Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

13. duben 1743

13. dubna 1743 se narodil Thomas Jefferson, americký politik a v pořadí 3. prezident USA.

Thomas Jefferson (1743-1826)
Americký myslitel a státník, jeden z duchovních vůdců amerického boje za nezávislost. Narodil se v Shadwellu (Virginia) jako syn plantážníka. Od roku 1767 byl právníkem. Od roku 1769 byl poslancem ve Virginii, v letech 1775-76 a 1783 členem "Kontinentálního kongresu" ve Philadelphii. V letech 1785-89 vyslanec ve Francii. V letech 1801-09 byl třetím prezidentem. Podporoval práva jednotlivých států vůči centrální vládě, roku 1803 získal od Francie Louisianu. Jefferson představoval univerzálně vzdělaného osvícence s trvalým vlivem na americký duchovní a politický život. Ovlivnil i urbanistický rozvoj Washingtonu. Zemřel v den 50. výročí vyhlášení nezávislosti.

Zdroj:
Internet - více zde

Thomas Jefferson (1805)

Thomas Jefferson (1805).

Prohlášení nezávislosti amerických osad
Prohlášení nezávislosti, které přijali zástupci třinácti amerických osad 4. července 1776 ve Filadelfii, je významné nejen tím, že stojí na prahu nové éry politického i ekonomického vývoje severní Ameriky, ale i tím, že uvedlo do politické praxe všechny zásady a teorie, které formulovali osvícenci 18. století, vycházejíce přitom z teorie přirozeného práva a z anglických politických teorií 17. století. Prohlášení nezávislosti ustavilo Spojené státy americké jako nezávislý stát.

...Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a hledání osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí...
Takové bylo trpělivé strádání těchto osad, taková je i nyní nutnost, jež je dohání k tomu, aby změnily své dřívější vládní zřízení. Vláda nynějšího krále Velké Británie je vládou opakovaných křivd a skutků bezpráví, jednoznačně směřujících k zavedení naprostého násilí nad těmito státy...
Pročež my, představitelé spojených Států amerických, dovolávajíce se nejvyššího soudce světa o správnosti svých úmyslů, ve jménu a zmocněním poctivého lidu těchto osad slavnostně dáváme na vědomí a prohlašujeme: Že tyto Spojené osady jsou a po právu mají i napříště tvořit svobodné a nezávislé státy, že jsou zproštěny jakéhokoli poddanství vůči Britské koruně a že veškeré politické spojení mezi nimi a státem Velkou Británií je a má být naprosto zrušeno a že jakožto svobodné a nezávislé státy mají plnou moc vyhlašovat válku, uzavírat mír, vstupovat ve spojenectví, navazovat obchodní styky a vykonávat všechna jednání a všechny záležitosti, jak nezávislé státy po právu činí.
Aby pak toto prohlášení co nejpevněji bylo zajištěno, za tím účelem s pevnou důvěrou v ochranu božské Prozřetelnosti si navzájem dáváme v ochranu své životy, svůj majetek a posvátnou nám čest.

(Matoušek, J. Spojené státy americké. Praha: Fr. Borový, 1948.)

Původní návrh Prohlášení nezávislosti z pera Thomase Jeffersona

Původní návrh Prohlášení nezávislosti z pera Thomase Jeffersona.

Vyhlášení nezávislosti amerických osad na kongresu ve Filadelfii dne 4. července 1776

Vyhlášení nezávislosti amerických osad na kongresu ve Filadelfii dne 4. července 1776.

Francouzská kolonie Louisiana (zeleně), získaná Spojenými státy americkými v roce 1803

Francouzská kolonie Louisiana (zeleně), získaná Spojenými státy americkými v roce 1803.

Polygraf Thomase Jeffersona - předchůdce kopírovacího přístroje

Polygraf Thomase Jeffersona - předchůdce kopírovacího přístroje.

Jefferson na 5-centové minci

Jefferson na 5-centové minci.

Jefferson (druhý zleva) na Mount Rushmore

Jefferson (druhý zleva) na Mount Rushmore.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!