Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

22. březen 1471

22. března 1471 zemřel český král Jiří z Poděbrad.

Jiří z Poděbrad, 1420-1471, český politik, od 1458 český král; původně příslušník vyšší šlechty. Pocházel z husitsky orientovaného panského rodu, na český trůn zvolen jako první panovník bez dynastického původu. Dbal na dodržování kompaktát a chtěl být spravedlivým vládcem kališníků i katolíků. Mezinárodní politickou izolaci (papežskou kurií považován za kacíře) se snažil 1464 prolomit vypracováním návrhu mírové unie evropských křesťanských panovníků. Od 1468 ve válce s uherským králem Matyášem I. Korvínem, kterého katolická opozice v zemích Koruny české zvolila 1469 českým králem.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad
(dřevořez z 16. století – kronika Martina Kuthena).

Jak vypadal Jiří z Poděbrad?
Podle dochovaných písemných svědectví jeho podobu asi nejvěrněji přibližují (nikoli do detailu popisují) ty dobové obrazy, na nichž spatřujeme zaoblené, dnes bychom řekli obézní tvary. Tak v Hasenburském kodexu či v Kuthenově kronice z 16. století vidíme baculaté tváře, masivní hlavu sedící na krátkém krku, knír pod rasantně modelovaným nosem. To dost odpovídá např. zprávám Eneáše Piccolominiho. Podle něj měl prý Jiří bílou pleť, tmavé vlasy, jiskrné, kulaté a temné oči. Byl malý a krátký, jakoby čtverhraný, časem čím dál otylejší. Zřejmě se narodil s nějakou metabolickou poruchou, neboť od poměrně mladého věku, rozhodně už kolem třicítky, ho trápila nadměrná tloušťka. Jak se tenkrát říkávalo, byl "úboreček", přičemž zavalitost těla rostla, až bránila v pohybu. Poděbrad žil poměrně střídmě, ale nepomáhalo to. K fyzickým výkonům ho příroda nevybavila. To byl patrně důvod, proč až na výjimky osobně neválčil, neúčastnil se rytířských turnajů (leda jako nadšený divák), nepřál jinak nejoblíbenější zábavě šlechty - lovům. Jeho způsob života byl sedavý, o to však trpělivěji a usilovněji pracoval. Výkony fyzické nahrazoval výkony duševními. O tom, že byl patrně nejtlustším vladařem českých dějin svědčí fakt, že už v pětatřiceti letech odřekl papeži návštěvu v Římě pro obtíže "s nadměrnou tloušťkou svého těla". Chorobná obezita vedla postupně k oběhovým potížím, k těžkým otokům nohou, takže na sklonku života se Jiří z Poděbrad už vůbec nemohl hýbat a trávil své dny na lůžku.

Text převzat z:
Petr Hora-Hořejš/Ilustrace: Jiří Běhounek: Toulky českou minulostí 2 /Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197-1526)/, Baronet & Via Facti, 1995

Václav Brožík namaloval obraz volby Jiřího z Poděbrad českým králem

Václav Brožík namaloval obraz volby Jiřího z Poděbrad českým králem.
Volba se odehrávala na radnici Starého Města pražského.

Z Čech až na konec světa
V listopadu 1465 se na přání krále Jiřího vydalo na velkou cestu poselstvo, vedené panovníkovým švagrem Lvem z Rožmitálu (Jiřího druhou manželkou byla šlechtična Johana z Rožmitálu). Cílem poselstva bylo seznámit přední evropské panovnické dvory se situací v českém soustátí a zároveň ukázat, že Češi nejsou opovrženíhodní kacíři, nýbrž opravdoví a kulturní křesťané. Poselstvo navštívilo Brusel, Londýn, Francii, španělské území, Portugalsko, severní Itálii a alpské země. Prožilo četná dobrodružství (například mořskou bouři), stanulo v Portugalsku na mysu Finis terre, považovaném tehdy za konec světa, a udivilo cizinu zdatností v rytířských turnajích. Do Čech se vrátilo až roku 1467. Deník jednoho z účastníků cesty, Václava Šaška z Bířkova, podnítil později Aloise Jiráska k sepsání díla Z Čech až na konec světa.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 2, Středověk a raný novověk, SPN Praha, 2004

Znaková pečeť Jiřího z Poděbrad jako českého krále

Znaková pečeť Jiřího z Poděbrad jako českého krále.
Uprostřed královský lev, znaky na obvodu představují země Koruny české:
Čechy (lev), Moravu (šachovaná orlice), Slezsko (orlice), Lužici (volek).

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
28. února 1409 se narodila Alžběta Lucemburská

Virtuální galerie
Více zde.
Purkyně Karel: Sova sněžná, (Praha, Národní galerie)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. září 1977 - Den, kdy člověk poprvé uviděl Zemi a Měsíc dohromady

Historie olympiád
Více zde.
Tokio 1964

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Moderní gymnastika, 1998 - Dívka, která dosáhla dokonalosti


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!