Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

11. červen 1859

11. června 1859 zemřel kníže a rakouský kancléř Klemens Wenzel von Metternich.

Metternich Klemens Wenzel, 1773-1859, rakouský politik. Od 1809 ministr zahraničí, 1810-1848 státní kancléř. Snažil se udržet integritu Rakouska za napoleonských válek (spojenectví s Francií sňatek Marie Luisy s Napoleonem I.) a obnovit jeho velmocenské postavení. 1813 přešlo Rakousko pod jeho vlivem na stranu protifrancouzské koalice a bylo rozhodujícím činitelem na vídeňském kongresu 1814-15. Spoluzakladatel Svaté aliance. 1848 uprchl před revolucí do zahraničí.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Kníže Klemens Wenzel von Metternich

V habsburské monarchii ztělesňoval myšlenku společenského pořádku Klemens Wenzel Lothar Metternich, od roku 1809 ministr zahraničních věcí a poté dlouholetý kancléř.
Metternich, předseda Vídeňského kongresu a spolutvůrce Svaté aliance, s pomocí policejního dozoru zklidnil až znehybnil politické poměry v habsburské říši, takže se hovoří o období Metternichova absolutismu. To však neznamená, že by významný politik postrádal lidské vlastnosti. Neskrýval kulturní sklony ani vášnivý vztah k ženám, zvláště pak ke krásné Kateřině Vilemíně Zaháňské, známé "paní kněžně" z Babičky Boženy Němcové.

Metternichovy politické zásady
Kníže Metternich řídil rakouskou zahraniční politiku téměř čtyřicet let (od roku 1809 do března 1848). Za tu dobu nezměnil své politické zásady. Byl zapřísáhlým monarchistou odchovaným rokokovým vestfálským dvorem v Koblenci na soutoku Mosely a Rýna. Měl osobní negativní zkušenosti s revolucí, před kterou musel uprchnout z Porýní do Vídně. Domníval se, že prosazení liberálního a nacionálního principu by vedlo k rozkladu monarchií v Evropě. Zastával rovněž zásadu konzervativního pořádku a legitimity, i když například v nástupnické otázce Františkova méněcenného syna Ferdinanda byl ochoten z této zásady z praktických důvodů ustoupit. Jeho zahraničněpolitickým ideálem, ke kterému neustále směřoval, byla evropská rovnováha ve formě velmocenské pentarchie. Za doménu rakouské politiky považoval severoitalský a západobalkánský prostor. V Německu usiloval o zachování převládajícího vlivu Vídně v jihoněmeckých a středoněmeckých státech a pokud možno prosazoval společné kroky s Pruskem pří řešení každodenních spolkových politických a hospodářských problémů. Byl výborným kabinetním politikem a protřelým diplomatem, který se uměl bezpečně pohybovat v salonech aristokratů, nikoli však na otevřeném jevišti. Už svými současníky byl nazýván "četníkem" či "kočím Evropy". Díky Metternichově diplomatické obratnosti a v prvním dvacetiletí také díky schopnostem jeho osobního tajemníka Friedricha Gentze prožila habsburská monarchie dlouhá desetiletí nebývalého klidu na velmocenském výsluní.

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

K Metternichovu politickému krédu patřily i tyto myšlenky:
"Jako základ politiky uznávám právo, slušnost a spravedlnost, a nikoli pouhý kalkul užitečnosti... Slovo 'svoboda' nemá pro mne hodnotu východiska, ale pouhého směřování. Za výchozí bod označuji slovo 'pořádek'...
Všechno v přírodě se vyvíjí. Skokem vznikají pouze nové výtvory. Lidé však neumějí tvořit... Dvě na veřejnou správu nejhůře působící zařízení jsou dopředu stvořené systémy (ústavy) a osobní ohledy. Přiznám se, že jsem došel k přesvědčení, že v naší říši a v Německu nelze zavést nějaký nový systém, a proto se bude moje starost ubírat směrem k zachování toho stávajícího."

Text převzat z:
Čornej, P. a kol.: Dějiny pro gymnázia a SŠ 3, Novověk, SPN Praha, 2005

Rakouský kancléř kníže Metternich se svým zámkem Kynžvart po přestavbě roku 1830

Rakouský kancléř kníže Metternich se svým zámkem Kynžvart po přestavbě roku 1830.

Hrabě Metternich utíká z Vídně

Revoluční rok 1848.
Hrabě Metternich utíká z Vídně.
Dobová karikatura.

Rakev knížete Metternicha

Rakev knížete Metternicha.

Rodinná hrobka Metternichů

Rodinná hrobka Metternichů.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
19. července 1870 vyhlásila Francie válku Prusku, začala tak prusko-francouzská válka

Virtuální galerie
Více zde.
Mistr z Flémalle (též Robert Campin): Portrét neznámé ženy, kolem 1420-1430, 40 x 28 cm

Architektura
Více zde.
Římské stavitelství - Římský akvadukt Pont du Gard ve Francii

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. březen 1985 - Den, kdy Formanův film Amadeus získává osm Oscarů

Historie olympiád
Více zde.
Cortina d´Ampezzo 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Box, 1975 - Thrilla In Manila


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!