Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

12. květen 1743

12. května 1743 byla Marie Terezie korunována v Praze českou královnou. Jednalo se o takzvanou Korunovaci na usmířenou.

Marie Terezie z dynastie Habsburků, 1717-1780, od 1740 česká (korunována 1743) a uherská královna; dcera Karla VI., matka Josefa II. a Leopolda II., manželka Františka I. Štěpána Lotrinského. 1741-48 donucena vést válku o dědictví rakouské, v níž ztratila většinu Slezska, které po sedmileté válce (1756-63) získalo Prusko. Válečné neúspěchy ji přiměly k uskutečnění reforem, inspirovaných osvícenskými rádci.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Marie Terezie

Marie Terezie.
Z Boží vůle římská císařovna, uherská a česká královna, arcivévodkyně rakouská,
vévodkyně burgundská a hraběnka tyrolská.

Marie Terezie korunována českou královnou
Marie Terezie přijala českou korunu z rukou olomouckého biskupa Jakuba Arnošta 12. května 1743. Slavnostní obřad se konal v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, a to přesně jeden den před jejími 26. narozeninami. Panovnici vzdala hold většina šlechty, která dříve podporovala bavorského kurfiřta Karla Albrechta. V českých dějinách to bylo poprvé a naposledy, kdy byla králem korunována žena.
Marie Terezie, česká a uherská královna, na základě tzv. pragmatické sankce vládkyně habsburské monarchie, přichází na svět 13. května roku 1717 jako nejstarší dcera císaře a krále Karla VI. Její dětství a dospívání je šťastné. Učí se latinsky, italsky, francouzsky a španělsky, zajímá se o klasickou literaturu, dostává hodiny tance a hudby.
Ve svých devatenácti letech se Marie Terezie vdává za korunního prince lotrinského vévodství, Františka I. Lotrinského. O čtyři roky později se ujímá moci nad habsburskou monarchií. Její nástupnictví ale hned vzápětí zpochybní několik zájemců o země monarchie. Největší útoky proti její osobě podnikali především pruský král Friedrich II. a bavorský kurfiřt Karel Albrecht.
Válka o rakouské dědictví promění zprvu nejistou a bezmocně působící Marii v hrdou a ctižádostivou panovnici. Vládkyně během bojů přijde o Slezsko, Kladsko a Parmu. Zbytek říše se jí ale podaří uchovat pro habsburskou dynastii.
V roce 1745 se Marie Terezie stává římskoněmeckou císařovnou. Na trůnu panuje dlouhých 40 let. Za její vlády dochází k četným správním, hospodářským a sociálním reformám. Za nejdůležitější z nich je možné považovat zavedení povinné školní docházky nebo vydání jednotného trestního zákoníku. Marie Terezie umírá 29. listopadu roku 1780. Její tělo je pochováno v kapucínské kryptě ve Vídni.

Zdroj:
Internet - více zde

Marie Terezie v mládí

Marie Terezie v mládí.

Korunovace Marie Terezie v Praze v květnu 1743, soudobá rytina

Korunovace Marie Terezie v Praze v květnu 1743, soudobá rytina.

Marie Terezie a osvícenství
Období osvíceného absolutismu datujeme v habsburské monarchii již od nástupu Marie Terezie, ačkoli tato panovnice nebyla poznamenána osvícenou výchovou. Během svého čtyřicetiletého panování zůstala velice zbožnou dámou, byť úsilí o blaho státu ji mnohokrát vedlo k potlačování moci nejen stavovské obce, ale i katolické církve. A přestože nikdy nepřekročila svůj barokní stín v otázce náboženské tolerance, radikálnějšího řešení poddanské otázky a zdanění stavů, vládla v osvíceném duchu, který jí ukládal politicky spravovat a chránit všechny poddané. Její reformní dílo je obdivuhodné, uvědomíme-li si, že svědomitě plnila také své mateřské povinnosti (od konce 30. let do konce 50. let 18. století porodila šestnáct dětí, z nichž se jedenáct dožilo dospělosti) a dovedla dbát i na ceremoniální záležitosti dvora. Tajemství její státnické výkonnosti spočívalo ovšem také v umění zavčas se obklopit schopnými rádci, kteří pracovali pro jediný cíl: v době velké mezinárodní krize, která ohrožovala samu podstatu říše, obnovit a rozvinout její vnitřní síly a obranyschopnost.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Císař František I. Štěpán, manžel Marie Terezie

Císař František I. Štěpán, manžel Marie Terezie.

Josef II. a Marie Terezie jako vdova (dobová rytina)

Josef II. a Marie Terezie jako vdova (dobová rytina).
Marie Terezie po smrti svého manžela Františka I. Lotrinského
chodila až do konce života oblečena v černém.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!