Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

26. květen 1937

26. května 1937 zemřel první předseda československé vlády - Karel Kramář.

Kramář Karel, 1860-1937, český politik, právník, ekonom a průmyslník; orientován slavjanofilsky (tvůrce tzv. neoslovanství) a rusofilsky. Za 1. světové války představitel domácího odboje, 1916 odsouzen k trestu smrti, 1917 amnestován. 1918-19 předseda České státoprávní demokracie, 1918 předseda Národního výboru československého, 1918-19 předseda první československé vlády, od 1919 předseda Československé národní demokracie, respektive Národního sjednocení. Odpůrce politické skupiny Hradu.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Karel Kramář

Karel Kramář.

Karel Kramář (27.12.1860 Vysoké nad Jizerou - 26.5.1937 Praha)
Po absolutoriu práv na universitě v Praze studoval národní hospodářství v Berlíně a politické vědy v Paříži. Původně se chtěl věnovat akademické dráze a připravoval se na habilitaci (spis Papiergeld in Oesterreich seit 1848, 1886). 1889 založil spolu s T. G. Masarykem a J. Kaizlem realistické hnutí. 1890 vstoupil do mladočeské strany, 1891 za ni zvolen poslancem říšské rady a na začátku 20. století se stal jejím uznávaným vůdcem. Před 1. světovou válkou hlavní představitel a obhájce tzv. pozitivní politiky, odmítající český státoprávní radikalismus a směřující k pozvolnému posilování hospodářských, politických a kulturních pozic českého národa i ostatních slovanských národů rakousko uherské monarchie. Organizátor všeslovanských sjezdů v Praze (1908) a v Sofii (1910), tvůrce koncepce novoslovanství, v jejímž duchu usiloval o rovnoprávnou spolupráci všech Slovanů, o smíření rozporů mezi Rusy a Poláky, Srby a Bulhary i o zahraničně politické sblížení Ruska a Rakousko-Uherska. Po vypuknutí 1. světové války stál u zrodu domácího odboje; v květnu 1915 zatčen a v červnu 1916 odsouzen za velezradu k trestu smrti, v lednu 1917 mu byl trest zmírněn na 20 let žaláře; v červenci 1917 zcela amnestován a znovu se zapojil do politického života. 1918 předseda Národního výboru čs., od listopadu 1918 do července 1919 předseda první československé vlády. 1919 vedoucí čs. delegace na pařížské mírové konferenci. Zdůrazňoval osudové důsledky ruské Říjnové revoluce pro celý svět a v průběhu mírových jednáni naléhal, aby vítězné mocnosti mobilizovaly ve vlastním zájmu všechny síly k obnově demokracie v Rusku. Vítězství a konsolidace bolševického režimu definitivně pohřbily jeho vizi demokratické ruské velmoci, jež by byla oporou menších slovanských států včetně ČSR a jejich záštitou před eventuální recidivou německé agrese. Kriticky se stavěl k jednostranné orientaci čs. zahraniční politiky, zejména k přeceňování významu Společnosti národů. Ve vnitřní politice obhajoval koncepci ČSR jako národního státu čs. národa, oponující Masarykově koncepci státu národnostního. 1918-1919 předseda Č. státoprávní demokracie, 1919-1934 Čs. národní demokracie a od 1934 Národního sjednocení. 1918-1920 člen Revolučního NS, od 1919 poslanec NS. Vůdčí představitel pravicového liberálně nacionalistického tábora v meziválečné ČSR, nejautoritativnější odpůrce politiky skupiny "Hradu", zejména E. Beneše. Autor řady studií a spisů právně historických (České státní právo, 1896), národohospodářských a politických (Les parties politiques eC la situation parlementaire en Autriche, 1889; Dějiny české politiky od roku 1879, 1909; Ruská krise, 1921; Na obranu slovanské politiky, 1926; Čs. stát a Slovanstvo, 1927); napsal též několik kapitol pro encyklopedické dílo Česká politika (1905-1914). Posmrtně 1938 vydány fragmenty jeho Paměti, dovedené do 1893.

Zdroj:
Internet - více zde

Karel Kramář jako poslanec Říšské rady roku 1896

Karel Kramář jako poslanec Říšské rady roku 1896.

Mezi členy Maffie

Mezi členy Maffie
(zprava: dr.Weigner, K.Kramář, K.Rašínová, první policejní prezident Bienert, K.Scheinerová, K.Scheiner, G.Heidler, A.Hajn, B.Bečka).

V Praze 27. 9. 1919 po návratu z Paříže

V Praze 27. 9. 1919 po návratu z Paříže.

Karel Kramář s manželkou

Karel Kramář s manželkou.

Přehlídka ruských legionářů (1920)

Přehlídka ruských legionářů (1920).

S T. G. Masarykem při pokládání základního kamene k pomníku J. Žižky

S T. G. Masarykem při pokládání základního kamene k pomníku J. Žižky.

"Jak jsem začínal v politice" - rozhlasové vysílání v dubnu 1937

"Jak jsem začínal v politice" - rozhlasové vysílání v dubnu 1937.

Pohřeb Karla Kramáře 26. 5. 1937

Pohřeb Karla Kramáře 26. 5. 1937.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!