Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

25. duben 1859

25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii.

Suezský průplav, arabsky Kanát es-uvajs – námořní průplav v Egyptě v Suezské šíji, spojuje moře Středozemní s Rudým; délka 195 km, široký 365 m, hluboký 19,5- 20 m. Tranzitem 278,40 mil. tun nákladu (1990) největší průplav na světě. Prokopán v úrovni mořské hladiny a zásobován vodou z Nilu. Pro lodě do 150 000 BRT a ropné tankery do 250 000 BRT. Průměrná doba proplutí 15 hodin, denní propustnost 1 konvoj (20 i více lodí) severním směrem a 2 konvoje jižním. Přístavy Port Said, Suez. – Poprvé vybudován v 2. tisíciletí př.n.l. jako Kanál faraónů mezi Rudým mořem a Nilem. Postupně zanesen, obnoven ve 3. století n.l. a 642 po arabské okupaci Egypta. 776 zasypán ze strategických důvodů. Pokusy o obnovu uskutečněny za egyptského místokrále Saida podporovaného Napoleonem III., znovu vybudován 1859-69 za vedení F. M. de Lesepse. 1888 byla podepsána konvence o svobodné plavbě a o zákazu militarizace okolí. 1956 znárodněn egyptskou vládou.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Suezský kanál na satelitní fotografii

Suezský kanál na satelitní fotografii.

Historie Suezského průplavu
Ačkoli se myšlenkou spojit průplavem obě moře zabývali již egyptští faraoni i francouzský císař Napoleon Bonaparte při svém egyptském tažení, nakonec byl průplav realizován až v 19. století. Projekt zaujal francouzského inženýra a diplomata Ferdinanda Lessepse. V roce 1856 získal koncesi na stavbu od egyptského místokrále Saída Paši. S přípravami kanálu pomáhal i stavitel Alois Negrelli, kterého proslavil pražský viadukt.
Slavnostní výkop v Suezu obstaral 25. dubna 1859 samotný Lesseps s krumpáčem v ruce. Většinu stavebních prací prováděli egyptští vesničané. Provoz na průplavu byl zahájen 17. listopadu 1869.
Po britské vojenské okupaci Egypta v roce 1882 se průplav dostal pod kontrolu Londýna a Britové zde vládli až do roku 1951, kdy jim Egypt vypověděl smlouvu o správě kanálu. V červenci 1956 egyptský prezident Gamál Abdan Násir průplav znárodnil, což vedlo na podzim 1956 k několik týdnů trvající Suezské krizi, kdy Británie, Francie a Izrael, majitelé akcií průplavu, zaútočily na Egypt. Krize skončila v listopadu 1956 a v dubnu 1957 byl průplav znovu otevřen za asistence OSN. V roce 1962 byli všichni původní majitelé akcií průplavu vyplaceni Egyptem.

Zdroj:
Internet - více zde

Francouzský inženýr Ferdinand Lesseps

Francouzský inženýr Ferdinand Lesseps.
Zasloužil se o vybudování Suezkého průplavu.

Suezský průplav v roce 1856

Suezský průplav v roce 1856.

Mapa z roku 1881

Mapa z roku 1881.

Obrázek Suezského průplavu z roku 1882

Obrázek Suezského průplavu z roku 1882.

Lodě v přístavu Port Said čekají na průjezd průplavem (1880)

Lodě v přístavu Port Said čekají na průjezd průplavem (1880).

Suezský průplav v únoru 1934

Suezský průplav v únoru 1934, letecký snímek od Waltera Mittelholzera.

Typické lodi pro Suezský průplav

Typické lodi pro Suezský průplav.

Suezský průplav otevřel Evropě Asii
Zásadní význam pro cestování i obchod mezi Evropou a Asií mělo vybudování Suezského průplavu v Egyptě. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii. Umožňuje totiž lodím cestovat ze Středozemního do Rudého moře a naopak bez obeplouvání Afriky, čímž zkracuje cestu o bezmála devět tisíc kilometrů. Průplav byl slavnostně otevřen 17. listopadu 1869.
V současnosti průplavem propluje ročně asi 20 tisíc lodí. Význam průplavu ale klesá, protože je příliš úzký a mělký pro moderní supertankery, které stále objíždějí Afriku starou cestou kolem mysu Dobré naděje. Nyní jím projde asi osm procent globálního námořního obchodu ročně, zatímco v 60. letech 20. století to bylo 15 procent.

Suezský průplav bude prohlouben
Průplav je v současnosti maximálně 12 metrů hluboký a v nejužším místě měří 60 metrů. Do průplavu mohou vplout lodě o výtlaku až 150 tisíc tun široké až 16 metrů. Do roku 2010 by měl ale umožnit plavbu lodím o šířce až 22 metrů. "V současné době se prohlubuje tak, aby jím mohlo proplout až 95 procent největších tankerů světa," uvedl Jiří Tomeš, geograf z Přírodovědecké fakulty UK.
Suezský průplav patří Egyptu a je pro tuto zemi důležitým příjmem financí do státní pokladny. Minulý rok vydělal průplav Egypťanům 5 miliard dolarů, což jsou asi 3 procenta HDP. Na sever proudí zejména ropa z arabských států, na jih průmyslové výrobky z Evropy a Severní Ameriky.

Zdroj:
Internet - více zde

Suezský průplav

Suezský průplav.

Loď proplouvající Suezským průplavem

Loď proplouvající Suezským průplavem.

Loď v Suezském průplavu

Loď v Suezském průplavu.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!