Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

5. červen 1723

5. června 1723 se narodil skotský ekonom a filozof Adam Smith – zakladatel moderní ekonomie.

Smith Adam, 1723-1790, britský ekonom a filozof skotského původu; jeden z hlavních představitelů klasické ekonomie, zastánce hospodářské svobody a volné konkurence. Přispěl ke vzniku pracovní teorie hodnoty (Smithův zákon). Hlavní dílo: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Adam Smith

Adam Smith.

Adam Smith o svobodě podnikání
Osvícenci se nezajímali jen o politické systémy, ale také o ekonomiku. Nejvýznamnějším ekonomem té doby byl Angličan Adam Smith (1723-1790). V proslulém spise Pojednání o původu bohatství národů (1766) označil za jediný opravdový zdroj bohatství lidskou práci a hlavního nositele pokroku viděl ve společenské dělbě práce. Odmítal zásahy státu do podnikání ve výrobě i v obchodě a doporučoval, aby se rozdělování statků ponechalo "přirozenému vývoji".

Protože však smyslem každé kapitálové investice je docílení zisku, obrací se kapitál k nejvýnosnějším investicím, tj. k takovým, kde se dosahuje nejvyšších zisků. Tím se nepřímo nejlépe podporuje také produktivita národního hospodářství. Každý věří, že má na zřeteli pouze svůj vlastní zájem, ale ve skutečnosti tím nepřímo získává pro celkový prospěch národního hospodářství tu nejlepší podporu... To, která kapitálová investice je ta opravdu nejvýhodnější, může posoudit každý jedinec lépe než stát. Přirozená snaha každého člověka zlepšit své postavení je tedy, pokud má svobodu se uplatnit, tím nejmocnějším principem...
Není to výsledek žádné laskavosti řezníka, pivovarníka, pekaře, že můžeme obědvat, ale je to důsledek jejich vlastního zájmu. Není to věc humanity, ale jejich sebelásky. Nikdy s nimi nemluvte o svých nezbytnostech, ale o jejich příležitosti a výhodách...

(Hroch, M. Dějiny novověku. Praha: SPL-Práce, 1999.)

Úvodní strana proslulého spisu "Pojednání o původu bohatství národů" (1766)

Úvodní strana proslulého spisu
"Pojednání o původu bohatství národů" (1766).

Dílo "Bohatství národů"
Stěžejním dílem politické ekonomie, které se stalo zdrojem inspirací do dnešní doby, je kniha "Pojednání o podstatě a původu bohatství národů" (An inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nations) z roku 1776. Bohatství národů zosobňuje také systém přirozené smlouvy v deklaraci nezávislosti ekonomie.
V knize, která je druhým nejcitovanějším dílem hned po Bibli, Smith pronesl výrok o neviditelné ruce trhu (invisible hand). Jednotlivec se stále snaží, aby jeho produkt na trhu uspěl při největší dosažené hodnotě. Potvrzuje svým chováním jen své vlastní cíle a na prosazování veřejných zájmů nepomýšlí ani neví do jaké míry jej prosazovat. Při tomto jednání jej vede neviditelná ruka – vnitřní hlas, aby formuloval cíl, o který mu v počátku ­ vůbec nešlo. Prosazováním svých osobních zájmů podporuje zájmy celé společnosti. Neviditelná ruka vede jedince k cíli v podobě tržního řádu. Smyslem tržního řádu, nazývaném Velká nebo Otevřená společnost, není stanovit stupnici cílů. Tržní společnost nedefinuje cíle, ale naproti tomu malé uzavřené komunity si základní cíle stanovují. Ekonomické cíle neexistují, avšak mimoekonomické cíle jednotlivců jsou hnacím motivačním motorem tržního hospodářství.

Zdroj:
Internet - více zde

Adam Smith

Adam Smith.

Pamětní deska Adama Smithe v Kirkcaldy (Skotsko)

Pamětní deska Adama Smithe v Kirkcaldy (Skotsko).

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
30. května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Porážka radikálních husitů otevřela prostor k ukončení husitské revoluce a k přijetí kompaktát

Virtuální galerie
Více zde.
Gogh Vincent Willem van: Armand Roulin, 1888 (Essen, Folkwang Museum)

Architektura
Více zde.
Gotický sloh - Oravský hrad v obci Oravský Podzámok na Slovensku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
5. prosinec 1952 - Den, kdy mlha začala zabíjet

Historie olympiád
Více zde.
Londýn 1944 - hry se nekonaly v důsledku 2. světové války

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Basketbal, 2004 - 35 sekund z říše snů


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!