Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

23. květen 1618

23. května 1618 vypukla druhá pražská defenestrace.

Defenestrace (latinsky de fenestra, z okna), svržení osoby či osob z oken. 23. 5. 1618 došlo k tzv. druhé pražské defenestraci, kdy vůdci stavovské opozice svrhli z oken Pražského hradu prohabsburské místodržící J. Bořitu z Martinic, V. Slavatu z Chlumu a písaře Fabricia, čímž zavdali podnět k rozpoutání stavovského povstání.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Pražská defenestrace v roce 1618 podle Karla Svobody z roku 1844

Pražská defenestrace v roce 1618 podle Karla Svobody z roku 1844.

Vypukla druhá pražská defenestrace
Dne 23. května 1618 vyvrcholil boj českých nekatolických stavů proti vládnoucím Habsburkům vyhozením místodržících z oken Pražského hradu. To mělo poté za následek zahájení třicetileté války, která předznamenala vývoj v Čechách a na Moravě na stovky let. Za vlády Matyáše došlo k upevnění pozice katolické církve. Císař zakázal protestantské sněmy, v březnu 1618 nepovolil zasedání českých stavů a nařídil zavřít nekatolické kostely v Broumově a v Hrobu u Teplic.
Stavové si však tuto skutečnost nenechali líbit a zosnovali tajný plán, tedy veřejné zbavení života královských místodržících. Dne 23. května 1618 se stavové a stovka jejich přívrženců vydali pod vedením hraběte Jindřicha Matyáše Thurna na Pražský hrad.
Místodržící chtěli jednat. Místo toho je však čekalo vyhození z oken. Z Ludvíkova křídla hradu byli vyhozeni Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu a sekretář Filip Fabricius. Pád z výšky 15 metrů však defenestrovaní přežili a následně uprchli.
Tento akt byl počátkem českého stavovského povstání a znamenal otevřený boj mezi stavovskými a habsburskými vojsky.

Zdroj:
Internet - více zde

23. května 1618 se nekatoličtí stavové vydali houfně na Pražský hrad

23. května 1618 se nekatoličtí stavové vydali houfně na Pražský hrad,
kde úřadovali místodržící, reprezentující nejvyšší státní moc. Kolem deváté hodiny ranní se dav nahrnul do místnosti české kanceláře a dva místodržící, Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumu, přední exponenty katolické strany, svrhl z okna.
Spolu s nimi nedobrovolně opustil místnost také písař Filip Fabricius.

Pražská defenestrace

Pražská defenestrace.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. květen 1977 - Den, kdy měly premiéru Hvězdné války

Historie olympiád
Více zde.
Lillehamer 1994

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Tenis, 1980 - Nejslavnější finále Wimbledonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!