Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

3. květen 1469

3. května 1469 se narodil italský renesanční diplomat a stratég Niccoló Machiavelli.

Machiavelli Niccoló, 1469-1527, italský renesanční státník, politický myslitel a spisovatel.
Předpokládal, že společnost nepodléhá boží vůli, ideál státu odvozoval z římské republiky.
Silný panovník je oprávněn k zajištění blaha státu použít lsti i násilí. Nikde však nenapsal obecně mu připisovanou tezi, že "účel světí prostředky". Mj. autor politického traktátu Vladař, historického spisu Florentské letopisy, komedie Mandragora.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Machiavellismus, pragmatické až bezohledné pojetí politiky, kdy lze přehlížet morální principy a prostředky se podřizují určeným cílům.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Niccoló MachiavelliNiccoló Machiavelli

Niccoló Machiavelli.

Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne. A je tak důležité, že nejen uchovává moc těm, kdo se jako vladaři narodili, ale často dopomáhá k vladařské hodnosti prostému občanu. A naopak jsme často svědky, jak panovníci, kteří mysleli víc na zábavu než na zbraně, ztratili vládu. Prvou příčinou této ztráty je, že jsi zanedbal válečné umění. Jsi-li v něm zběhlý, je to cesta, jak vládu získat.

(Niccolo Machiavelli, Il Principe - Vladař; překlad Adolf Felix)

Niccoló Machiavelli

Život
Machiavelli pochází z vlivné florentské rodiny a už velmi záhy zahájí politickou kariéru. Jako diplomat cestuje po světě, společně s Leonardem da Vinci vytvoří geniální plán, jak pomocí kanálů opatřit Florencii vnitrozemský přístav a zároveň vyšachovat nenáviděnou konkurenční Pisu. Projekt však pro nedostatek peněz a dohadování o podrobnostech žalostně ztroskotá. Machiavelli posléze dostane za úkol sestavit z florentských občanů vojsko. To však v roce 1512 převálcují Španělé a žezla ve Florencii se znovu ujme rod Medicejských. Machiavelli ztrácí úřad, je zatčen a na krátkou dobu uvězněn. Poté se uchyluje do ústraní a věnuje se literární kariéře ­ kromě několika státně-filozofických spisů napíše rovněž pár divadelních her a dějiny Florencie. V roce 1523 je rehabilitován, aby následně znovu převzal politické úřady. O čtyři roky později však oddíly císaře Karla V. vyženou nadobro Medicejské z Florencie a Machiavelli znovu upadne do politického opovržení; pak už není povolán do služeb republiky. Ještě téhož roku umírá a je pohřben ve františkánském kostele.

Přátelé
Machiavelli opakovaně zdůrazňuje, že pro mocného je nesmírně důležité, "vyhýbat se všemu, co by ho mohlo učinit nenáviděným nebo opovrhovaným". On sám měl toto pravidlo vždy na paměti a v podstatě na sebe nikdy nepřivolal skutečně velký hněv. Přesto se i on opakovaně dostává mezi politické fronty.

Protivníci
Ještě krátce po Machiavelliho smrti se sám papež osobně postará, aby filozofovy státně - teoretické spisy vyšly tiskem. V roce 1559 však přichází obrat o 180 stupňů. Na popud jezuitů se z Machiavelliho stává "persona non grata", jeho knihy se ocitají na indexu a dokonce i protestanti je prohlásí za "dílo ďáblovo".

Ženy
K ženám zaujímá Machiavelli stanovisko pouze zřídka, ale když je používá jako metaforu, nechá nás nahlédnout poměrně hluboko do svého způsobu uvažování: "Štěstěna je žena, a jen dokud ji ovládáš pevnou rukou, udržíš si ji." V roce 1501 se Machiavelli žení s Mariettou di Luigi Corsini, která mu daruje čtyři syny a dvě dcery. Machiavelli rozhodně není věrný manžel, zato však zřejmě starostlivý otec - alespoň tomu nasvědčuje korespondence se syny, která trvá až do jeho smrti.

Systém
Jak si získat a udržet moc, vysvětluje Machiavelli především ve svém díle "Vladař". K tomuto účelu se podle něj hodí veškeré dostupné prostředky, morální stejně jako nemorální. Klamání, lest, zrada, křivá přísaha, uplácení a vražda? Pro Machiavelliho žádný problém, pokud to poslouží svému účelu. "Lidem je třeba buď lichotit, nebo je zničit," prohlašuje. "Neboť za malé bezpráví se mohou pomstít, z hrobu se zato nemstí už nikdo." A aby rambovské způsoby lidi příliš neodstrašily, doporučuje používat je jen krátkodobě: "Násilné činy se musí stát najednou, pak jsou méně vnímány a rychleji zapomenuty. Dobrodiní je však třeba prokazovat postupně, aby se lépe vrylo do mysli." Tedy metoda cukru a biče, a sice hodně cukru a málo biče. Tak zůstane člověk u kormidla, i když mu to zrovna nepřináší plusové body. Což ovšem Machiavellimu ani v nejmenším nevadí, neboť "je daleko bezpečnější, když se vás bojí, než když vás milují."

Machiavelliho trik
Machiavelli je obratný spisovatel a vtipný pozorovatel, ale vlastně nijak epochální filozof. Přesto patří k nejznámějším světovým myslitelům vůbec. Důvod: jeho knihy označila za dílo ďáblovo ve výjimečné svornosti katolická i protestantská církev. A jak už to tak bývá, zakázané ovoce chutná nejvíc. Machiavelli má v sobě zkrátka jakousi démoničnost, jež k němu po staletí vábí spisovatele, státníky a filozofy od Herdera a Nietzscheho až po Bedřicha Velikého. Bez ní by pravděpodobně představoval ve světových dějinách pouhou poznámku pod čarou.

Co nám Machiavelli dává dnes?
Machiavelliho dílo zažívá v posledních letech skuteč­ný boom. Knihy s názvem jako "Kapesní Machiavelli" nebo "Machiavelli pro ženy" okupují přední místa na žebříčcích bestsellerů. Důvod: jeho mocenské strategie lze výtečně aplikovat na současně poměry. Jak získám vlivné přátele? Jak vyšachuji svého protivníka? Jak se předvedu v dobrém světle? Jak mohu manipulovat míněním ostatních? Na všechny tyto otázky, typické pro kariérní postup, má Machiavelli odpovědi, které jsou aktuální dodnes. Některé věci se prostě nemění.

Text převzat z:
Zittlau, J.: Snadno a rychle filozofem, Albatros Praha, 2005

Socha Machiavelliho (Galleria degli Uffizi ve Florencii)

Socha Machiavelliho (Galleria degli Uffizi ve Florencii).

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!