Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

6. duben 1199

6. dubna 1199 zemřel anglický král Richard Lví srdce.

Richard I. Lví Srdce z dynastie Plantagenetů, 1157 až 1199, od 1189 anglický král; syn Jindřicha II. Rytířský panovník, 1189-92 se zúčastnil III. křížové výpravy, při návratu v Rakousku zajat a 1194 za velké výkupné propuštěn. Od 1194 byl ve válce s francouzským králem Filipem II. Augustem, v níž zahynul. Jeho nákladná politika a dlouhodobá nepřítomnost v zemi se projevovala v úpadku královské moci.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Richardův náhrobek – katedrála Notre-Dame v Rouenu

Richardův náhrobek – katedrála Notre-Dame v Rouenu.

Richard Lví srdce křižákem
…Narodil se roku 1157 v Oxfordu. Richardovo dětství bylo úplně zastíněno jeho pozoruhodnými rodiči. Král Jindřich II. byl prohnaný, ambiciózní a byl jedním z nejhorlivějších křesťanů. Jeho matka Eleanor Akvitánská byla krásná, pomstychtivá a intelektem se vyrovnala leckterému muži. ...Být jejich synem znamenalo žít neustále ve stínu dvou zářivých osobností. Jindřich měl prý tolik energie, že se mezi lidmi povídalo, že umí létat - tak rychle cestoval z místa na místo. Eleanor se stala centrem světa trubadúrských písní a romancí, světa rytířů a dam, dobrodružství, lásky a putování statečných mužů za šlechetnými činy. Není divu, že jejich syn měl také chuť na rytířské hledání, válečnické činy a někdy i "ztřeštěné" podniky.
...Po skončení první křižácké výpravy v roce 1100 a po neúspěšné druhé výpravě v roce 1184 se drobné jeruzalémské království udrželo jen na skrovném území na východním pobřeží Svaté země. ...V roce 1187 došly do Evropy zprávy o velké bitvě u Hattinu, ležícího poblíž Galilejského jezera. Zde byla křesťanská armáda králem Jeruzaléma na hlavu poražena muslimskou armádou vedenou Saladinem.
...Ke králům a vladařům Západu dolehlo volání o pomoc a jedním z prvních, kdo odpověděl, byl Richard, který v listopadu 1187 přijal znamení kříže, znak všech křižáků.
...Soudobé líčení o Richardovi vypráví: "Pak král, nezkrotný, mimořádný král, sekal Turky v každém směru, a žádný nemohl utéci síle jeho armády, protože kam se otočil, oháněje se svým mečem, prosekával si jako žnec srpem širokou cestu vpřed."
...Křižáci dosáhli Jaffy, čímž zabezpečili přístav nejbližší Jeruzalému. ...Richard nějakou dobu nic nepodnikl. Zůstával v Jaffě, zesiloval hradby. Znovu otevřel jednání se saracénským vládcem a udělal lehkovážnou nabídku, že se jeho sestra Joan vdá za Saladinova bratra a jejím věnem budou města od Ascalony po Akru. ...Saladin nejprve se vším souhlasil, ale bylo mu řečeno, že Joan ostře odmítla provdat se za nevěřícího.
Vyjednávání se táhla celý následující rok. Přitom křižáci pomalu a téměř tajně pokračovali ve svém pochodu a v prosinci roku 1191 byli na dvanáct mil od Jeruzaléma. Pak se náhle obrátili. Richard byl znepokojen vzrůstajícím tlakem na jeho zásobování. Věděl také, že i když se mu podaří Svaté město dobýt, armáda se mu rozpadne a její oddanost skončí se vstupem na svatou půdu.
Celá armáda byla tímto rozhodnutím šokována a deprimována. Pro mnohé byl Richard největším vojevůdcem, jakého kdy znali. Porazil velkého Saladina a přivedl je přes všechny možné i nemožné země až na dosah jejich cíle.
Mnozí otevřeně plakali, jiní svého vůdce proklínali; a když armáda dospěla do Jaffy, pokračovali mnozí do Akry a zanechali tak Richarda s dosti ztenčenou armádou. Nicméně on dál pokračoval ve své cestě na Ascalonu a lehce ji dobyl, protože Saladin odtáhl do Jeruzaléma, kde čekal na útok, který nikdy nepřišel.
...Richard stál znovu před dvojí volbou. Buď se mohl vrátit do Evropy a učinit přítrž intrikám Jana (svého bratra) i Filipa (francouzského krále), tím se ale vystavoval nebezpečí, že ztratí jeruzalémské království. Nebo mohl ještě nějakou dobu zůstat ve Svaté zemi, riskoval ale, že se nebude mít kam vrátit. K tomu na něj působil tlak jiných vůdců křižácké výpravy, aby zůstal a se sjednocenou armádou zaútočil konečně na Jeruzalém.
Rozhodování bylo tak mučivé, že z toho Richard onemocněl.
Když se uzdravil, došel k rozhodnutí, že zůstane až do Velikonoc ve Svaté zemi a povede útok křesťanstva na Svaté město.
Plna nadšení se armáda vydala na dlouhý, horký pochod zpět k Jeruzalému. ...Když se však ocitli zase jen několik mil před svým cílem, dal Richard zastavit. Náhle prohlásil, že už dál nepůjde jako vůdce křižáckých vojsk. Bude je doprovázet jako poutník, anebo vůbec ne. V zoufalství se armáda dohodla, že dál bez svého velkého vůdce nepůjde. Vyčerpáni se vojáci otočili a pochodovali znovu na Ascalonu. Tam Richard opět otevřel diskuse se Saladinem.
...Richard se vzdal Ascalony oplátkou za to, že muslimský vůdce svolí, aby poutníci mohli vstupovat v míru do Jeruzaléma.
...O několik dnů později opustil Svatou zemi. Kdyby byl zůstal až do Velikonoc 1193, jak původně zamýšlel, historie by mohla být jiná: v březnu toho roku Saladin náhle zemřel, a tak zanikla jediná překážka, která stála mezi křižáky a Svatou zemí.

(Matthews, J., 8tewart, B. Bojovníci středověku. Brno: Jota, 1996.)

Richard Lví srdce, král Anglie, v čele své armády

Richard Lví srdce, král Anglie, v čele své armády.
Křižáci bojovali na těžkých koních, kteří umožňovali podniknout mocný útok (vlevo).
Muslimští válečníci bojovali na lehkých koních,
takže mohli velmi rychle přejít do protiútoku (vpravo).

Souboj Richarda se Saladinem na dobové miniatuře

Souboj Richarda se Saladinem na dobové miniatuře.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
25. dubna 1859 byl otevřen Suezský průplav. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii

Virtuální galerie
Více zde.
Hausner Rudolf: Adam podle měřítka, 1973, 70 x 71 cm (Vídeň, soukromá sbírka)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. únor 1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu

Historie olympiád
Více zde.
Montreal 1976

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Snowboard, 2012 - Triumf snowboardové legendy


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!