Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

7. březen 1850

7. března 1850 se v Hodoníně narodil prezident "Osvoboditel" Tomáš Garrigue Masaryk.

* 7. 3. 1850 Hodonín
†14. 9. 1937 Lány
Český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista zakladatel novodobého československého státu, československý prezident.

Masaryk Tomáš Garrigue, 1850-1937, český politik a státník, 1882 – 1914 profesor filozofie a sociologie české univerzity v Praze. 1883-94, redaktor časopisu Athenaeum, 1893-1914 revue Naše doba, 1889-1914 hlavní spolupracovník Času. 1891 až 1893 poslanec Národní strany svobodomyslné v rakouské říšské radě; mezi mladočechy prosazoval tzv. realistický program (politické, hospodářské a kulturní posilování národa). 1893 z mladočeské strany vystoupil a 1900 založil Českou stranu lidovou, v jejímž čele stál i 1905-14, kdy se transformovala v Českou stranu pokrokovou (realistickou); za ni 1907-14 poslanec říšské rady. V prosinci 1914 emigroval a stal se hlavou českého zahraničního protirakouského odboje, usilujícího o vytvoření samostatného Československa; 1916 založil v Paříži Národní radu československou, od 1917 se podílel na vytvoření československých legií. 14. 11. 1918 (opětovně 1920, 1927, 1934) zvolen prvním prezidentem Československé republiky, 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů. Zasloužil se o vybudování Československa jako demokratického a vyspělého státu. Autor četných prací, např. Sebevražda, Česká otázka, Naše nynější krise, Jan Hus, Karel Havlíček, Otázka sociální, Rusko a Evropa.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

V Hodoníně se narodil "prezident Osvoboditel"
Zakladatel československého státu, "prezident Osvoboditel" prožil na Pražském hradě sedmnáct let svého života. Byl tak nejdéle sloužícím prezidentem. Patřil mezi hlavní představitele zahraničního odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu a je bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností československé historie.
Masarykovy ideály mravnosti, pravdy, spravedlnosti a humanity se staly základem československé státnosti a neotřásly jimi ani dlouhá léta diktatur.
První československý prezident se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Vystudoval filozofii na univerzitě ve Vídni a poté na téže univerzitě přednášel. Po habilitaci v roce 1879 se stal soukromým docentem. Svou budoucí životní družku Charlottu Garrigue, dceru bohatého amerického podnikatele z New Yorku, potkal v červnu 1877. O rok později se vzali a měli spolu tři děti.
V české společnosti a české politice se Masaryk objevil ve svých 32 letech, kdy na české pražské univerzitě začal přednášet filozofii, sociologii a psychologii. Své přednášky pojímal jako dialogy, v nichž vedl posluchače k formulování vlastního názoru. Pro své názory, které často překračovaly rámec českého provincialismu, a především pro jejich nekompromisní obhajobu, si získal v české společnosti přívržence, ale i odpůrce.
Když v roce 1885 rozdělil českou společnost spor o pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, vystoupil proti nekritickému českému nacionalismu. Rozhodnými argumenty a posudky sice Masaryk prokázal, že jde o padělky, ale za cenu ztráty důvěry v české společnosti.
Hladinu veřejného mínění rozčeřil Masaryk i během tzv. hilsneriády v roce 1899, kdy se ostře postavil proti antisemitským pověrám a rasismu. V obci Polná byl tehdy ze zavraždění dívky obviněn Žid Hilsner. Vražda mu prokázána nebyla, zato však kvůli tomuto případu propukly antisemitské bouře. Masaryk měl tehdy odvahu vydat dva spisky, které prokazovaly, že vyšetřování bylo povrchní a zaujaté.
Původně Masaryk příliš nepochyboval o smyslu Rakousko-Uherska jako státu. Kritizoval sice nedemokratické poměry v monarchii, domníval se však, že reformami a trvalým úsilím o všestranný rozvoj národní komunity dosáhne český národ v rámci Rakouska-Uherska spravedlivého postavení. Představy hluboce přesvědčeného demokrata a humanisty se však zhroutily vypuknutím první světové války. Přehodnotil své politické koncepce a koncem roku 1914 emigroval.
V Paříži se stal hlavním představitelem zahraničního odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu. Se zástupci českých a slovenských krajanských spolků spolupodepsal 30. května 1918 v USA Pittsburskou dohodu, v níž byl zakotven požadavek autonomie Slovenska v budoucím společném státě. Deklaraci o nezávislosti Československa (tzv. Washingtonskou deklaraci) s ustanovením, že nový stát bude republikou, uveřejnila prozatímní vláda vedená Masarykem 18. října 1918.
Do Prahy se Masaryk triumfálně vrátil 21. prosince 1918 a příští den pronesl na Hradě své první poselství k Národnímu shromáždění. Zahájil ho slavným citátem z Kšaftu Komenského, že vláda věci Tvých k Tobě zase se obrátí, ó lide český.
Masaryk byl zvolen opět v roce 1920 a poté ještě dvakrát, v roce 1927 a 1934. Do posledního volebního boje se proti Masarykovi postavil i Klement Gottwald. Masaryk jako prezident často zasahoval do vnitropolitických sporů a byl představitelem tzv. hradní politiky. Jeho autorita napomohla rychlé konsolidaci poválečných poměrů na bázi parlamentní demokracie. Československo se v té době i přes mnohé nedostatky stalo jednou z nejstabilnějších demokracií tehdejší Evropy. Masaryk se snažil hledat cestu ke všem národnostním skupinám. Snažil se, aby se Němci, kteří se nepodíleli na vzniku samostatného státu, cítili v republice jako rovnoprávní občané.
Pro své demokratické přesvědčení Masaryk odmítl zakázat Henleinovu sudetoněmeckou stranu. Slovenská otázka však zůstala problémem. Po vzniku republiky Masaryk od Pittsburské dohody ustoupil, protože ve 20. letech nebyly podmínky pro její naplnění a začal prosazovat teorii čechoslovakismu, v níž vycházel z představy, že Češi a Slováci jsou jeden národ s rozdílným dialektem. Podcenil však emocionální, kulturní i politické snahy Slováků.
Úřad prezidenta zastával až do roku 1935, kdy ze zdravotních důvodů abdikoval. V důsledku věku, špatného zdraví a i neschopnosti demokrata a humanisty plně pochopit totalitní diktaturu, nepovažoval za možné stát v čele státu v době hrozících nebezpečí. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě, truchlil s mnohými básník Jaroslav Seifert, když Masaryk na sklonku léta 1937 na zámku v Lánech zemřel. Jeho pohřeb se 21. září stal velkou manifestací zármutku, ale také víry v demokracii všech demokraticky cítících občanů státu bez ohledu na národnost.

Zdroj:
Internet - více zde

Tomáš Garrigue Masaryk při rozhlasovém projevu

Tomáš Garrigue Masaryk při rozhlasovém projevu.

Tomáš Garrigue Masaryk se spisovatelem Karlem Čapkem

Tomáš Garrigue Masaryk se spisovatelem Karlem Čapkem.

T. G. Masaryk (1920)

T. G. Masaryk (1920).

T. G. M. v Lánech (1925)

T. G. M. v Lánech (1925).
Z výstavy Hradní fotoarchiv 1918-1933 v Národním památníku na Vítkově.

První prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk na smrtelné posteli

První prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk na smrtelné posteli (14. září 1937).

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!