Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

23. červen 1894

23. června 1894 se narodil britský král Eduard VIII. Je jediným britským panovníkem, který se vzdal trůnu.

Eduard VIII. z windsorské dynastie, 1894-1972, 1936 britský král. Uzavřel morganatický (nerovný) sňatek s dvakrát rozvedenou Američankou W. Simpsonovou. Otevřeně projevoval sympatie k německému fašismu; donucen k abdikaci.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Eduard VIII. v Kanadě v roce 1919
Podpis Eduarda VIII.

Eduard VIII. v Kanadě v roce 1919.

Eduard VIII.
Jeho vláda trvala teprve necelých deset měsíců, když vytrvalé pověsti a americké noviny prozradily anglickým občanům a občanům dominií, že jejich král se chce oženit s jistou Američankou, Mrs. Simpsonovou, která se právě podruhé rozvedla. Ministerský předseda Stanley Baldwin dostával ze všech stran varovné a znepokojivé zprávy. Požádal krále o audienci a vyložil mu nebezpečí spojené s jeho rozhodnutím. Nikdo by panovníkovi neupíral právo, aby se oženil s cizinkou, takové sňatky uzavřelo před ním již mnoho jeho předků, ale velká většina jeho poddaných se vzpírá dát souhlas ke sňatku s dvakrát rozvedenou ženou. Král, který si tyto potíže uvědomoval, navrhl formu morganatického (nerovného) sňatku. Takové nouzové východisko nepřipouštěl žádný anglický zákon a s přijetím nového zákona zase nesouhlasila britská vláda ani vlády dominií. Všichni byli toho názoru, že podobný sňatek by silně uškodil autoritě koruny. Proti sobě tak stály dvě nesmiřitelné strany. Král, který by nemohl být jednomyslně přijatým arbitrem a poutem mezi státy impéria, by se naopak stal příčinou rozkolu a pohoršení.
Začátkem prosince 1936 se z celé záležitosti stala věc veřejná a veřejné mínění v Londýně dva dny kolísalo. Lidové deníky obvinily vládu, církve a aristokracii, že pokrytecky hájí starou, dávno přežilou morálku. Demonstranti v ulicích volali: "Chceme svého krále!" Tyto průvody však ani v Londýně nebyly nijak početné a klidnější lidové vrstvy v provinciích, lidé z Walesu, Skotska a dominií brzy svým zástupcům daly vědět, že souhlasí s názorem britské vlády. Většina občanů království a impéria žádala, aby se král rozhodl pro korunu, nebo sňatek. Parlament, který během této krize ukázal chvályhodnou a dobrovolnou kázeň, schválil pevný postoj ministerského předsedy. "Jsem ochoten odejít," řekl král Baldwinovi. Ani na okamžik se neopřel o ty, kteří chtěli z jeho citového dramatu udělat politickou pletku. V den, kdy po jeho abdikaci (11. prosince 1936) nastoupil na jeho místo jeho bratr jako Jiří VI., vydal ve Windsoru pro své bývalé poddané provolání, v němž jim vysvětloval svůj čin a pohnutými slovy ujišťoval o své oddanosti k novému panovníkovi. "God save the King although I be not be" ("Bože, ochraňuj krále, ačkoliv já jím nejsem") napsal Shakespeare v Richardu II.
Toto tak zvláštní a v anglických dějinách nevídané drama ukázalo, že úloha monarchie je stále velmi důležitá, že veřejnost žádá od královské rodiny příkladné ctnosti, že parlamentní instituce mohou zajistit i ty nejzávažnější změny v naprostém klidu, s rozvahou a důstojností, a konečně že mateřská země se může v každé těžké záležitosti snadno, rychle a tajně v zájmu společného postupu dohodnout s dominii. Tak jako uzdravený nemocný je mnohdy silnější než byl před svou chorobou, vychází i britské impérium z této krize s větší důvěrou ve své zákony a v sebe sama. "Stromem otřásla prudká bouře; síla kořenů se však projevila o to zřetelněji."

Text převzat z:
Maurois, A.: Dějiny Anglie, Lidové noviny, Praha, 1993

Eduardova abdikace z 10. prosince 1936

Eduardova abdikace z 10. prosince 1936.

Svatební den (3. červen 1937)

Svatební den (3. červen 1937).

Vévoda a vévodkyně z Windsoru se setkávájí s Adolfem Hitlerem (1937)

Vévoda a vévodkyně z Windsoru se setkávájí s Adolfem Hitlerem (1937).

Wallis Simpsonová (1936)

Wallis Simpsonová (1936).

Eduard, vévoda z Windsoru (1945)

Eduard, vévoda z Windsoru (1945).

Wallis a Eduard na recepci u Richarda Nixona v Bílém domě ve Washingtonu (1970)

Wallis a Eduard na recepci u Richarda Nixona v Bílém domě ve Washingtonu (1970).

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!