Nové kalendáře tolerancí vydával v nákladu 2000 výtisků.

Text převzat z:
Petr Hora-Hořejš/Ilustrace: Vladimír Novák: Toulky českou minulostí 6 /Příběhy a postavy českého národního obrození/, Baronet & Via Facti, 1997

Krameriovy Pražské poštovské noviny

Krameriovy Pražské poštovské noviny.

Knih a novin spisovatel
Nikdy se nedal portrétovat, ačkoli to u lidí jeho postavení bylo zvykem. Jak asi vypadal, víme proto jen přibližně. Z neustálého čtení trpěl silnou krátkozrakostí. Pleš schovával pod pudrovanou vlásenku s copem. Byl vysoký, štíhlý, vlídné tváře i chování. Začal s prázdnýma rukama, jako faktor v tiskárně u rytíře Schönfelda. Svatbou s Jenovéfou Hereciusovou, dcerou zlatníka, vyženil dobrou hospodyni a dobré věno. To pak ale postupně utopil ve vlastním podniku, v prvním vskutku koncepčně vedeném vydavatelství časů obrození - České expedici. Svými novinami a knížkami vykonal nenápadné, tenkrát však nesmírně záslužné dílo.
Učil lidi zapomenuté, protože donedávna zakázané ctnosti - náboženské snášenlivosti. Vydával neexistující už protestantské katechismy, sbírky josefinských patentů, první kalendáře pro venkov: jakkoli byly naivní, představovaly cosi na způsob lidové encyklopedie.
Česká expedice vlastně vybavila formující se národ první knihovničkou čítající na osmdesát laciných, třicetikrejcarových svazků. A Krameriovy česky vydávané noviny? Měly smůlu, neboť vycházely v časech obnovené cenzury, o to tvrdší, že se monarchie dvacet roků třásla strachy před hrozbou revoluční nákazy z Francie. Přes všechny začátečnické nectnosti však byly svou úrovní, strukturou i čtenářským ohlasem počinem vpravdě zakladatelským.
První novodobý český publicista Václav Matěj Kramerius se předčasně udřel. Když podnik držící se taktak na vodě převzala po smrti majitele paní Jenovéfa, dostavil se vzápětí státní bankrot (1811) a to byl hřebíček do rakve. O pár let později musela být Česká expedice prodána (1823). Koupil ji rytíř Schönfeld, u kterého kdysi Kramerius začínal... Kruh se uzavřel...

Text převzat z:
Petr Hora-Hořejš/Ilustrace: Vladimír Novák: Toulky českou minulostí 6 /Příběhy a postavy českého národního obrození/, Baronet & Via Facti, 1997

Prodej knih v České expedici

Václav Matěj Kramerius (1753-1808)
využil uvolnění cenzury Josefem II. k vydávání knih,
seznamujících čtenáře s osvícenskými ideály.
Od roku 1786 byl pověřen redakcí tehdy jediných českých novin.
Roku 1789 začal vydávat vlastní Krameriusovy c. k. poštovské (poté vlastenecké) noviny.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!