Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

30. duben 1789

30. dubna 1789 byl George Washington jednohlasně zvolen prvním prezidentem Spojených států amerických.

Washington George, 1732-1799, americký bojovník za nezávislost a 1789-97 první prezident USA (federalista). Účastník 1. a 2. kontinentálního kongresu, 1775 vrchní velitel amerického vojska. 1787 předsedal ve Filadelfii ústavnímu konventu, který vypracoval první ústavu USA.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

George Washington

George Washington (1732-1799) byl prohlášen po získání nezávislosti Otcem vlasti
a byl prvním prezidentem USA.

George Washington
První prezident USA George Washington se narodil roku 1732 v rodině bohatého plantážníka. Během sedmileté války bojoval na straně Angličanů proti Francouzům. V roce 1774 byl zvolen za Virginii delegátem kongresu třinácti amerických osad. V červnu 1775 se stal hlavním velitelem ozbrojených sil vzbouřených kolonií. Jeho snahy vytvořit silnou profesionální a centrálně řízenou armádu narazily na odpor Kongresu, což ve svých důsledcích vedlo k porážkám a prodlužování války za nezávislost. V roce 1781 dosáhl George Washington rozhodného vítězství nad Angličany u Yorktownu. V roce 1783, kdy odešel do politického ústraní, byl Kongresem obdarován obrovskými pozemky. Stal se nejbohatším plantážníkem v zemi, přestože během války za nezávislost propustil na svobodu všechny černé otroky. V roce 1789 byl jednohlasně zvolen prvním prezidentem Spojených států amerických. V době, kdy vykonával tento úřad, se snažil uvést do pořádku federální finance a v zahraniční politice se orientoval opět na Velkou Británii, protože nový stát nebyl po získání samostatnosti hospodářsky soběstačný. Roku 1797 odmítl potřetí kandidovat na úřad prezidenta a odešel na své statky. Zemřel v roce 1799. Hlavní město USA, vybudované v blízkosti jeho statků Mount Vernon, bylo na jeho počest pojmenováno Washington.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

George Washington  získal vojenské zkušenosti v britské armádě

George Washington (1732-1799) získal vojenské zkušenosti v britské armádě,
hlavně v sedmileté válce v letech 1756-1763. Pak se stal plantážníkem.
V roce 1789 byl zvolen prezidentem Spojených států amerických.

George Washington o zásadách zahraniční politiky Spojených států
První prezident USA G. Washington (1789-1797) byl zastáncem neutrality své země. Na začátku evropských válek v 90. letech 18. století vyhlásily USA přes spojeneckou smlouvu s Francií (ta byla uzavřena s francouzským králem za jiné situace) neutralitu (1793) a snažily se obchodovat s oběma stranami.

...Velkou zásadou, jíž jsme se povinni řídit ve vztazích s jinými národy, je rozšiřování našich obchodních styků při současném, co možná nejdál jdoucím omezování svazků politických. Ty závazky, které jsme už přijali, je třeba v dobré víře dodržet, ale na tom skončeme.
Evropě je vlastní komplex pro ni podstatných zájmů, s nimiž nemáme nic nebo jen velmi málo společného. Proto je nutně zaangažovaná v častých konfliktech, jejichž důvody jsou nám cizí. Bylo by pro nás víc nerozvážné, kdybychom se uměle vplétali do tradičních kombinací a třecích ploch její přízně nebo nepřátelství.
Naše neangažovanost a vzdálená poloha nám nabízí a ulehčuje provádění jiné politiky. Jestliže zůstaneme sjednoceným národem pod obratnou vládou, tu nepříliš vzdálená je doba, kdy budeme moci odrážet materiální rány pocházející z vnějších válek a kdy zaujmeme postavení, které nám poskytne neutralita a tu jsme povinni vždycky dbát o to, abychom ji svědomitě zachovávali. Státy, které se účastní války, nemohou se na nás obohatit, nebudou vůči nám riskovat provokaci. Budeme tedy moci volit mír nebo války podle rady svého zájmu vedeného spravedlností.
...Proč rezignovat na výhody tak výjimečné situace? Proč se zříkat vlastního stanoviska ve prospěch jiného? Proč, poutajíce svůj osud s osudem kterékoliv části Evropy, vrhat náš klid a blahobyt do chaosu evropských ambicí, rivality, zájmů, nálad a rozmarů?
Naše reálná politika je vyhýbání se trvalým spojenectvím s kteroukoliv částí vnějšího světa.

(Skoupý, A. Texty k obecným dějinám kapitalismu I. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989.)

George Washington na portrétu od Gilberta Stuarta

George Washington na portrétu od Gilberta Stuarta.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!