Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

16. březen 1939

16. března 1939 byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava.

Protektorát
z latiny – ochrana, záštita
- formálně se jedná o ochranitelský vztah jednoho státu nad státem jiným, ve skutečnosti jde o nadvládu silnějšího státu nad slabším, o formu závislosti na mocnější zemi

Kobr, J.: Slovník vybraných pojmů z historie i politologie, LINX & spol., Praha, 1994

Protektorát Čechy a Morava, statut okupačního režimu v českých zemích, obsazených 15.3.1939 nacistickým Německem a začleněných do rámce německého státu; jeho formu vymezoval Hitlerův dekret z 16.3.1939. Byl zřízen bez jakékoli účasti české strany, neměl podstatné znaky státní existence, fiktivní byla i tzv. autonomie, již nacisté poskytli české protektorátní vládě, která byla spolu s ostatními správními orgány podřízena německé správě v čele s říšským protektorem. Tomu podléhal i státní prezident, jímž po celou dobu existence protektorátu Čechy a Morava (1939-45) byl Emil Hácha.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Republika za chrta dána, protektorát vybudován

Republika za chrta dána, protektorát vybudován.

Výnos o zřízení protektorátu z 16. března 1939
V dopoledních hodinách dojednala na Pražském hradě skupina berlínských expertů pod přímým dohledem Adolfa Hitlera definitivní znění Výnosu o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Jeho text zazněl nejprve v rozhlase a následující den jej otiskl denní tisk. Na přechodnou dobu (do 15. dubna), převzal na základě Hitlerova rozkazu výkonnou moc na okupovaném území vrchní velitel okupačních vojsk generál  W. von Brauchitsch a vojenská správa.
Výnosem se stalo okupované území součástí Velkoněmecké říše a v jejím rámci měl být protektorát "autonomní a sám se spravovat". Ovšem svá práva mohl uplatňovat jen "v souladu s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami říše". Výnos také stanovil roli říšského protektora. Ten byl jmenován vůdcem a byl jeho přímým zástupcem s úkolem "pečovat, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce". Protektor potvrzoval členy protektorátní vlády, avšak mohl je také kdykoliv odvolat, měl právo dát se informovat o všech opatřeních protektorátní vlády a udílet jí rady. Navenek představovali proklamovanou autonomii státní prezident, protektorátní vláda a hierarchicky stupňovaný systém správy. Avšak s odvoláním na říšské zájmy mohla být rušena rozhodnutí všech protektorátních institucí, anebo naopak se stejným zdůvodněním mohla být vynucena. Podle výnosu měla říše právo převzít pravomoci v jednotlivých oblastech protektorátní správy a mohla v nich zřizovat říšské úřady. Protektorát neměl ani vlastní zahraniční zastoupení, ani právo na samostatnou armádu (později vytvořenému vládnímu vojsku byl přisouzen symbolický ráz a plnilo jen pomocné služby).

Text převzat z:
Kronika českých zemí, 1939-1967, Fortuna Libri (díl sedmý), Praha, 2008

Smrtihlavové se slétají na Pražský hrad

Smrtihlavové se slétají na Pražský hrad
(Himmler, Hitler, Heydrich, 16. března 1939).

Hitlerovi se splnil jeden z jeho snů - obsadit Prahu

Hitlerovi se splnil jeden z jeho snů - obsadit Prahu,
kterou si bezprostředně po okupaci prohlížel z okna Hradu.

Praha si zvyká na protektora

Praha si zvyká na protektora
(svobodný pán Konstantin von Neurath).

Emil Hácha

Emil Hácha.
Tragická postava českých dějin, jehož odpovědnost státníka však nelze smýt.

První předseda protektorátní vlády Rudolf Beran s chotí

První předseda protektorátní vlády Rudolf Beran s chotí.

Svět se zatočil doprava (od 26. března 1939 okupanti nařídili jezdit vpravo)

Svět se zatočil doprava (od 26. března 1939 okupanti nařídili jezdit vpravo).

Reinhard Hendrich si prohlíží české korunovační klenoty

Reinhard Hendrich si prohlíží české korunovační klenoty
(středa 19. listopadu 1941 v poledne ve Svatováclavské kapli).

Deset miliónů jidášských korun

Deset miliónů jidášských korun!
(Tuto částku vypsal jako odměnu K.H.Frank „za předmětné údaje,
které povedou k dopadení pachatelů“, protektorátní vláda přihodila dalších 10 milionů).

Heydrich nedojel

Heydrich nedojel (otevřený Mercedes-Benz 320, poznávací značky SS-3, zastupujícího říšského protektora v osudné zatáčce na Vychovatelně v den atentátu – 27. května 1942).

Krev nevinných volá do nebe

Krev nevinných volá do nebe
(173 postřílených lidických mužů u zdi Horákova statku, 10. června 1942).

Mrtvý hrdina - Jan Kubiš

Mrtvý hrdina - Jan Kubiš.

Potravinové lístky za protektorátu

Potravinové lístky za protektorátu.

Pracovní knížka

Každý pracovník pro Říši musí být pünktlicht podchycen,
neunikne ani myš (tzv. pracovní knížka).

Protektorátní doklad totožnosti

Protektorátní doklad totožnosti – v době sužované stanným právem, raziemi a ohlašovacími povinnostmi všeho druhu otázka života či smrti
(tento průkaz je ironií osudu platný do 3. srpna 1947).

I pražské tramvajenky musely být dvojjazyčné

I pražské tramvajenky musely být dvojjazyčné.

"Sbírka přečtených časopisů a knih pro bojující německou armádu"

"Sbírka přečtených časopisů a knih pro bojující německou armádu"
(Modrá kastle na odložené čtivo aneb duchovní sekáč).

Zrádce českého národa Emanuel Moravec

Zrádce českého národa Emanuel Moravec.

Konec

Konec.
(K. H. Frank na pankrácké šibenici 22. května 1946 ve 13.30 hodin).

Úhledně zaštepovaný pán nad Lidicemi a Ležáky

Úhledně zaštepovaný pán nad Lidicemi a Ležáky.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!