Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

22. duben 1724

22. dubna 1724 se narodil německý filozof Immanuel Kant.

"Dvě věci naplňují mysl vždy novým a vzrůstajícím obdivem a úctou, čím častěji a vytrvaleji se jimi přemýšlení obírá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně…"

Kantův význam pro filozofii je nesmírný. Filozofie po Kantovi už nikdy nebude taková, jako před ním.

Immanuel KantImmanuel Kant

Immanuel Kant.

Kant Immanuel, 1724-1804, německý filozof; zakladatel německé klasické filozofie. Stoupenec kritického přístupu, v němž odlišuje nepoznatelnou věc o sobě a věc pro sebe (jev). Prostor a čas považoval za apriorní (na zkušenosti nezávislé) formy smyslového nazírání, za jistá schémata. Jejich apriornost však umožňuje vědecké poznání. Soustředil se zejména na gnoseologii a celá filozofie se mu stává "vědou o člověku, jeho představování,
myšlení, jednání". V etice je projevem autonomie morálky kategorický imperativ.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Zámek Waldburg-Capustigall

Zámek Waldburg-Capustigall.

Kant se narodil v Královci (Prusko, dnes Kaliningrad v Rusku). Studoval na univerzitě teologii, filozofii a přírodní vědy. Působil nejdříve jako domácí učitel, později získal profesuru logiky a metafyziky. Kromě těchto dvou oborů přednášel matematickou fyziku, zeměpis, antropologii, teologii, morálku a přirozené právo.

Pamětní deska na Ruské univerzitě v Kaliningradě

Pamětní deska na Ruské univerzitě v Kaliningradě;
původně na jihozápadní zdi Königsbergského zámku.

Kantovo filozofické působení lze rozdělit na tři období:

•  "předkritické"
- Do uveřejnění Kritiky čistého rozumu.
V tomto období se zabývá přírodovědeckými otázkami, především vznikem a vývojem sluneční soustavy. Základ jeho názorů tvoří Newtonova fyzika.

•  "kritické"
Ve svém druhém období se snaží prozkoumat strukturu lidského myšlení a určit hranice lidského rozumu.

1. Kritika čistého rozumu
Čistý rozum je rozum, který v sobě obsahuje principy poznání a priori (dané předem, před vší zkušeností). Kritikou se dílo nazývá proto, že jde pouze o kritické posouzení čistého rozumu, jeho zdrojů a hranic. Jádrem díla je myšlenka existence "věcí o sobě", které nemůžeme svými smysly poznat (které leží za jevy) a "věcí pro nás" = jevy, které jsou přístupné naším smyslům. Kant zde ukázal, kde leží hranice našeho teoretického rozumu. Leží tam, kde končí oblast našeho zkušenostního vědění. Co leží mimo tuto oblast, vytváří prostor pro víru v Boha, svobodu, nesmrtelnost… Tyto ideje nemůže rozum ani dokázat, ani vyvrátit.

2. Kritika praktického rozumu
V tomto spise se Kant zabývá etikou. Morální požadavky můžeme rozdělit na ty, které klademe pouze na některé jednotlivce (maximy) a na ty, které klademe na každého člověka (praktické zákony). Kromě toho zavádí pojem kategorický imperativ – jsou to všeobecně platné požadavky kladené nepodmíněně (bez výjimek či podmínek).
Kantovi nejde o vytvoření etického kodexu, ale o prozkoumání způsobu, jakým postupuje náš praktický rozum při vytváření mravních principů. Kategorický imperativ není něco, čím se řídit musíme, ale máme. Každý člověk má svobodu se rozhodnout. Pokud někomu pomáháme proto, že ho máme rádi nebo proto, že to společnost očekává, nejde o mravný čin v pravém slova smyslu. Z mravního zákona Kant odvozuje existenci nesmrtelnosti, svobody a Boha, ačkoli jsou rozumem neprokazatelné. Kdo jedná mravně, svým jednáním prokazuje, že v ně věří, mravní jednání je praktickým uznáním Boha.

3. Kritika soudnosti
Ve své poslední kritice se Kant zabývá citem a fantazií. Soudnost je schopnost podřídit zvláštní případ správné obecné zásadě. City jsou libé, pokud odpovídají naší potřebě a nelibé, pokud tato potřeba není uspokojena. Potřeby označuje Kant jako účely a dospívá k pojmu "účelnost". Účelnost můžeme najít v oblasti krásna (estetiky) či v živé přírodě.

•  "postkritické"
Celé "kritické období" nebylo pro Kanta samoúčelné, nýbrž mělo sloužit jako předběžná práce – jako vyčištění pracovního pole – k vybudování vlastního systému názoru o světě, člověku a Bohu. Jeho dílo Metafyzika mravů se zabývá dvěma oblastmi – právem a ctností. V tomto díle zdůrazňuje občanskou svobodu a rovnost, odmítá revoluci (změny se mají dít pouze za pomoci reforem) i války. Jeho myšlenka svazku národů žije dodnes.

Člověk jako jedinec má:

•  povinnosti vůči sobě samému (sebezachování), proto odmítá sebevraždy i nezdravý styl života. K dalším požadavkům patří pravdivost vůči sobě a sebeúcta.

•  povinnosti k druhým lidem – láska, úcta.

Schéma teorie poznání od Immanuela Kanta

Schéma teorie poznání od Immanuela Kanta.

Kant s hrncem hořčice, kresba od Friedricha Hagermanna (1801)

Kant s hrncem hořčice, kresba od Friedricha Hagermanna (1801).

Kritika čistého rozumu, titulní list prvního vydání z roku 1781

Kritika čistého rozumu, titulní list prvního vydání z roku 1781.

Kant a jeho spolustolovníci, obraz od Emila Doerstlinga (1892/93)

Kant a jeho spolustolovníci, obraz od Emila Doerstlinga (1892/93).

Kantova hrobka vedle Königbergského chrámu v Kaliningradě

Kantova hrobka vedle Königbergského chrámu v Kaliningradě.

Obnovený Kantův pomník v Kaliningradě

Obnovený Kantův pomník v Kaliningradě.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
21. dubna 1729 se narodila ruská carevna Kateřina II. Veliká

Virtuální galerie
Více zde.
Mondrian Piet: Kompozice s červenou, modrou a žlutozelenou, 1920, 67 x 57 cm (Ludwigshafen, W.-Hack-Museum)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Klášter St. Gallen ve Švýcarsku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. leden 1943 - Den prvního odporu ve varšavském ghettu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Atletika, 1960 - Bosý vítěz maratonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!