Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

18. květen 1804

18. května 1804 byl Napoleon Bonaparte francouzským senátem prohlášen císařem Francie.

Napoleon I. z rodu Bonaparte, 1769-1821, francouzský vojevůdce, 1804-14 a 1815 císař. Úspěšný vojenský velitel za Velké francouzské revoluce, 1796 velitel francouzské armády v Itálii, kde porazil Rakušany, 1798-99 podnikl neúspěšné tažení do Egypta. 9. 11. 1799 provedl státní převrat a stal se jako první konzul hlavou státu. 18. 3. 1804 se prohlásil císařem. Reorganizoval státní správu, 1804 vydal Code civil, díky vítězným válkám rozšířil území Francie. Po neúspěšném tažení do Ruska1812 byl poražen 1813 v bitvě národů u Lipska anglo-ruskou-rakouskou-pruskou koalicí. 1814 abdikoval, vypovězen na ostrov Elbu, 1815 uprchl a obnovil císařství, 1815 poražen u Waterloo a deportován na ostrov Svaté Heleny.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Císař Napoleon ve své pracovně, portrét od Davida, 1812

Císař Napoleon ve své pracovně, portrét od Davida, 1812.

Závratná kariéra poručíka Napoleona Bonaparta
Napoleon Bonaparte se narodil roku 1769 ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice. V roce 1785 vstoupil do armády. Poprvé na sebe upozornil roku 1793, kdy jako poručík dělostřelectva vysvobodil Toulon z britského obklíčení. Nejdříve byl příznivcem jakobínů, ale po jejich pádu spolupracoval s direktoriem. V říjnu 1795 se pokusili roajalisté v Paříži o převrat. Národní garda byla bezmocná a republiku tehdy zachránil generál Bonaparte, který dal v pařížských ulicích do povstalců chladnokrevně střílet z děl. V roce 1796 byl jmenován velitelem francouzských sborů, s nimiž vpadl do Itálie a dobyl ji. Porazil Rakušany a obsadil Milán. V letech 1798-1799 vedl vojenskou výpravu do Egypta, kde rozprášil sultánovo vojsko a zasloužil se i o vědecký výzkum pyramid. V srpnu 1798 zničil však anglický admirál Nelson kotvící francouzské loďstvo u egyptského Abúkíru a překazil tak Napoleonovi jeho plány na ovládnutí Středomoří a Indie. V listopadu 1799 se Napoleon nečekaně vrátil do Paříže a svrhl direktorium. Byl jmenován prvním konzulem, následně doživotním konzulem. Provedl reorganizaci státní správy, usmířil se s katolickou církví a vytvořil velkou armádu. Vyznačoval se nesmírnou pracovitostí a energičností. Jeho moc přerůstala v osobní diktaturu, což bylo potvrzeno v roce 1804, kdy mu senát přiznal titul císaře.
V následujícím desetiletí si Napoleon Bonaparte podmanil skoro celou Evropu s výjimkou Velké Británie, Ruska a Španělska. Uvažoval o založení nové evropské dynastie. Syna, který se mu narodil v manželství s rakouskou princeznou Marií Luisou, povýšil v kolébce na krále římského. Své bratry, sestry a také generály jmenoval vladaři: bratra Josefa nejdříve králem neapolským, poté španělským, Ludvíka králem holandským, Jeroma králem vestfálským, Elisu velkovévodkyní toskánskou, Karolínu provdal posléze za generála Murata a stala se královnou neapolskou. Neúspěšné tažení do Ruska v roce 1812 bylo počátkem Napoleonova prudkého pádu, završeného v roce 1815 definitivní ztrátou trůnu. Císař byl odvezen na ostrov Svatá Helena uprostřed jižního Atlantského oceánu, kde v roce 1821 předčasně a za nevyjasněných okolností zemřel.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Otevřená otázka: Napoleonova smrt - více zde

Napoleonova kariéra na německé dobové karikatuře

Napoleonova kariéra na německé dobové karikatuře:
Korsický chlapec - žák vojenské školy - v Paříži - generál - první konzul - císař - ústup ze Španělska - zpáteční cesta z Moskvy - rozloučení s Německém - jeho konec.

David Jacques-Louis: Bonaparte na Velkém svatém Bernardu

Napoleon Bonaparte se v roce 1800 vypravil na další tažení do severní Itálie.
Rakouské vojsko překvapil nečekaným a odvážným přechodem Alp.
David Jacques-Louis: Bonaparte na Velkém svatém Bernardu, 1800
(Berlín, zámek Charlottenburg). Obraz se dostal jako dar vítězného Blüchera až
ke králi Vilémovi III., do pruského sídelního města. Nápisy na kamenech dokládají
Napoleonův nárok – nastoupit okupaci Itálie následnictví Karla Velikého.

V roce 1804 se v pařížské katedrále Notre Dame odehrála slavnostní korunovace Napoleona Bonaparta na císaře Francouzů

V roce 1804 se v pařížské katedrále Notre Dame odehrála slavnostní
korunovace Napoleona Bonaparta na císaře Francouzů.
Na obraze J. L. Davida korunuje Napoleon I.
svoji první ženu Josefinu na císařovnu.

Císař Napoleon I.

Císař Napoleon I. už se příliš nepodobal revolucionáři,
který střelbou z děl rozháněl v roce 1795 monarchistické povstání.
Ani ne před deseti lety…

Z vojáka císařem

Z vojáka císařem.
Napoleon, syn právníka, se proslavil jako voják.
V roce 1793 osvobodil přístav Toulon od britských okupačních sil, v roce 1797 vypudil Rakušany z většiny severní Itálie a před odchodem do Egypta dojednal mír. Mnozí lidé se domnívali,
že dokáže do porevolučních zmatků vnést opět řád, a radovali se z toho, že se stal císařem.

Smrt Napoleona Bonaparta: dne 5. května 1821 v 17.49 vydechl excísař naposledy

Smrt Napoleona Bonaparta: dne 5. května 1821 v 17.49 vydechl excísař naposledy.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!