Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

1. březen 1456

1. března 1456 se narodil Vladislav Jagellonský, český a uherský král z dynastie Jagellonců († 13. března 1516).

Vladislav II. Jagellonský, 1456-1516, od 1471 český a od 1490 uherský král; syn Kazimíra IV. Jagellonského. Nevýrazný panovník, podléhající vlivu svého okolí. V českých zemích za jeho vlády četné rozpory, hlavně mezi královskými městy a šlechtou. Zasloužil se o vybudování Vladislavského sálu na Pražském hradě.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Vladislav Jagellonský

Vladislav Jagellonský.

Vladislav II. Jagellonský
Vladislav II. Jagellonský - 41. historický panovník v našem státě a 18. král, první ze dvou Jagellonců na českém trůně. Byl nejstarší z šesti synů polského krále Kazimíra, po královně Alžbětě pravnuk Zikmunda Lucemburského. Narodil se v roce 1456. Za nástupce Jiříka z Poděbrad byl českými stavy předběžně přijat v roce 1469. Králem se stal 27. 5. 1471. Vládl pak 45 let, až do své smrti roku 1516, kdy ho nahradil jedenáctiletý syn Ludvík. Vladislav byl osobně člověk bezúhonný, dobrák, současně však slaboch bez státnické koncepce. Moci ve státě se za něho chopila šlechtická oligarchie. Až do 1478 vedl válku o českou korunu s Matyášem Korvínem. Svou moc uplatnil jen v Čechách, zatímco Moravu a vedlejší korunní země dočasně do roku 1490 ovládl Matyáš. Po Matyášově smrti získal Vladislav i vedlejší korunní země. Moravu a korunu uherskou. Přesídlil do Budína a čtvrt století se o český stát prakticky nestaral. V Budíně roku 1516 zemřel. Měl dvě děti, Ludvíka a Annu. Je pochován ve Stoličném Bělehradě.

Text převzat z:
Petr Hora-Hořejš/Ilustrace: Jiří Běhounek: Toulky českou minulostí 2 /Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197-1526)/, Baronet & Via Facti, 1995

Vladislav II. Jagellonský na dobovém dřevořezu

Vladislav II. Jagellonský na dobovém dřevořezu.

Majestát Vladislava Jagellonského o dceři Anně jako dědičce českého království
Vladislav Jagellonský myslel i na nejhorší. Pro případ, že by jeho - tehdy ještě maličký - syn Ludvík zemřel, vydal majestát, v němž ustanovil dědičkou svou dceru Annu. Český trůn tedy mohl být zděděn i po ženské linii. Aby s tímto ustanovením česká šlechta souhlasila, musel Vladislav vydat ještě jeden majestát, v němž se mimo jiné pravilo:
...Dále také přiříkáme království Českému, že dcery naší kněžny Anny zamluviti a vdáti nemáme bez rady a vědomí téhož království, poněvadž v tom království, jakož nahoře dotčeno jest, dědí.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 2, Středověk a raný novověk, SPN Praha, 2004

Vladislav II. Jagellonský a jeho choť královna Anna

Vladislav II. Jagellonský a jeho choť královna Anna.
Manželé spolu žili pouhé čtyři roky (1502-1506),
neboť Anna zemřela hned po narození prince Ludvíka
(ilustrace podle obrazu v chrámu sv. Víta).

Vladislavský sál v královském paláci na Pražském hradě

Vladislavský sál v královském paláci na Pražském hradě, dílo stavitele Benedikta Rieda
z let 1490-1502. Největší pražský středověký sál upoutává umnou pozdněgotickou klenbou, vytvářející hvězdové obrazce, už renesančně řešenými okny a především svými rozměry
(délka 62, šířka 16 a výška 13 metrů).
Od roku 1934 se v této prostoře volí prezident republiky, který zde skládá i slib.

Taneční zábava na pražském dvoře Vladislava Jagellonského

Taneční zábava na pražském dvoře Vladislava Jagellonského.

Na stavbách budovaných v období pozdní gotiky se často setkáváme s iniciálou jména krále Vladislava

Na stavbách budovaných v období pozdní gotiky se často setkáváme s iniciálou jména krále Vladislava; najdeme ji i na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!